söndag 6 januari 2013

De 111 000 nya - lite fakta
Som bekant landade antalet uppehållstillstånd 2012 på 111 000, en ökning med 19% från föregående år. Migrationsverket redovisar nu på sin hemsida lite detaljer kring denna skörd.

"Sett till antalet personer som fick uppehållstillstånd ökade gruppen skyddsbehövande mest under 2012 jämfört med 2011. Drygt 17 400 personer fick skydd, vilket är en ökning med 37 procent. Antalet asylsökande ökade också kraftigt, från 29 648 år 2011 till närmare 44 000 föregående år, en ökning med 48 procent."

Gruppen asylsökande fördelar sig huvudsakligen på:
- Syrien 18%
- Somalia 13%
- Afghanistan 11%
- Romer från ex-Jugoslavien och Albanien, 5700 personer.

Sverige behåller sin status som ett mycket extremt land:

"Totalt 7 814 syrier sökte asyl i Sverige och under året fick drygt 5 000 syrier tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd. Sverige befäste därmed sin roll som ett primärt destinations- och mottagarland för asylsökande syrier i Europa. Sverige fortsatte också att vara det europeiska land som i absoluta tal tog emot flest ensamkommande asylsökande barn. Sett utifrån det totala antalet asylsökande var Sverige det land som tog emot flest sökande — efter Tyskland och Frankrike som tog emot cirka 64 000 respektive 60 000 asylsökande under 2012 (preliminära siffror)."  

Även den automatiska anhöriginvandringen är enorm:

"Drygt 41 000 personer fick arbets- och uppehållstillstånd på grunden familjeanknytning, jämfört med 32 469 föregående år, vilket är en ökning på 27 procent. Denna kategori utgör därmed den till antalet största gruppen av personer som fick uppehållstill­stånd under 2012."

Ovanstående siffror härstammar alla från Migrationsverket, en statlig myndighet, och kan knappast ifrågasättas. Hur kan vårt etablissemang hävda att det inte pågår någon massinvandring?

Det är uppenbart att vår elit bestämt sig för att knäcka det här landet. Svenskar vakna! Vi är på väg mot avgrunden i mycket snabb takt.

"Nyanlända får inte bostäder"
"Nyanlända ohjälpligt fast"
"Rekordinvandring leder till bostadsbrist"3 kommentarer:

 1. Jag är svensk och jag har varit vaken sedan en mycket lång tid tillbaka, det enda jag tänker göra åt detta gigantiska problem, som jag tror är olösligt eftersom det gått för långt för länge, det är att helt enkelt lämna skiten åt sitt öde och flytta från Sverige, inte en spänn jag kommer arbeta in till staten mer.
  Slit skiten med hälsa!.

  SvaraRadera
 2. Det var tråkigt att höra, men jag förstår dig! Jag tror dock att det fortfarande går att återupprätta landet, och tänker fortsätta kämpa ett tag till...

  SvaraRadera
 3. Annie Löve kan väl se till att invandrarna som saknar egen bostad kan få flytta in i drängstugor och undantag i glesbefolkade bondeförbundstrakter. Bostäder i våra städer behövs för våra ungdomar!

  SvaraRadera