söndag 27 januari 2013

Homokrav på Migrationsverket
I Sverige blir sexuell läggning ett allt vanligare asylskäl. Därför skärper nu regeringen kraven på Migrationsverket när det gäller utbildning och bedömningar.

DN berättar:

"Regeringen har tidigare år påtalat att kompetensen i hbtq-frågor måste höjas hos personalen på Migrationsverket.
I regleringsbrevet för 2013, där regeringen ger myndigheten särskilda uppdrag, ställs nya krav.
Regeringen vill att Migrationsverket redovisar sitt arbete för att säkerställa att lagen tillämpas ”likformigt” i alla ärenden, där sexuell läggning åberopas."

"Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL, har gång på gång kritiserat Migrationsverket.
Under årets Pridefestival presenterande juristen Aino Gröndahl en kartläggning av Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas beslut. Myndigheterna motiverar ofta sina nej till uppehållstillstånd med att den asylsökande inte är trovärdig."

Själv tycker jag förstås att Migrationsverkets personal kunde fokusera på att arbeta upp sin egen effektivitet, istället för att gå på hbtq-kurser. Idag tar det mycket lång tid innan ett ärende avgjorts, och i de fall där den asylsökande blir avvisad, har han eller hon vistats här i onödan i månader, till stora kostnader. Dessutom borde väl själva förföljelsen ligga i fokus, oavsett om det beror på etnicitet, politiska åsikter, eller sexuell läggning. Hur bevisar man för övrigt på ett trovärdigt sätt att man är homosexuell?

Personligen tycker jag inte att något av det här spelar någon större roll, då Sverige ändå måste dra ner sin flyktingmottagning mot noll. Homosexuella får bli avvisade precis som alla andra. Dessutom, de länder där förtrycket mot homosexuella är hårdast, är länder vi överhuvudtaget inte vill ha någon immigration ifrån.

Uppföljande artikel i SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar