måndag 14 maj 2018

Antje Jackelén med nya visdomsord


"Trist"

Svenska kyrkan har jag berört här förut, liksom dess märkliga biskopar och inte minst ärkebiskop Antje Jackelén. Festligt nog var det sannolikt fler kristna som oroade sig för att denna organisation skulle anpassa sig alltför mycket till hbtq-frågor och liknande, men det visade sig att det är främjandet av islam som har blivit dess främsta signum. Jackelén kallar islam för "en annan tradition" och biskopen i Växjö var nästan först ut att jubla över islamiska böneutrop. Listan är förstås längre.

Jackelén kände sig i dag manad att säga någonting om de senaste terrordåden i Indonesien mot tre kyrkor. Vår ärkebiskop, med sin agenda, har ett speciellt sätt att försöka förmedla sympati i dessa situationer:


Vilka "fredsskaparna" skulle vara är helt obegripligt, men de flesta reagerade faktiskt på ordvalet "trist" om en mängd ihjälsprängda människor. En typisk kommentar var exempelvis denna:


Själv fastnade jag mest för att hon alltid lyckas att tala om "religioner", så där i största allmänhet, samt givetvis betona "samverkan". I verkligheten vet vi att en sådan "samverkan", där kyrkan exempelvis bygger en moské eller bjuder in en imam, aldrig besvaras på samma sätt av den där lite mer självsäkra och erövringsinriktade religionen, förlåt "traditionen". Fördelen med Twitter är att vi enkla människor direkt kan kommunicera med de styrande, så även jag ville säga någonting om Jackeléns menlösa budskap:Jag fick någon typ av svar, enligt det som brukar kallas "goddag yxskaft":

Jag tillhör själv inte kyrkan och för min del får vem som helst gärna se sig som "spirituell", "tro på någon högre makt", eller vad man nu väljer, men just Antje Jackelén är den högsta företrädaren för kristendomen i detta land, och hennes ovilja inför att förknippas med sin egen religion är minst sagt märklig. Jag kände mig inte klar:


Jag tror att få har missat att hon som officiellt valspråk verkligen har valt "Gud är större", mer känt i sin arabiska form, men hennes svar kom att bli mycket talande:Fantastiskt. Observera hur hon verkligen ser till att dels använda "islamister", men framför allt poängtera att det förstås handlar om "missbruk av islam". Dessutom valde hon knappast just den frasen för att den är det viktigaste "trösteordet" i det tämligen omfattande Nya testamentet. Hon har försvarat valet av detta motto förut, med uppenbart hyckleri, som exempelvis i DN, redan 2013:

"Orden 'Gud är större' är hämtade ur 1 Johannesbrevet 3:18-20 och är väl förankrade hos kristna teologer genom tiderna."

Jag tror inte alls på att hon skulle ha valt denna fras för att den "är väl förankrad hos kristna teologer". Ytterst få svenskar känner igen orden från Bibeln, medan vi alla, tyvärr, är alltför bekanta med den arabiska versionen, framför allt genom bombningar och halshuggningar. Hur förmågan att klara av att skära huvudet av en människa som är bakbunden är ett tecken på Guds storhet, är mycket oklart. Jackeléns val av detta stridsrop är snarare ett försök att "överbrygga klyftor" och skapa band till islam, vilket förefaller vara hennes kall i livet, något som också senare bekräftas av henne själv i samma artikel:

"Trots att det ligger sexhundra år emellan finns här en av flera likheter mellan världens två största religiösa sammanslutningar. Det vore fel att utmönstra något ur den egna traditionen för att det kan föra tanken till en annan tradition."

Absolut, låt våra egentligen lika traditioner mötas med kramar och blommor och se vilken som vinner.

"En annan tradition"

I själva verket ingår det där "trösteordet" i Nya testamentet i ett längre stycke:

"Då vet vi att vi är av sanningen, och inför honom kan vi övertyga vårt hjärta, om det fördömer oss, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt".

Ur denna mening, bland hundratals sidor, har vår ärkebiskop alltså valt just de tre ord som skriks ut vid olika typer av attacker. Du bär falsk vittnesbörd, Antje, ty det är helt omöjligt att det fanns något annat syfte än att närma sig islam.

Jag begär inte att ärkebiskopen ska agera som någon sorts aktivist mot islam i Sverige. Dock är det häpnadsväckande att det för Svenska kyrkans högsta företrädare verkar omöjligt att framhäva kristendomen, samtidigt som samhörigheten med islam ständigt ska betonas. Helst skulle jag se att hon, och hennes biskopar, inte sade ett ord om någonting som ens närmar sig politik. Att Antje Jackelén av den egna flocken kallas för både "ärkeimam" och "antikrist" borde också stämma till eftertanke.2 kommentarer:

 1. Västsvenska lantmän:
  National-socialisten A. Hitler representerade en viss "tradition".

  International-socialisten J. Stalin representerade en annan "tradition".

  Imperialisten Hideki Tojo representerade ytterligare en "tradition".

  Numera har vi fått en viss religiös "tradition" på halsen, i ständigt behov av nytt 'lebensraum'.

  Allt detta är ändå bara olika "traditioner" och aldrig värre än så. En synnerlig patetisk verklighetsuppfattning.

  Ingen av dessa "traditoner" vill JAG ha omkring mig!

  SvaraRadera
 2. Valspråket som ärkeimamen valt är lätt att känna igen som ett utlopp för vänstermänniskors patologiska behov att provocera sina medmänniskor. Ärkeimamen är en skrämmande figur vars vitglödande hat mot oliktänkande är ytterst opassande för svenska kyrkan. "Osnyggt" som kyrkans kommunikationschef uttryckte sig om facebookgruppen som markerade sin religions- ,förlåt, traditionstillhörighet, genom att öppet bära ett kors som halssmycke.

  SvaraRadera