torsdag 14 februari 2013

Intetsägande debatt om arbetskraftsinvandring


Se hela debatten
På begäran av Sverigedemokraterna hölls idag en aktuell debatt om reformen för förenklad utomeuropeisk arbetskraftsinvandring. Debatten blev förhållandevis vettig, men även ytterligare ett bevis för att det inte går att diskutera migration på ett sakligt och konstruktivt sätt, utan att man alltid hamnar i floskler kring "öppenhet"; ett ord som låter positivt, men inte betyder någonting. Eftersom jag själv i grunden är positiv till arbetskraftsinvandring, förutsatt att den bidrar med kompetens som saknas i landet, kommer jag här framför allt visa på avsnitt ur debatten som tydliggör hur meningslösa diskussioner kring migration ofta blir.

Mattias Karlsson (sd) inleder med att ta upp hur bristen på regelverk leder till lönedumpning och utnyttjande av människor. Han menar vidare att, om man vill begränsa invandringsvolymen, så är detta en bra ände att börja i.

Här håller jag inte med. Jag anser att man först och främst bör strypa tillförseln av outbildad flyktinginvandring, då det är den, samt den efterföljande anhöriginvandringen, som är mest skadlig för vårt samhälle. Personer som rekryteras i utlandet, för att deras kompetens behövs här, kan snarare bli en tillgång för landet.

Floskelfesten inleds sedan av Tobias Billström (m):

"Öppenhet mot omvärlden är viktigt för Sverige. Det är också en utgångspunkt för vår migrationspolitik att migration är någonting positivt och bra för vårt samhälle."

Han drar sedan den gamla historien om en åldrande befolkning, som tydligen gör att vi måste hämta hit nya människor. Vidare menar han att det visserligen råder arbetslöshet i landet, men att vissa sektorer ändå kan sakna arbetskraft. Det kan säkert stämma, men själv tycker jag att vi då bör se över vårt utbildningssystem för att det bättre skall möta arbetsmarknadens krav.

Sedan är det Ylva Johanssons (s) tur. Socialdemokraterna befinner ju sig i den märkliga situationen att, eftersom de är beroende av fackförbunden, gärna motsätter sig invandring av människor som faktiskt kommer att arbeta, medan man inte har några invändningar mot grupper som kanske aldrig kommer i arbete. Ylva Johansson inleder med att ondgöra sig över utnyttjande av utländsk arbetskraft, men måste förstås även peta in:

"Rörlighet över gränserna är bra, det är mycket bra. Sverige behöver influenser och människor av kött och blod som kommer till oss från andra länder. Vi vill att Sverige skall vara ett öppet land."

Det blir sedan Miljöpartiets tur, och dags att lämna verkligheten helt och hållet. Maria Ferm inleder:

"Miljöpartiet arbetar för att det skall bli lätt att komma till Sverige. Människor kommer alltid att röra på sig av olika anledningar."

Ingen målsättning, ingen konsekvensanalys, men så lätt som möjligt att komma hit skall det vara.

"Miljöpartiet värnar den svenska öppenheten inför omvärlden. Vi gröna ser migration som något positivt."

Christer Nylander (fp) har sedan en liten genomgång om hur illa berörd han är av missbruket av arbetskraftsinvandring. Han måste dock förstås slå fast att, om någon skärpning skall ske:

"...så får det inte ske på sätt som höjer trösklarna in i Sverige"

Nej, vi vet vid det här laget att den allt överskuggande principen är att det skall vara så stort inflöde till Sverige som möjligt, vilket aldrig behöver motiveras eller diskuteras. Lite festligt blir det sedan när Nylander oroas över att tonläget idag har förändrats till det sämre i den här frågan. Man förväntar sig då en sedvanlig attack mot SD, men det är faktiskt S och deras invändningar som oroar honom. Sedan spårar han ur fullständigt i brist på argument:

"Var det rätt när Karl-Oskar och Kristina gav sig iväg med sina fyra barn för att hitta ett nytt liv i USA? Var det klokt av USA att ta emot dem? Ja, jag tror att det var det."

Till att börja med kanske vi skall påminna Nylander om detta är två fiktiva personer i en roman av Vilhelm Moberg, som knappast kan utgöra argument för någonting. Det faktum att många svenskar åkte till USA på 1800-talet dyker upp med jämna mellanrum i debatten, men hur det skulle vara ett argument för dagens svenska invandringspolitik är helt obegripligt. Sedan kommer en attack mot SD:

"Sverigedemokraterna, som begärt den här debatten, har ju en agenda som inte handlar om att bara stoppa arbetskraftsinvandringen, utan att stoppa rörelsen över gränserna över huvudtaget; inte bara in i Sverige utan även ut från Sverige."

Att SD skulle stoppa människor från att resa ut ur landet har jag aldrig hört talas om. Antingen är detta en mycket hemlig del av partiprogrammet, eller så är det, lite troligare, helt enkelt en lögn som åkte med av bara farten. Av bara farten lyckas Nylander sedan även få med "öppet och dynamiskt land" två gånger i samma mening, följt av att det är en "utmaning" som måste mötas med "öppenhet och dynamik".

Därefter blir det fantastiskt högtflygande med Johan Hedin (c):

"Migration är någonting fullkomligt naturligt, och har förekommit i alla tider. Faktum är att det är just migrationen som gör oss till just de människor vi är. Förmågan att rycka upp bopålarna för att undkomma fara, eller söka bättre förutsättningar för att överleva, ligger djupt rotat i vår mänskliga natur."

Detta följs sedan om en utläggning om neanderthalare.

Efter de övrigas floskler kring öppenhet kommer 32:15 Mattias Karlsson med dagens vettigaste inlägg som bör ses i sin helhet.

Efter Jonas Sjöstedt (v) och Penilla Gunther (kd) har samtliga deltagare haft sina första inlägg, och vi kan lämna debatten där.

Alla öppenhetsfloskler till trots, förekom det ändå några konkreta förlag och argument i debatten. Den handlade ju trots allt om arbetskraftsinvandring, och då verkar det finnas ett visst utrymme för diskussion. När det däremot handlar om flyktinginvandring, spårar det alltid ur i floskler, demonisering och känsloargument.

8 kommentarer:

 1. Uppehällstillstånd (asyl) på grund av flyktingskäl har inget med utbildningsnivån hos den asylsökande att göra. Men du menar kanske att man som en första åtgärd skall börja följa regelverket för att stävja okynnesansökningar.

  Visst känns det ibland som man bodde i ett DDR-land men att det skulle vara förbjudet att lämna landet - eller bli ...

  Om jag minns rätt sträckte sig Johan Hedins vision om fri rörlighet över hela världen 150 år fram i tiden. Bra att vi har fått en tidsangivelse på Centerpartiets idé om fri invandring

  SvaraRadera
 2. Naturligtvis vill Sverigedemokraterna stoppa rörelsen även ut från Sverige!

  Men inte med något förbud, utan genom att göra Sverige till det bästa landet att leva i.

  Om alla svenskar som ser vart det barkar hän och har möjlighet att lämna landet också gör det.
  Vad blir då kvar?

  Om intelligenta, företagsamma och arbetssamma svenskar byts ut mot massorna från MENA så kommer Sverige, så som vi känner det, inte att finnas längre.

  SvaraRadera
 3. Ateist: Jo, jag vet att vi inte tar hänsyn vid sådant när det gäller asyl, men det är här jag skulle vilja vända på steken. Jag skulle vilja se att vi inte i främsta hand tittade på asylskäl, utan på i vilken mån individen skulle vara till nytta för och passa in i landet. Idag är det oerhört kontroversiellt och otänkbart, men det är iallafall min vision...
  Edward: Nej, det är ju risken....ju sämre landet blir, desto fler skäl för svenskar att flytta ut...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hallå Tobbe! Vill du ändra utlänningslagen? Jag tror inte SD har den frågan i sitt program.

   Däremot föreslår Jimmie Åkesson och Björn Söder i en tidningsartikel att regeringen skall använda sig av 25§ 5 kap Utlänningslagen så att uppehållstillstånd inte får beviljas för övriga skyddsbehövande, som de påstår är den kategori asylsökande som är allra mest förekommande.

   Migrationsverket har klumpat ihop de båda kategorierna skyddsbehövande i sin statistik så det går inte att se vilken som är vanligast, men summan skyddsbehövande som fick asyl 2012 var 9095 st. Konventionsflyktingar var 4617 st, anhöriga till flyktingar, skyddsbehövande och synnerligen ömmande fall var 7897 st. Ömmande fall i sig var 1328 st. Kvotflyktingar var 1853 st. Summan asyl och asylanhöriga samt kvotflyktingar blir nästan 25000 st förra året (2012). Totala antalet uppehållstillstånd och uppehållsrätter var 111090 st.

   Såg i en tidningsnotis nyligen att 300 st kvotflyktingar från föregående år (2011) inte kunnat komma hit på grund av bostadsbrist(!) Ett mindre snyggt sätt att begränsa flyktinginvandringen...

   Radera
  2. Tja, det var mer av en egen fundering. Som medlem ställer jag mig förstås bakom SDs program.

   Radera
 4. Hej
  Nu har jag fått mer detaljerad statistik från Migrationsverket:

  Asyl Alternativt Skyddsbehövande 2012: 8687 st
  Asyl Övrigt Skyddsbehövande 2012: 408 st
  Summa Asyl Skyddsbehövande: 9095 st

  Det är den lilla gruppen Asyl Övrigt Skyddsbehövande som det går att tillämpa 5 kap 25 § Utlänningslagen på, så Söder och Åkesson har tyvärr fel, när de påstår att detta är den kategori asylsökande som är allra mest förekommande

  Jag antar att asylsökande från t ex Syrien beviljas asyl såsom alternativt skyddsbehövande med stöd av formuleringen ”som civilperson löpa en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt” i 4 kap 2 § pkt 1 samma lag

  2012 fick 3810 personer från Syrien asyl som alternativt skyddsbehövande och 62 som övrigt skyddsbehövande

  För de tre andra stora asylländerna var förhållandet:

  AFGHANISTAN
  Alternativt 1158 st, övrigt 148 st
  ERITREA
  Alternativt 1119st, övrigt 5 st
  SOMALIA
  Alternativt 1728 st, övrigt 41 st

  Jag misstänker att Migrationsverket blundar för kravet "personlig risk", när man beviljar asyl som alternativt skyddsbehövande och tittar mer på "urskiljningslöst våld".

  SvaraRadera
 5. Tobbe,
  Om någon har asylskäl, men inte bedöms vara till nytta för landet!????
  Finns ett starkt asylskäl och vi har möjlighet att ta emot denna person, så bör vi överväga det i första hand - personen ifråga kommer säkert framdeles att vara till nytta för landet. Dock tycker jag att om personen inte följer våra regler och lagar så skall asylen upphöra och personen utvisas.
  Gammal dam

  SvaraRadera