fredag 25 oktober 2013

Marine Le Pen planerar ny grupp i Europaparlamentet


De franska hjältarna i Europaparlamentet. Längst till
vänster är Bruno Gollnisch. De tre kommer med all
sannolikhet att få sällskap av fler partikamrater om
några månader.

Europaparlamentet är indelat i politiska grupper och tillhörandet av en sådan grupp är viktigt för ett parti, då ett enskilt nationellt partis slagkraft är begränsad i denna församling med över 700 ledamöter. De politiska grupperna ger ledamöterna större inflytande än om de väljer att sitta bland de grupplösa, inte minst eftersom en politisk grupp erhåller finansiellt stöd för att bland annat kunna bistås av ett eget sekretariat. Deltagande i en politisk grupp ger också ökad talartid.

De politiska grupperna syftar till att underlätta den interna organiseringen i parlamentet. Flera av grupperna är också associerade med något europeiskt parti, som till skillnad från de politiska grupperna, verkar utanför parlamentet. Utöver de politiska grupperna finns även tvärpolitiska grupper, som förenar ledamöter med olika politiska samhörighet i syfte att utbyta idéer om särskilda frågor. För att kunna bilda en grupp måste man samla minst 25 ledamöter från minst sju länder.

Det nuvarande parlamentet är uppdelat enligt nedan.De svenska Moderaterna och Kristdemokraterna tillhör EPP, Socialdemokraterna S&D, Folkpartiet och Centern ALDE, Miljöpartiet och Piratpartiet G/EFA och Vänsterpartiet GUE/NGL. 

I EFD ingår flera patriotiska partier, som UKIP, Sannfinländarna, Dansk Folkeparti och Lega Nord. Ordförande är UKIPs Nigel Farage. Non-Inscrits är de partier som inte tillhör någon grupp och även här finner vi några patriotiska partier, som Front National, FPÖ, PVV, BNP, Jobbik och Vlaams Belang.

För att nu ge dessa grupplösa en egen grupp, föreslog Marine Le Pen i onsdags, i Europaparlamentet, skapandet av en ny partigrupp:

"Grupplösa, vi kan inte lägga fram ändringsförslag. Det är alltså mycket viktigt att bilda en politisk grupp efter det kommande Europavalet för att kunna väga tyngre i debatten och mer effektivt försvara våra idéer."

Partierna som välkomnas till den nya gruppen är de som Marine Le Pen betecknar som "patriotiska". Hon förklarar detta begrepp genom att slå fast att:

"Den riktiga klyftan idag är mellan de rörelser som tror på nationen och de rörelser som inte längre gör det."

Hon menar vidare att "vänster" och "höger" idag betecknar mycket likartad politik. Alla är dock inte välkomna till denna grupp och Marine Le Pen avvisar direkt tanken på något närmande till grekiska Gyllene Gryning, med motiveringen att de absolut inte har samma idéer som Front National.

Den fullständiga bilden av denna nya grupp kommer först att vara klar efter Europavalet den 25e maj. Marine Le Pen berättar att kontakterna blir allt fler och hon kommer bland annat att bege sig till Nederländerna i november. Vissa tänkbara partier, som FPÖ, Vlaams Belang och Sverigedemokraterna, samarbetar redan i Europeiska Frihetsalliansen, en allians Marine Le Pen ser som en möjlig "arbetsbas". De två andra ledamöterna från Front National, Jean-Marie Le Pen och Bruno Gollnisch, tillhör idag en annan samarbetsorganisation, Europeiska Alliansen för Nationella Rörelser, men Marine Le Pen uppmanar dem nu att lämna dessa för att ha en viss "jungfrulighet" vid det nya samarbetet.

Bruno Gollnisch hävdar att kravet på 25 ledamöter inte alls är omöjligt att uppnå och att det också är fullt möjligt att redan Front National skulle kunna bidra med hälften av dessa. Inte heller kravet på att sju länder skall vara representerade är oöverkomligt, då han menar att man redan har intresserade från fem länder; Österrike, Belgien, Sverige, Italien och Nederländerna. Kontakter finns också med partier från Litauen, Polen, Kroatien och Slovenien. Den okända faktorn kommer från Storbritannien, då det är svårt att förutse hur UKIP kommer att reagera.

3 kommentarer:

 1. Glöm inte att du också hittar många nationalkonservativa partier i ECR.
  /Andreas

  SvaraRadera
 2. En intressant bok att läsa:
  http://fr.wikipedia.org/wiki/L'Opium_des_intellectuels

  SvaraRadera
 3. Ack så lätt det är att höja kraven på gruppbildning till 30 mandat och 10 länder...

  EU har ändrat reglerna förr för att sätta krokben för den nationella oppositionen, så varför skulle de inte göra det igen?

  SvaraRadera