lördag 31 augusti 2013

Terrorism skall leda till fråntaget nederländskt medborgarskap


Samir Azzouz, som dömts för förberedelse till terrorism,
har både nederländskt och marockanskt medborgarskap,
och skulle med nya regler alltså förlora sitt nederländska.

De Telegraaf berättar:

Delaktighet i en terroristisk organisation skall automatiskt leda till förlusten av det nederländska medborgarskapet. Säkerhets- och justitieminister Fred Teeven från högerliberala VVD vill uppnå detta genom ett nytt lagförslag. Han genomför därmed en motion som inlämnades av VVD i parlamentet.

Nu kan endast medborgarskapet fråntas om någon frivilligt tjänstgör i armén för en stat som är involverad i krig mot Nederländerna, eller mot en allians där Nederländerna ingår, som exempelvis NATO.

Fred Teeven
Teeven anger 'förändrade samhällsuppfattningar om terroristiska eller paramilitära organisationer och guerillagrupper' som tillräckligt skäl att skärpa de nuvarande reglerna. "Dock är en oåterkallelig straffrättslig dom ett villkor, därför att höga krav måste ställas på bevis för deltagande i dessa grupperingar. Med en straffrättslig dom finns den faktiska grunden som rättfärdigar fråntagandet av den nederländska nationaliteten", säger ministeriet.
Teeven vill också att medborgarskapet skall kunna dras in efter en oåterkallelig dom för hjälp till förberedelse av terrorbrott, genom införskaffande av information, förmedlande av kunskaper och färdigheter eller genom att ställa medel till förfogande. I sådana fall vänder sig den inblandade personen i så hög grad mot statens grundläggande intressen, att bandet mellan honom och kungariket inte längre kan bestå.

De två nya åtgärderna får dock inte leda till att den dömde blir statslös. Fråntagandet av medborgarskapet kan alltså endast ske om någon också har ett annat medborgarskap.

Mer om den nyligen frigivne terroristen Samir Azzouz här.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar