måndag 11 februari 2013

"Forskare romantiserar islam"
Det som i Sverige är fullständigt tabu, kan diskuteras desto friare i våra grannländer. Sålunda dyker det i norsk media med jämna mellanrum upp intressanta artiklar om yttrandefrihet, invandring och islam.

En märklig paradox har skett i Västeuropa. Vänstern, som säger sig kämpa för bland annat kvinnors och homosexuellas rättigheter, har lierat sig med islamister, som fullständigt motsätter sig detta. Troligen beror detta på att man ser USA som huvudfiende, då det är ett kapitalistiskt land, något jag utvecklat här.
Verdens Gang är inne på samma spår:

"Midtøstenstudiene er dominert av tidligere venstreradikalere med et verdensbilde som romantiserer den totalitære islamismen. Disse står for en tolkning av islamismen og Midtøsten der tredjeverden-romantisering og antiamerikanisme blir brukt til å normalisere politisk ekstremisme og stemple enhver kritikk som «islamofobi»."

Vi har här även tidigare tittat på hur denna undfallenhet inför extremism i tredje världen kan kopplas till en närmast rasistisk uppfattning, om hur diktatur och extremism hos andra folk inte riktigt kan tas på allvar, då man ser dessa folk som ett slags barn. Skulden ligger alltid hos den vite mannen, som istället anses överlägsen, och följaktligen får ta ansvar för missförhållanden över hela världen:

"Mange av fordommene som preger Midtøsten-studier er en direkte arv fra Edvard Said og hans sinte bok Orientalisme (1978). Med sitt sterke engasjement for palestinerne, klarte ikke Said å holde sitt politiske og profesjonelle virke atskilt. Det fantes ikke sannheter, bare «narrativer», og fakta ble redusert til det enhver vil gjøre ut av dem. Man skulle ikke kritisere «de andre». Det var ens egen kultur som skulle dekonstrueres og tas et oppgjør med, mens andres kulturer og tradisjoner skulle forstås og bevares.

Resultatet har blitt en berøringsangst overfor ikke-vestlige totalitære, antidemokratiske og undertrykkende strømninger."


I Sverige blir detta mycket tydligt, då det ständigt förklaras hur det inte finns några svenskar eller något svenskt, medan det aldrig ifrågasätts huruvida det finns några kurder eller palestinier. På samma sätt är det endast viktigt att rasera och blanda upp vita länder, en strävan som inte gäller några andra regioner, inte ens välutvecklade länder som Japan eller Sydkorea.

Verdens Gang menar att romantiseringen av tredje världen nu också omfattar islamismen:

"Opprørsgrupper i den tredje verden var ikke ekstremister men per definisjon frigjøringsbevegelser, og deres bruk av vold og undertrykkelse var berettigede, eller i det minste forståelige, svar på Vestens overgrep. Slik ble det gjengs i akademia å forsvare ikke-vestlig ekstremisme, heri islamismen."

Relevant kritik mot ideologin Islam och dess följder benämns idag med den påhittade diagnosen "islamofobi". En av våra främsta apologeter, Mattias Gardell, nämns också i artikeln:

"I Skandinavia er innflytelsen fra Said kanskje mest tydelig hos den svenske religionsviteren Mattias Gardell som har bakgrunn fra den revolusjonære bevegelsen Antifascistisk aktion. Hans bok Islamofobi (2010) har blitt populær og er til og med pensum på islamstudier ved Universitetet i Tromsø. Som Said har også Gardell en tydelig politisk agenda. Han skummer overflaten på jakt etter løsrevne sitater som passer hans verdensbilde, og presenterer disse som essensen av Vestens akademiske og offentlige virke."Slutligen varnar man för följderna av denna skönmålning:

"Slik blir trusselen (sv: hoten) ved fremveksten av radikal islam nedtonet og nærmest latterliggjort  (sv: förlöjligade) - den er konstruert av media, eksperter og byråkrater som er fordomsfulle mot muslimer.
[...]

Dette er en dyster avsporing av vestlig akademisk ånd, med potensielt farlige konsekvenser i møte med en fremvoksende totalitær islamisme.

Det er derfor på høy tid at fagfeltet åpnes opp, går til kildene, vektlegger empiri foran myter og blir bedre på selvkritikk."


Dessvärre är dessa frågor inte bara akademiska. Framväxten av en allt större muslimsk befolkning, inte minst i Sverige, gör att vi måste ta hotet från islam och islamismen på allvar.4 kommentarer:

 1. Jag tipsar om Bernard Lewis, som innan Said trädde in på scenen var den (och fortfarande är i större delen av världen) ledande Mellanösternkännaren. Han tog debatten med Said (som för övrigt inte ens är historiker utan litteraturvetare).

  Bernard Lewis beskriver islam och det politiska läget sakligt och historiskt korrekt utan att svartmåla. Ändå inser man efter att ha läst honom, vilka oerhörda problem som är förknippad med islam. Det är framförallt sammankopplingen mellan stat och religion, som så att säga ligger inbyggt i islams DNA, som är den svåra nöten att knäcka.

  Han finns översatt till svenska.

  SvaraRadera
 2. P. S. Vänsterns flört med islam har med flera faktorer att göra men har en lång historia. Islam tillåter inte i sin klassiska form juridiska personer, dvs företag, och detta är något som socialisterna går igång på. Socialisterna har inte heller några bekymmer med den antidemokratiska samhällsstrukturen, då en teokrati är mycket lik de kommunistiska enpartistaterna, ex. DDR, med den skillnaden att religionen där var "socialism". Till detta måste läggas mångkulturalismen och romantiserandet av tredje världen och mer primitiva kulturer.

  SvaraRadera
 3. Lite verkliga fakta om "hotet från islam":

  http://certatio.wordpress.com/2013/03/24/eurabia-ar-ett-falsarium/

  SvaraRadera
 4. För att förstå Islam måste man läsa koranen. Några citat ur koranen:

  Sura 9, vers 29 (9:29)
  " Kämpa mot dem som, trots att de förr fick ta emot en uppenbarad skrift (judar och kristna), varken tror på Allah eller den yttersta dagen, och som inte förbjuder det som Allah eller hans sändebud har förbjudit, och inte iaktar den sanna religionens bud - kämpa mot dem tills dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten"

  33:27
  "Och han gav eder deras (de otrognas) land och hem, deras ägodelar och ett land, som ni aldrig beträtt i arv, ja Gud är allsmäktig."

  Muslim 19:4366
  Allahs budbärare sade:"Jag skall förvisa Judarna och de Kristna från den Arabiska halvön och kommer inte att lämna kvar några andra än muslimer."

  Bukhari 53:386
  "Vår profet, Allahs budbärare har beordrat oss att strida mot er tills ni dyrkar Allah ensamt eller betalar skyddsskatten; och vår profet har berättat för oss att vår Herre säger: "Den bland oss som dödas skall komma till Paradiset för att leva ett så lyxigt liv som han aldrig sett och den bland oss som överlever skall bli er överherre."

  48:29
  "Muhammed är Guds apostel och de som följer honom är fruktansvärda mot de otrogna men barmhärtiga mot varandra."

  5:56 (5:51)
  "Ni som tror, tag ej judarna eller de kristna som beskyddare. De äro ju varandras beskyddare, och den av eder som tager dem beskyddare, hör dem till. Gud vägleder förvisso ej de orättfärsiga människorna."

  2:220
  "Gift er inte med månggudadyrkande (kristna) kvinnor, om de inte övergår till islam. Låt heller inte era kvinnor ingå äktenskap med månggudadyrkare, om de inte konverterar till islam.”

  4:91
  ”De skulle önska att ni blev otrogen liksom de själva…. Skaffa er inte några beskyddare ibland dom förrän de konverterat till islam. Om de vänder er ryggen så och döda dom, varhelst ni finner dom. Och skaffa er inte någon beskyddare eller hjälpare ibland dom.”

  5.37
  Deras lön, som bekämpa Gud och hans apostel och anstifta ofärd på jorden, varder blott, att de dödas eller korsfästas, eller att deras händer och fötter avhuggas korsvis, eller att de förvisas ur landet.

  2:187
  ”Döda dom varhelst ni påträffar dom och driv ut dem från varje plats, från vilken de driver ut er, …… och strider de mot er, så döda dem! Sådan är de otrognas lön!”

  8:17
  "I haven ej heller dödat dem, utan det var Gud som dödade dem. Inte heller var det du, som slungade, när du slungade, utan det var Gud som slungade......"

  47:4
  När ni möter dem som är otrogna, så halshugg dem, tills ni anställt ett blodbad bland dem! Slå dem då i bojor.


  9.29
  Strid mot dem till vilka skriften blev given, men som ej tro på Allah och den yttersta dagen, ej helighålla vad Gud och hans apostel förklarat heligt, och ej bekänna sig till islam, tills de villigt giva tribut och ödmjuka sig.

  Tabari IX: 69
  Profeten sade: Att döda otrogna är en bagatell för oss.


  SvaraRadera