lördag 22 juni 2013

Västlig invandring lönsam, icke-västlig olönsam
Som vi vet, är media bra mycket friare i våra grannländer. I dagens Aftenposten rapporterar man om att mottagandet av socialbidrag minskar totalt, men ökar i gruppen invandrare, som nu utgör 35% av antalet socialbidragsmottare. Då skall man samtidigt komma ihåg att andelen invandrare totalt är mycket lägre i Norge än i Sverige. Man berättar också att andelen invandrare totalt ökade med 2%, medan andelen invandrare bland de som mottog socialbidrag ökade med 11%.

Norge har även infört någonting man kallar för introduktionsstöd, som skulle vara ett alternativ till socialbidrag, men 20% av de nyanlända 2012 mottog därutöver socialbidrag.

I en annan artikel i samma tidning hittar jag någonting mycket intressant:

"Med de endrede forutsetningene kommer Storesletten frem til at vestlige innvandrere gir et bidrag på 1,5 millioner kroner til statskassen gjennom livet, mens innvandrere fra Øst-Europa går i pluss med 0,6 millioner. Ikke vestlige-innvandrere er fortsatt ulønnsomme, men går nå i minus med 2,1 millioner.

– Hvis du ser på all innvandring under ett, tror jeg det er lønnsomt for Norge nettopp fordi vi får så mange svensker og polakker til landet. Jeg er overbevist om at innvandring fra EØS-land er bra for statskassen, men at ikke-vestlige innvandrere er en utgift, sier han."

Till att börja med måste man som svensk förundras av att sådant får sägas i andra länder. Man måste också hålla i åtanke att detta bara avser de direkt ekonomiska kostnaderna. De kulturella och långsiktiga kostnaderna är naturligtvis fantastiskt mycket större.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar