onsdag 27 februari 2013

Lite rasism från Stockholm
Det finns bland stockholmare, åtminstone hos medie- och kulturetablissemanget, många fördomar och en närmast rasistisk syn på resten av landet. Stockholmare är urbana, moderna och upplysta människor, medan resten av landet är ett enda stort Änglagård, fyllt av oupplysta byfånar, som aldrig sett någonting annat än sin egen bygd.

Naturligtvis är det denna inskränkthet som gör att svensken inte riktigt kan uppskatta den nya mångkulturen. I denna anda skriver idag DNs pk-krönikör Håkan Boström:

"När Mahmood begav sig ut i Sverige för att söka efter svenskhetens kärna blev han oftast hänvisad av dem han talade med till platser där de själva växt upp. Svenskheten förknippades med barndom, trygghet, och oföränderlighet – inte sällan med landsbygden.
Svenskar har av etnologer beskrivits som naturdyrkare. Landsbygdsromantiken har under åren fått mycket näring från de generationer svenskar som växte upp på landet för att sedan flytta in till städerna. Det faluröda torpet med vita knutar har varit en symbol för det sanna och äkta Sverige. Men den bilden går inte riktigt ihop med ett alltmer urbant, hippt och hypermodernt land."

Jag tror inte alls att invandringskritiken bottnar i en längtan efter röda stugor. Det är snarare i mötet med kulturer från Mellanöstern och Afrika det blir tydligt vad som egentligen är svenskt, eller snarare västerländskt. I Stockholm har man dock utvecklats lite längre:

"Sedan dess har skillnaderna mellan stad och land snarast ökat – men debatten förtvinat. Stockholm framstår i dag som den ekonomiska globaliseringens stora vinnare. På många andra håll framstår utvecklingen som ett hot. För den som invandrat till Sverige kan olikheten mellan stad och land till och med verka större än skillnaderna mellan Sverige och ursprungslandet."

Där hör ni. Det är större skillnad mellan Stockholm och övriga landet, än vad det är mellan Stockholm och Afghanistan. Då förstår man hur outvecklat resten av Sverige måste vara. Sedan kommer en vanlig lögn, som irriterar mig varje gång:

"Invandringen i sig har för andra blivit det mest påtagliga uttrycket för hur globaliseringen fortsätter att förvandla Sverige."

Sveriges invandringspolitik har ingenting med globalisering att göra! I så fall skulle vi här ha stora mängder amerikaner, tyskar och japaner, det vill säga människor från de länder som skapar globala företag och utgör den globala ekonomin. Somalia och Afghanistan har inte nämnvärt drivit på den globala utvecklingen, men det är från bland annat dessa länder vi får våra flyktingar.

Slutligen kommer en liten uppgift, som visar att Sverige kanske trots allt har en massinvandring:

"Enligt senaste numret av tidskriften Neo har Sverige i dag en högre andel utlandsfödda än USA hade när immigrantbåtarna kom som tätast. Det borde ha betydelse för den svenska självidentiteten."

Betänk då också att Sveriges invandring inte består av irländare och italienare.

8 kommentarer:

 1. Globalisering är framväxten av en massproducerad enhetskultur och ekonomiskt sett handel, gränsöverskridande investeringar och kapitalflöden samt utbyte av information och teknologi mellan länder. Det har alltså väldigt lite med konstlad massinvandring från MENA att göra. Personer som är för globalisering av Sverige brukar samtidigt vara emot att t.ex. McDonalds etablerar sig i kulturellt egenartade länder.

  SvaraRadera
 2. Exakt. Globaliseringen må vara positiv och naturlig, men invandringen till Sverige är mycket onaturlig, och som du säger, konstlad.

  SvaraRadera
 3. Stadens ökade dominans i samhället är ett resultat av en maktförskjutning från de resursproducerande enheterna till de enheter som fördelar de skapade resurserna, LKABs huvudkontor ligger inte i Kiruna, Vattenfalls ligger inte i Norrland osv. Storstadens tillväxt är en tärande faktor i samhällsbygget. Att Stockholm slår sig för bröstet skall nog mest ses som ett bevis på osäker självbild och brist på fotfäste i verkligheten, man bygger helt enkelt lokal stolthet. Stockholms tillväxt är också ett resultat av medias glorifiering av de tärande kulturpersonligheternas lyxliv. Förutsättningen för storstaden är resursflödet från landsbygden, staden i sig är en komponent med negativ verkningsgrad i skapandet av välstånd, brottslighet, otrygghet, stress, hjälplöshet, ofrihet listan kan fortsätta långt med storstadens följder för normalinkomsttagaren. Det är endast eliten som kan finna ett mervärde i stadslivet. Denna elit som vi alla ser upp till och vill tillhöra, våg efter våg av normalbefolkningen väller in till storstäderna för att finna lyckan, ett ytterligt litet fåtal får ett bättre liv där. Vi, det stora folkflertalet bekostar detta vansinne med våra barn och våra skatter.

  SvaraRadera
 4. Gladde mig att läsa denna text, för jag har själv allt mer kommit att inse hur grundläggande konflikten mellan storstad och resten av landet faktiskt är.

  För över ett år sedan skrev jag följande i ett blogginlägg, efter att ha läst en artikelserie i SvD om inflyttningen till Stockholm:

  "I en statistisk bilaga till artikeln kan man tydligt se att inflyttningen till Stockholms län från utlandet är oerhört mycket mer diversifierad än i någon annan svensk stad. Till städer som Borlänge, Kristianstad, Gävle, Uddevalla, Flen och Köping kommer somalier, irakier, afghaner och serbiska romer. Kanske även en del thailändska kvinnor med sina eventuella barn. Därutöver bara enstaka personer eller familjer. Till Stockholm kom 2010 drygt 25.000 inflyttare från utlandet (om man inte räknar återvändande svenska medborgare), och de kom från varje hörn av världen. Bland de största grupperna återfinns sydamerikaner, kineser, nordamerikaner, indier, tyskar, britter, ryssar... Den största gruppen var polacker, vilka utgjorde 1.883 personer. Detta av totalt ca 4.400 som invandrade det året. Av ca 6.800 invandrade somalier hamnade däremot bara 778 i Stockholm. Av ca 4.500 irakier hamnade förvisso hela 1.666 där, fast många av dessa trängde antagligen ihop sig i Södertälje (”lilla Bagdad”). Vare sig Afghanistan eller Serbien finns med bland de 22 vanligaste ursprungsländerna.

  Med andra ord har Stockholm en riktig mångkultur, vilket är något också jag kan se en poäng med, medan resten av landet istället har blivit påprackat nästan enbart flyktingar från några av världens allra mest primitiva kulturer. Så även om stockholmarna oundvikligen ser sin beskärda del av invandringens baksida så har de också fördelar av den som inga andra har, i form av till exempel ett oerhört mångsidigt restaurangutbud och en allmän atmosfär som åtminstone lite påminner om storstädernas storstad New York (och folk som tilltalas av att bo i en storstad vill nog som regel helst av allt bo i just New York). Följaktligen är det helt naturligt att stockholmare förhåller sig mer positiva till invandringen än svensken i gemen. Hade invandringen från olika länder varit jämnt fördelad över landet måste man dock anta att debattklimatet i vårt land varit ganska så annorlunda..."

  Hela texten finns här:

  http://kulturkrig.blogspot.se/2012/04/varfor-stockholmare-gillar-mangkultur.html

  SvaraRadera
  Svar
  1. Spännade analys! Bara att hålla med. Sista året har det dock skett en boom av tiggarromer som inte ens PK kunnat undgå att se.

   /Magnus

   Radera
 5. Bra, Kulturkrig - det är en annan aspekt som aldrig lyfts fram i debatten.

  SvaraRadera
 6. Intressant att även DN/NEO förstått att Sverige nu har större invandring än USA någonsin haft. Undrar om de också tog upp att USA ströp invandringen med 90% i 50 år efter sin pik i början av 1900 talet.

  SvaraRadera
 7. Mycket bra skrivet:)!

  /Magnus

  SvaraRadera