tisdag 24 november 2015

Alternativa mediers inflytande
Aftonbladets Karin Pettersson riktar idag in sig på alternativ media, där hon menar att "Hatsajterna hotar medier och demokrati". Inledningen bjuder på en någorlunda relevant reflektion, om vi har överseende med det tröttsamma begreppet "hatsajter":

"Häromveckan kom statens medie­utredning med sitt första ­betänkande. Här avhandlas ­digitaliseringen och mediernas roll i demokratin.
Betänkandet är på 354 sidor och har vissa problem.
Sajten Avpixlat nämns inte en enda gång. Flashback finns med vid ett till­fälle, i en tabell från 2014.
Det är lite som att analysera svensk politik utan att nämna Sverigedemokraterna."

Jag skulle säga att nivån av faktiskt hat inte är högre på Avpixlat än vad den är i Karin Petterssons egen tidning. Hon har dock rätt i att alternativa medier idag spelar en mycket viktig roll, då de speglar nyheter och ger uttryck för åsikter som inte tolereras av etablerad media.

"Det digitala ­informationslandskapet utmanar inte bara gamla affärsmodeller, utan lika mycket medias unika ställning som ­nyhetsförmedlare. Ditt Facebookflöde skiljer inte på en länk från Aftonbladet, en konspirationsblogg om chemtrails eller högerextrema Fria Tider."

De svenska likriktade och politiserade medierna kan inte ha en unik ställning. Just ur demokratisk synvinkel skulle det vara förkastligt. Varför skulle stor skillnad göras mellan Aftonbladet och Fria Tider? Att påstå att alternativa medier skulle hota demokratin och rentav medier är fullständigt ologiskt. Ett av Karin Pettersson argument lyder:

"De är inte alls nyhetsförmedlare, utan ­propagandaorgan."

Nja, det är en sanning med modifikation, då de faktiskt förmedlar nyheter, om än med ett eget fokus och egna vinklar. Etablerad media är också propagandaorgan, vilket vi ser till exempel vid kampanjer mot Sverigedemokraterna.
Sannolikt skulle Karin Pettersson stämpla min egen lilla sida som en del av den förfärliga undervegetationen, men man ska då hålla i åtanke att jag aldrig utger mig för att vara opartisk. Här framför jag dag ut och dag in mina egna åsikter och funderingar, samt väljer ut de händelser jag ser som relevanta. Varför alternativa medier skulle vara skadliga för demokratin förklaras med ett något krystat resonemang:

"En central tes i hatsajternas hård­vinklade nätmiljö är att traditionella ­medier hela tiden ljuger och mörkar. Så skapas en ond och självförstärkande cirkel av misstro mot politiker och journalister som eroderar själva fundamentet för det demokratiska samtalet."

"På längre sikt måste medier förstå att hotet inte bara kommer från Facebook, utan också från rasistiska och odemokratiska krafter som aktivt verkar för att undergräva förtroendet för journalistiken."

Karin Pettersson verkar överhuvudtaget inte förstå att det är medierna och journalisterna själva som har bäddat för denna situation och behovet av alternativa medier. Låt oss titta på uttalandet som en gång gjordes av journalisten Janne Josefsson:

"Flykting och invandrarfrågan är det största journalistiska sveket som min generation journalister genomfört i det här landet. Vi har inte på ett seriöst och trovärdigt sätt beskrivit vilka oerhörda problem som finns i ett mångkulturellt samhälle. Jag tillhör dem som försvarar det mångkulturella samhället. Men vi som försvarat det har ju förskönat det…"

De etablerade medierna får nu själva betala priset för sitt mörkande och bristande objektivitet.
2 kommentarer:

  1. "Rasism En ideologi, uppfattning, värdering eller struktur som bygger på en indelning av människor i ett hierarkiskt system av raser, utifrån hudfärg eller etnisk tillhörighet, där vissa raser tillskrivs ett högre värde, positivare egenskaper och ibland moralisk rätt att härska över andra." (Forum för levande historia)

    Eftersom journalistutbildningen ska föreställa högskoleutbildning har jag svårt att förstå att journalisterna har missat eller vantolkat den svenska förvaltningsmyndighetens definition på rasism.

    För övrigt anser jag att Karin Pettersson och hennes jämlikar inte tillhör den postkommunistiska eran. De har inte kommit så långt än.

    SvaraRadera
  2. Karins skriverier utgör ett veritabelt mästarprov i bristande självinsikt. Beskyller andra för att göra exakt samma sak som hon själv gör (sprider hat, missaktning & lögner), men i det ena fallet är det OK, i det andra fallet inte. Dubbelmoralen, är den verkligen dubbelt så bra?

    SvaraRadera