söndag 11 februari 2018

När vänstern klagar på missvisande begrepp


Adolfo Diaz är lärare i journalistik.


På vänstersidan ETC ville i dag Adolfo Diaz säga någonting om hur språket används för att förvrida sanningen om migrationen. Eftersom han själv av allt att döma är synnerligen vänster, blir analysen därefter, och av naturliga skäl har han inte mycket att komma med. Det är något patetiskt hur upprörda dessa människor blir, och avslöjar hur bortskämda de faktiskt är i debatten, när någonting för en gångs skull inte helt presenteras enligt deras egen linje.

Särskilt komiskt är vilket uttryck som upprör Diaz:

"Beskrivningen 'illegal invandrare' sprider sig. Från att i princip bara ha använts av sverigedemokrater ropar nu även moderater, bland dem partiledaren Ulf Kristersson, efter hårdare tag mot gruppen."

Som om uttrycket "papperslös" skulle ligga närmare sanningen. Problemet är som bekant inte att dessa personer råkar sakna identitetshandlingar, utan att de befinner sig utan tillstånd i ett land. Det går nästan inte att föreställa sig ett tydligare försök att flytta sympatin till den som bryter mot regler, än att förvandla personen till ett offer för att denne saknar "papper". Ni förstår alla vad som komma skall:

"En anledning till detta är semantisk. En människa kan uppehålla sig i ett land utan tillstånd att vara där, befinna sig där illegalt. Hon kan begå illegala gärningar. Men en människa kan inte vara illegal."

Detta eviga argument är så oerhört dumt, och de som använder det förstår inte ens semantiken. Personen ifråga har alltså invandrat illegalt, vilket gör att denne beskrivs som "illegal invandrare", där ordet snarare syftar på invandringens art än människans. Samtidigt upprörs ingen av att vi talar om "kriminella", bara för att de råkar begå kriminella handlingar.

Adolfo Diaz varnar för att beteckningen kan leda oss på farliga vägar, men att beskriva situationen som en brist på papper leder ju oss å andra sidan bort från all verklighet. Efter en irrelevant utläggning om säsongsarbetare i USA, sannolikt infogad för att vår röde vän ska kunna förkasta kapitalismen och använda ordet "profit", är det dags att redogöra för hur vägen blir farlig:

"Men det grundläggande problemet återstår. Den som klassificeras som illegal förvandlas till en brottsling, degraderas från gruppen samhällslydiga medborgare. En redan utsatt grupp får genom epitetet sin ställning försvagad ytterligare. Blir lättare att se ned på och angripa. Blir ett hot. Och det som är ett hot måste bekämpas."

I en mer verklig och rationell värld är det svårt att se någon som bryter mot samhällets lagar som "samhällslydig medborgare", men kanske betyder ovanstående rader något för en asylvurmare inom vänstern. Rånar man en bank eller bara undanhåller lite skatt, förpassas man också till den där gruppen som måste bekämpas, precis som när man bryter mot utlänningslagen.

Något som utmärker många vänstermänniskor som vill debattera är att de har svårt att hålla någon röd tråd eller ens förstå vad ett argument är. Diaz slänger in frågan om etnisk profilering med exemplet tunnelbanekontroller, vilket man absolut kan problematisera, men som inte har särskilt mycket med illegala invandrares benämning att göra, för att sedan raskt övergå till ett lite ologiskt påstående utan grund:

"Det finns också ett annat problem med föreställningen om vad som utgör ett hot som har bäring både på samhällsnivå och på individnivå. Enligt Aviva Chomsky finns nämligen risken att den negativa bilden av den 'illegale invandraren' spiller över på andra grupper av invandrare, det vill säga i första hand på dem som delar samma yttre karakteristika som den 'illegale'."

Nästan lika ogrundat kommer jag då att påstå att det snarare förhåller sig precis tvärtom, att legala invandrare som kanske har bott i landet i decennier drabbas av den ovilja som närvaron av tiotusentals illegala skapar. Om utländska ligor, falska asylsökande romer från Balkan och afghaner utan asylskäl drar runt på gator och torg, finns det förstås en risk för att alla med utländsk bakgrund dras över en kam. För övrigt finns det gott om personer med utländsk bakgrund som är kritiska till invandringspolitiken och gärna skulle se varenda illegal deporteras omgående.

För övrigt är Aviva Chomsky amerikan, och jag måste tydligen ännu en gång påpeka att man inte utan vidare kan applicera amerikanska fenomen och analyser på Europa. Jag kan tänka mig att många mexikaner lätt blandas ihop med mexikaner som befinner sig i USA illegalt, men den som ser exempelvis en arab i Sverige utgår troligen från att denne antingen är asylsökande, har fått uppehållstillstånd eller helt enkelt är svensk medborgare.

Det är dock inte svårt att misstänka att Adolfo Diaz, likt många figurer av samma snitt, ser det hela som en kamp där den goda sidan består av alla invandrare och asylvurmare, och den onda av rasister.


Att dela fyndiga bilder från AFA
är inga problem i dessa kretsar.


Som sig bör, blir det sedan dags för nästa avvikelse från en eventuell tråd, med en irrelevant referens till en amerikansk psykolog:

"Enligt honom finns det inbyggt i oss människor att i första hand lita på dem som tillhör den 'egna gruppen'. Synen på 'andra', på den som kommer från andra länder eller andra kulturer, färgas däremot oftare av en föreställning om personen som hotfull. Det som är hotfullt ger i sin tur upphov till känslor som ilska, ogillande och rädsla. Detta leder i sin tur ofta till förakt och en syn på den andre som 'sämre än vi'. En föreställning som i värsta fall kan trigga igång våld."

Visst, om vi nu låtsas att det har med saken att göra, kan det finnas en sådan aspekt vid synen på personer med utländsk bakgrund. Det är dock ett egentligen naturligt fenomen, och fördomar lär skapas i alla kulturer mot de som avviker på något sätt. Vi får åtminstone tacka Diaz för att vi denna gång slapp det obligatoriska "förr var man misstänksam mot någon från grannbyn".

Det ska mot slutet bli precis så patetiskt som det kan bli när asylvurmare uttalar sig i frågan:

"Eller som EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström svarade när Donald Trump på Twitter kritiserade AP:s beslut att förbjuda termen 'illegal invandrare' och undrade vad de annars skulle kallas:
'Vad sägs om ’människor’?"

Mycket fint och helt meningslöst som alternativ. Det är inte svårt att förstå varför dessa människor så ogärna diskuterar asylfrågan. Mot slutet får vi några termer som Diaz menar "balanserar mellan beskrivning och värdering", i verkligheten sådana som han inte tycker överensstämmer tillräckligt väl med den egna värdegrunden:

Flyktingström
Har använts för att namnge de migrationsrörelser från konfliktdrabbade områden till säkrare regioner, men kan också skapa bilder hos mottagaren av miljontals människor som okontrollerat tar sig över det egna landets gränser och i slutänden bilden av ett hot.

Han ska egentligen vara tacksam även för detta ord, eftersom det också förskönar verkligheten, och invandringskritiker istället talar om "migrantströmmar". Det är ju långt ifrån alla som verkligen kan kallas "flyktingar", från personer från fattiga länder i Afrika till våra egna afghaner från Iran. Observera hur Diaz bara inte kan låta bli att ljuga ens i sina små förtydliganden, där alla dessa migranter som egentligen söker sig till bättre levnadsvillkor i största allmänhet, plötsligt alla kommer från konfliktdrabbade områden. Att det behövs miljontals människor för att tala om "ström" är förstås nonsens, då även 163 000 personer är en hel del för ett land som Sverige.

Kvotflyktingar
En kvotflykting kan betraktas som en person som ett land tvingats ge uppehållstillstånd, men har i praktiken beviljats uppehållstillståndet av samma orsaker som den som fått det via en asylprocess.

Det vet vi alla, och som vanligt är analysen helt felaktig. I själva verket är en kvotflykting i avsevärt högre grad "en riktig flykting", jämfört med de personer som bara råkar komma till Sverige med olika sorters historier. Det ordet är nog det sista en asylvurmare ska klaga på.

Flyktingkris
Betecknar precis som ovan de migrationsrörelser som uppstod i kölvattnet efter kriget i främst Syrien, men till skillnad från andra 'kriser' i närtid – till exempel flyktingkrisen i samband med Jugoslavienkriget i början 1990-talet, då fokus låg på att minska mänskligt lidande – kom 2015 års 'flyktingkris' i första hand att beteckna ett europeiskt problem, något som drabbade Europa, inte de flyende. På samma sätt blev flyktingkrisen i Sverige också en 'svensk kris' i svensk media.

Också detta är en mycket utnött och fånig analys, även om vi här slapp raljerandet kring "systemkollaps". Självklart blir det en kris för Sverige och Europa när fler människor kommer än som ens praktiskt går att hantera. Lika självklart är att situationen är värst för de som måste fly, men europeiska politiker har faktiskt endast ansvar för de egna länderna och befolkningarna. Irans ledare ligger inte sömnlösa över gängkrigen i Mexiko.

Låt mig avslutningsvis ge några exempel på när begrepp i högsta grad har använts för att förvrida verkligheten, och de skulle kunna bli många fler. De är inte nya för er, men jag lyfter dem som en kontrast till vad vänstern tycker är missvisande. Här är några av de vanligare och deras egentliga innebörd:

Öppenhet
Omfattande asylinvandring

Rasism, främlingsfientlighet, högerextremism, fascism
Kritik mot förd invandringspolitik

Utmaning
Problem

Ensamkommande
Afghansk/iransk man utan asylskäl

Människosyn
Att förespråka omfattande asylinvandring

Alla människors lika värde
Alla människors rätt att bosätta sig i Sverige


Just det, kära asylvurmare, är ni säkra på att ni verkligen vill skärskåda språkets användning?2 kommentarer:

 1. "En flykting är, enligt 1951 års Genèvekonvention, en person som med anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politiska åskådning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp befinner sig utanför det land där han eller hon är medborgare och som inte kan begagna sig av det landets skydd." (Wikipedia)

  Nu är det inte heller riktigt sant då 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning bara gällde Europa före 1951. Tyvärr har Sverige skrivit under det så kallade New York-protokollet vilket utvidgat konventionen att gälla hela världen, hela tiden.

  En annan sak som de på babords sida inte vill kännas vid är att om du kommit till ett säkert land och lämnar det så har du inte längre flyktingstatus. Dublinförordningen stadfäster detta ytterligare.

  Flyktingkonventionen är inte bara förmånlig för asylsökande utan den ställer också krav som både asylsökande och våra dyra politiker inte låtsas om. Den ställer rätt långtgående krav på anpassning från den asylsökandes sida och förbjuder subversiv verksamhet. Om jag skulle drista mig till en gissning om Adolfo Diaz härkomst skulle jag sätta pengen på Chile och den våg av kommunister som följde efter Allendes kuppförsök och Pinochets militärkupp. Om det inte är ett brott mot bokstaven i konventionen så anser jag i alla fall att det strider mot andemeningen i den.

  SD är inne på att förmå dem som givits uppehållstillstånd att återvända till hemlandet. Vi skulle kunna ge dem lite hjälp på traven genom att stänga välfärdssystemen och sätta dem i [beredskaps]arbete. Det är fullt tillåtet så länge man inte gör skillnad mot andra utlänningar i landet.

  SvaraRadera
 2. " En människa kan uppehålla sig i ett land utan tillstånd att vara där, befinna sig där illegalt. Hon kan begå illegala gärningar. Men en människa kan inte vara illegal."

  Suck.
  Det är den vanliga halmdockan som det alltid är när vänstern ska försöka argumentera ;
  Först tillskriver man meningsmotståndaren en åsikt som meningsmotståndaren inte har - och sedan argumenterar man mot den åsikten .

  Det är INGEN "högerextremist" eller "sverigedemokrat" eller "rasist" som någonsin har hävdat att hela människan Akilov är illegal.
  Vad vi säger är att Akilov befinner sig illegalt i Sverige.
  Akilov är inte ett dugg illegal - om han befinner sig i Uzbekistan.
  För mig och alla normalbegåvade är det ganska så enkelt, logiskt och självklart- men det verkar oerhört svårt för vänstern att förstå det.
  På nästa V-kongress tänker jag närvara.
  Jag är ju inte V-politiker eller ens medlem i partiet, men jag tänker bara gå in där ändå, och om dom säger någonting om att jag inte är välkommen så tänker jag skrika "Ingen människa är obehörig!"

  Utan sådana som Diaz hade inte Akilov befunnit sig i Sverige och då hade han heller inte befunnit sig på Drottninggatan.

  /
  W

  SvaraRadera