måndag 8 juli 2013

Marine Le Pen: "Vi kommer till makten inom de närmaste 10 åren"

I en intervju med La Provence resonerar Marine Le Pen kring aktuella händelser och framtiden.

Vad drar ni för slutsatser kring händelserna i Egypten?
Som i många andra arabländer, ser man att det finns en spricka mellan två samhällsprojekt. Det ena går mot modernisering och sekularitet. Och ett annat projekt är islamistiskt. De båda är oförenliga, vilket gör dessa länder strukturellt instabila. Detta borde få Europa att ompröva sin kopiering. Demokratin räcker inte till för att lösa frågan, när två oförenliga projekt kolliderar. Det leder till inbördeskrig. Och vi vill inte att också i Frankrike, en dag, två samhällsprojekt går mot varandra.

Här är det snarare ni som förkroppsligar tradionalistiska idéer...
Ja, den europeiska kulturen är traditonellt kristen. Det är obestridligt. Som alla andra folk, har vi rätt att försvara denna identitet, även om Europa försöker förklara motsatsen för oss.

Europaparlamentet har lyft er parlamentariska immunitet. Fruktar ni att man skall utdela ett straff som gör er ovalbar?
Om man verkligen har planerat att döma mig till ovalbarhet för ett åsiktsbrott, slår jag vad med er om hela er förmögenhet att jag kommer att väljas till Élysée-palatset 2017! Jag tror inte bara att jag inte kommer att dömas, men jag är övertygad om att kunna få dömd föreningen, som med hjälp av Europaparlamentets ledamöter, använder sig av franska lagar för att föra en politisk strid mot mig.

I yttrandefrihetens namn, röstade Daniel Cohn-Bendit mot lyftandet av er immunitet. Tackade ni honom?
Det behöver jag inte göra. Då han själv drog nytta av sin immunitet när han anklagades för att ha gömt den tyske terroristen Hans-Joachim Klein, ter det mig som det minsta han kan göra för att upprätthålla samma princip för sina motståndare. Annars är vi inte längre i en demokrati.

Fanns det ingen extremism i ert uttalande när ni hänvisade till den tyska ockupationen när det handlar om gatuböner?
Vem avgör vad som är extremism? Ni i pressen? Nationalförsamlingen? Det handlar om yttrandefrihet. En princip som gör att vi inte alla säger samma sak. En princip som gör att ni accepterar att någon annan får uttrycka en annan tanke än er egen och till och med en tanke som går emot det ni kämpar för. Det är yttrandefriheten! Jag står fast vid mina ord. Fransmännen, till allra största delen, håller med mig. Om det skulle bli en rättegång, kommer det tillåta mig att på nytt tala om den hunsade sekulariteten.

Debatten om äktenskap för alla, har den fört de olika högerpartierna närmare varandra?
Nej. UMP har försökt dra politiska fördelar av denna debatt. De har misslyckats. Sprickan mellan vänster och höger, som glädjer UMP och PS så mycket, varade bara några veckor. Sammanväxten mellan UMP och PS är återigen total.

Ni deltog inte i demonstrationerna. Försvagade det er inte inom ert parti?
Tvärtom. Vissa missförstod mitt beslut den första tiden. Men opinionsundersökningar har visat att, efter lite reflektion, ger de mig rätt när jag valde att ställa mig över den debatten. Det bevisas av undersökningarna som visar att jag har maximalt förtroende inom mitt eget parti, men också bland väljare som inte röstar på FN.

UMPs ledning menar att de inte vill ingå allians med er, därför att ni eftersträvar UMPs död. Är det ert mål?
Det är snarare FN som har beslutat att vägra varje form av allians med ett parti som, i sina idéer, i grunden avviker från oss. Däremot är det många lokala UMP-företrädare, som blir allt fler, som närmar sig oss och accepterar att delta i koalitioner för Rassemblement Bleu Marine.

Nicolas Sarkozy kommer att ta plats i UMPs politiska byrå. Fruktar ni hans återkomst?
Det är naturligt att han går till UMP efter Konstitutionsrådets beslut som gör honom skyldig 11 miljoner euros för sitt partis räkning. Men jag får intrycket att journalisterna drar lite förhastade slutsatser av hans närvaro. Hursomhelst, behöver jag inte frukta hans eventuella återkomst. Front Nationals spektakulära uppgång påbörjades under Nicolas Sarkozys presidentperiod. Han har inte utgjort något hinder för vår rörelse.

Tog Konstitutionsrådet ett bra beslut i hans fall?
Jag är advokat. Jag skall inte döma. Däremot så är allt som har sagts av hans vänner obegripligt. Ett överskridande, även med endast 2%, medför att utgifterna inte ersätts alls. Så är det för alla kandidater, även vid parlamentsval. Det är en brutal regel, men som accepteras av alla. Dessutom tror jag inte att UMP befinner sig i en sådan fara som de påstår. Deras högkvarter är värt 40 miljoner. De får 20 miljoner i bidrag per år. De kan utan problem skylta med konsekvenserna av denna exceptionella förlust, utan att det riskerar partiets existens, som dess ansvariga påstår.

I denna motgång, kan UMP sammansvetsas...
En politisk rörelse dör inte av brist på pengar. Den dör av brist på idéer och så är det i UMPs fall. Det håller på att dö av sin ideologiska närhet till PS. Det har blivit ett syndikat till försvar av valintressen, där man numera endast talar om position, taktik och personstrider. Jag tror att kommunalvalen kommer att visa upp UMPs sammanbrott.

En stor skillnad mellan er och UMP handlar om euron. De vill behålla den. Ni vill lämna den.
Skillnaden är större än så, den handlar om Europa. Om ideologin som är dess fundament, denna globalistiska, frihandels-, ultraliberala ideologi. Ja, en avgrund skiljer oss åt! För Europa, delar UMP visionen som PS har gällande den europeiska federalismen, försvarandet av den tyska makten, Frankrikes underkastelse inför USA, förlusten av självständighet. Det kommer att bli en stor debatt vid Europavalet.

Idag är produktionskedjorna globala. I franska produkter återfinns många element från utlandet.
Det handlar inte om att leva i nationell självförsörjning. Men utbytena måste vara balanserade. Vi skall inte underkasta oss djungelns lag och denna illojala konkurrens som förstör vår ekonomi, skapar massarbetslöshet och framkallar en allmän utarmning av fransmännen.

Inget av länderna som genomgår de värsta kriserna har lämnat euron. Det måste finnas en anledning...
Därför att de är offer för utpressning. Man hotar dem med att de blir utkastade från euron. Jag vägrar denna brutala procedur. Jag är för att organisera ett samordnat utträde ur euron. Jag tror att det nu finns 60 ekonomer som intar samma position. Men eliterna gillar inte dem och man ser dem inte särskilt ofta i TV eller i tidningsartiklar.

Är ni nöjd med kompromissen mellan Francois Hollande och Angela Merkel angående inledande av förhandlingar om frihandelsavtalet mellan Europa och USA, samtidigt som man har skapat en kommission för att undersöka omfattningen av det amerikanska spionaget mot Europa?
Jag skulle framför allt vilja att man slutade att driva med fransmännen. Det transatlantiska avtalet är en underkastelsehandling. Avtalet är dödligt för vår ekonomi, vårt jordbruk, vårt försvar, vår frihet och vår självständighet. Att vi deltar visar att Frankrike inte längre är ett fritt land. Frankrikes presidentpost är i verkligheten obesatt. Titta på den möjliga förnedrande situationen då en fransk president förbjuder en utländsk statschef att flyga över vårt territorium på order från Washington.

Innan Europavalet är det kommunalval. Hur många borgmästarposter hoppas ni erövra?
Omöjligt att säga idag. Vi kommer att ta kommuner och, framför allt, hundratals kommunalrådsposter, som kommer att sprida FNs budskap.

Vad blir det annorlunda för en plats att ha en borgmästare från FN?
Allt! Vi kommer att sluta att höja skatterna, vi återskapar säkerheten, vi upphör att ge bidrag till kommunitaristiska föreningar, vi slutar med klientelismen, en av UMPs specialiteter.

Kommer en FN-borgmästare tillämpa "den nationella prioriteten", ett ledmotiv i ert parti?
Ni vet mycket väl att vi vill styra kommunerna med respekt för lagen. Den nationella prioriteten kommer att tillämpas när vi har nått makten på nationell nivå. Inte innan. Jag drar inte några historier. Jag säger bara till fransmännen: "Se vad vi kan göra i en stad, och stärkta av den erfarenheten, kan ni lita på oss för landets riktning. När vi väl fått makten, kommer vi att göra det mer och bättre för vi kommer att kunna förändra spelreglerna.

Kommer en FN-borgmästare avskaffa halal eller koscher i skolmatsalarna?
Självklart. Vi måste återställa sekulariteten i skolan, där den hotas allt oftare. Vi måste avskaffa allt som har en religiös aspekt.

Vad säger ni till väljare som påpekar att det redan funnits FN-styrda kommuner i Vitrolles, Marignane och Toulon och att det inte slutat väl?
Jag säger dem att det hände för mer än 20 år sedan. Och att dessa kommuners resultat inte var dåliga, så länge de skedde inom FNs ram. Senare återtog borgmästarna sin frihet och gjorde vad som helst, ibland under UMPs etikett, för övrigt.

Valet i Villeneuve-sur-Lot visade FNs framgångar. Men ni går fortfarande bet på den högsta nivån.
Efter valet i l'Oise, avslöjade valet i Villeneuve-sur-Lot att den republikanska fronten inte längre fungerar särskilt väl. I båda fallen var det dock det som kvarstår av den som lät UMP vinna. Det visar att vid en konfrontation mellan enskilda, skulle FN vara Frankrikes största parti. Vid nästa parlamentsval kommer vi att överskrida denna 50%-gräns, som vi redan gjort i många kantoner.

Ni är övertygad om UMPs fall. Säger ni samma sak om regeringen och PS efter Delphine Bathos attacker?
Fru Batho formulerade det som vi sagt sedan länge, det vill säga att PS inte har någonting socialt, att det försvarar en ultraliberal linje, med överföring av självständighet. Som Nicolas Sarkozy, som hade förmågan att dölja det bättre, följer Francois Hollande vägkartan som han fått av Europeiska unionen. Om fru Batho inser det först nu, så är hon bra naiv.

Hon beklagar att det stärker era chanser vid valen!
Ja, som alla andra. De anklagar varandra för att gynna FN. De borde hellre bekymra sig om omfattningen av sin ekonomiska och politiska inkompetens.

Hur föreställer ni er scenariot där FN kommer till makten?
Genom att vinna presidentvalet, följt av en stabil majoritet i Nationalförsamlingen.

Ser ni er själv i Élysée-palatset 2017?
Jag tror att vi kommer till makten åtminstone inom de kommande 10 åren. Alltså, kanske 2017. Det är nödvändigt. Förstörelsen som Frankrike påtvingats börjar angripa grundvalarna.
4 kommentarer:

 1. Låter väldigt bra detta.

  SvaraRadera
 2. Marine Le Pen verkar vara något så ovanligt som en politiker som noga har tänkt igenom sina ståndpunkter och kan försvara dem. Inte en floskel så långt ögat kan nå

  SvaraRadera
 3. Stort tack Tobbe för ett mycket viktigt arbete!
  Var skulle man annars få läsa vad denna fantastiska kvinna står för? Mina franskakunskaper är blygsamma.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack själv för intresset! Nej, någonting vettigt om Europas folkliga partier kommer du aldrig se i svensk fulmedia, vilket är det främsta skälet till att jag vill sprida denna information.

   Radera