fredag 18 januari 2013

M-politiker kritiserar invandringspolitiken


Moderaten Bo Frank, kommunalråd i Växjö.

Ytterligare en kommunalpolitiker ur Sjuklövern tar bladet från munnen i invandringsfrågan:

"Moderaten Bo Frank, kommunalråd i Växjö, har tröttnat på M-ledningens inställning till flyktingfrågan - som han menar ligger långt ifrån verkligheten.
– Flyktingpolitiken i dag har gått fullständigt överstyr, säger Bo Frank till Expressen."

Bo Frank har också upptäckt det som vi andra känt till sedan länge, nämligen att all debatt är bannlyst:

"Vi är många som känner att det inte går att föra en vettig debatt om flyktingpolitiken. Antingen är man rasist och vill inte ha något flyktingmottagande alls, eller så vill man att Sverige ska ta emot hur många som helst. Det jag saknar är ordet lagom. Vi måste inta positionen lagom i Moderaterna."

Nu ska vi dock vara försiktiga med att höja denne lokalpolitiker till skyarna; han förefaller huvudsakligen vända sig mot den egna kommunens kostnader, i likhet med en mängd lokalpolitiker ute i landet. Dessutom undrar jag vad han egentligen tycker är lagom - är det hälften av nuvarande ström? Själv anser jag att lagom ligger närmare 0, och får väl därmed representera den andra extremen i Franks resonemang.

Problemen med massinvandringen är större än enskilda kommuners budgetproblem. Även om de skulle få generösa bidrag från staten, är det fortfarande folkets pengar det handlar om. Dessutom är vårt lands invandringspolitik destruktiv på så många andra plan än de direkt ekonomiska.

Artikel i Expressen
Artikel i Fria Tider

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar