fredag 28 december 2012

Intressant om islam!Detta är en mycket intressant intervju. Lars Hedegaard är historiker, chef för Tryckfrihetssällskapet, och författare av boken "I krigets hus - Islams kolonisering av Väst". Titeln syftar på Islams uppdelning av världen - Fredens Hus, där islam styr, och Krigets Hus, där Islam ännu inte dominerar - för mer information kan ni läsa på Wikipedia.

Det är ord och inga visor:

Gür: "Är Islam idag ett hot mot den danska statens sekulära karaktär?"
Hedegaard: "Inte bara mot den danska staten, utan mot hela västvärlden."


Bilden är från Sverige. Observera även mängden barnvagnar.Hedegaard menar att det idag pågår en tredje våg av Jihad mot västvärlden:
Hedegaard: "Det som är karaktäristiskt för Islams expansionssätt är att man idag inte kan expandera militärt mot ett mer utvecklat väst.
[...]
"Vi måste säga att det som idag kallas för Jihad förs med hjälp av migration, befolkningsexport, och med andra metoder."

Överhuvudtaget ger Hedegaard intrycket av att vara en mycket bildad, resonerande och sansad man. Hans ord har extra tyngd just eftersom han är historiker.

Hedegaard: "Man måste undersöka saken historiskt sett. Finns det ett exempel i världshistorien på en muslimsk minoritet som kommit till ett icke-muslimskt land och låtit sig integreras med landets ursprungliga befolkning? Jag känner inte till ett enda exempel."

Andra delen av intervjun finner ni här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar