söndag 1 december 2013

Antje Jackelén trappar upp hyllningarna av islam


Antje och mörkret
Den senaste ärkebiskopen Antje Jackelén gjorde sig omgående tämligen impopulär. Hon har kallats både "antikrist" och "ärkeimam", men egentligen räcker det med att hon är ärkebiskop i Svenska kyrkan, som under en längre tid letts av suspekta individer. Antipatin handlar inte heller om att hon är kvinna, då även en person som KG Hammar (ärkebiskop 1997-2006) verkade mer intresserad av politisk vänsteraktivism än kristendom. Under sin tid som ärkebiskop stred han framför allt för amnesti för asylsökande, avskrivning av de fattigaste ländernas skulder, human kriminalvård, tolerans mot människor av annan religiös tro och för homosexuellas rättigheter.

Antje Jackelén verkar mest upptagen av att försvara islam. Följaktligen blev hennes valspråk "Gud är större", mer känt som arabiskans "Allahu akbar", vilket knappast är en slump. Hon brukar försvara detta val med att samma ord återfinns i Bibeln, vilket hon även gör i ett inlägg i dagens DN, som verkar ha tillkommit som ett svar på de angrepp hon säger sig ha utsatts för:

"Orden 'Gud är större' är hämtade ur 1 Johannesbrevet 3:18-20 och är väl förankrade hos kristna teologer genom tiderna."

Jag tror inte alls på att hon skulle ha valt denna fras för att den "är väl förankrad hos kristna teologer". Ytterst få svenskar känner igen orden från Biblen, medan vi alla, tyvärr, är alltför bekanta med den arabiska versionen, framför allt genom bombningar och halshuggningar. Hur förmågan att klara av att skära huvudet av en människa som är bakbunden, är ett tecken på Guds storhet, är mycket oklart. Jackeléns val av detta stridsrop är snarare ett försök att "överbrygga klyftor" och skapa band till islam, vilket förefaller vara hennes kall i livet, och som också senare bekräftas av henne själv:

"Trots att det ligger sexhundra år emellan finns här en av flera likheter mellan världens två största religiösa sammanslutningar. Det vore fel att utmönstra något ur den egna traditionen för att det kan föra tanken till en annan tradition."

"En annan tradition"

"En annan tradition" är ju ett intressant sätt att beskriva en aggressiv, våldsam och expansiv ideologi, som idag driver bort och mördar kristna över hela Mellanöstern. Det är troligen ingen som kräver att Jackelén skall behöva ta bort delar av "den egna traditionen", men att istället leta upp det kanske mest provocerande slagordet som går att hitta, och det enda islamiska stridsrop svensken känner till, är ju en annan sak. Jackelén bjuder sedan på de typiska, relativiserande formuleringarna vi är vana vid:

"Terrorhandlingar i Islams namn är avskyvärda och ska fördömas, liksom alla andra terrorhandlingar. Samtidigt förkunnas samma ord i fredlig bön av hundratals miljoner muslimer varje dag."

Det är ingen slump att hon skriver "i Islams namn", eftersom det är en mycket vanlig formulering hos etablissemangets politiker och journalister, då de, även om de inte kan någonting om islam, är mycket måna om att förklara att muslimsk terrorism i islams namn, inte har någonting med islam att göra. Att terroristerna själva hämtar sin inspiration från just islam, samtidigt som många hittar legitimering av våld i olika koranverser, får inte dessa apologeter att avvika från den idealiska drömbilden.

Det är inte heller någon slump att hon lägger till "...liksom alla andra terrorhandlingar". Problemet för Jackelén, och alla andra som uttrycker sig så här, är ju att det är just islam som verkar ha en särskild förmåga att inspirera till terrorhandlingar. Hur ofta ser vi terrordåd i kristendomens, buddhismens eller shintoismens namn? Sverige fick ganska nyligen sin första, men troligen inte sista, självmordsbombare. Han var inte katolik.

Att Jackeléns valspråk förkunnas av miljoner muslimer "i fredlig bön" tycker jag inte är något vidare argument för att en kristen ärkebiskop skall välja det. Överbryggandets predikan fortsätter:

"Religionsmöten är inte alltid lätta, men de är ett faktum. Kristendomen föddes i en mångreligiös miljö. Samexistens och ömsesidig respekt mellan människor av olika tro finns och har funnits i vår värld, även i Europa. Jag kan vara tydlig med min tro på Jesus Kristus och samtidigt respektera andras tro."

Självklart föddes kristendomen i en mångreligiös miljö, eftersom den var ny bland andra religioner, exempelvis den romerska och judiska, men är inte själva poängen med en religion att den har en egen tro? Det stora problemet med Jackeléns iver att förstå och respektera islam, är att denna förståelse knappast kommer att bli ömsesidig. När nu Svenska kyrkan gör allt vad den kan för att gå islam till mötes, vilka anpassningar sker samtidigt på den muslimska sidan? Kyrkan må, med sin bottenlösa tolerans, anställa imamer, men Antje Jackelén skulle själv aldrig få predika i en moské. Faktum är att hon som kvinna skulle få sitta bakom ett skynke med andra kvinnor i moskén. Hon avslutar:

"Jag ser med oro på dessa och liknande polariseringstendenser. De spelar extrema och fundamentalistiska krafter i händerna och är ett hot mot samverkan i samhället och människovärdet. De leder till diskussioner där åsikter krockar utan att nya insikter föds. När tonläget skruvas upp hörs och syns allt mindre av den breda mittfåran. Risken är att marginalen marginaliserar mitten."

Med polarisering menar hon risken för att icke-muslimer inte öppnar sig tillräckligt för islam. Vad hon själv inte inser, är att hon snarare själv utgör en extrem, och att hennes politiska verksamhet är en del av just den polarisering hon fruktar. När hon i princip deklarerade att en röst på Sverigedemokraterna var en röst på djävulen, förbättrade hon knappast debattklimatet. Jag är själv inte troende, och som hedning ser jag egentligen ingen större skillnad mellan Antje Jackelén och de andra megafonerna i etablissemanget, men jag misstänker att svenska kristna är mer än missnöjda med kyrkans utveckling mot en bastion för islamvurmande och gömmande av illegala.
12 kommentarer:

 1. Jag ville verkligen inte gå ur svenska kyrkan..Det är min historia och mitt kulturarv. Men Hon fick mig att till slut ta steget ut ur min egen statskyrka. Skäms på dig, en förrådande "ärkebiskop" . Pilotta på dig , din jäkla svartkappa.

  SvaraRadera
 2. Jag gick inte självmant ur kyrkan. Ärkebiskopen uteslöt mig genom hets mot SD. Jag tog konsekvenserna och lämnade kyrkan till ett pris av 5000 kronor plus per år.

  SvaraRadera
 3. 1 Joh. 3:20
  att om vårt hjärta fördömer oss, så är Gud större än vårt hjärta och vet allt

  Till våra politiker
  1 Joh. 3:18
  Kära barn, låtom oss älska, icke med ord eller med tungan, utan i gärning och i sanning

  Till alla "goda" journalister, speciellt till dem på Aftonbl..
  1 Joh. 3:17
  Men om någon har denna världens goda och tillsluter sitt hjärta för sin broder, när han ser honom lida nöd, huru kan då Guds kärlek förbliva i honom?

  SvaraRadera
 4. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 5. Den svenska statskyrkan har tappat och tappar medlemmarfortsättningsvis.....Vad vore då naturligare än att "chefen" söker nya vägar för att kyrkan skall leva vidare? Fanns inte ett talesätt: "Ändamålet helgar medlen"?

  SvaraRadera
 6. På dansk hedder Johannes 3:18-20 nu:


  Mine Børn! lader os ikke elske med Ord, ej heller med Tungen, men i Gerning og Sandhed! 19 Og derpå kunne vi kende, at vi ere af Sandheden, og da kunne vi for hans Åsyn stille vore Hjerter tilfreds, 20 hvad end vort Hjerte måtte fordømme os for; thi Gud er større end vort Hjerte og kender alle Ting.

  SvaraRadera
 7. Under 20 år arbetade jag i Pakistan,Iran mfl. stater. Många muslimska vänner - den gyllene regeln blev - vi talar inte religion- vi respekterar att vi har olika religioner därmed PUNKT. Den världsliga vardagen fungerade.
  Efter söndagsskolor, kristendomsundervisning så uppstod en trygghet att tro på Gud och Jesus Kristus.
  Problemet nu tycks vara att den modellen inte går hem i Ärkebiskopen.

  Svenska Kyrkan tappar greppet och många lämnar skeppet!-

  SvaraRadera
 8. Insiktsfullt och mycket välskrivet.

  SvaraRadera
 9. Nu är det väl inte så många japaner som ser sig som rena shintoister längre, men den religionen användes för att få folk att göra allsköns ondskefulla handlingar under första halvan av 1900-talet. Yasukuni Shrine i Tokyo hyllar fortfarande Japans kolonialism, vilket från en svensk och moralisk synvinkel är sinnessjukt - det är som om det istället för förintelsemonumentet i Berlin hade stått ett gigantiskt nazitempel. Jag undrar om inte shintoism är en ännu värre religion än islam.

  SvaraRadera
 10. Har fyllt i min blankett nu och ska lämna in den. Tack och goodbye svenska kyrkan = 2000 mer i plånboken nästa år.

  Kan kanske tänka mig att gå tillbaka till svenska kyrkan, men bara ifall vi får kristna ledare med kristna värderingar och som inte kryper för islam.

  SvaraRadera
 11. Ja lämnade svenska kyrkan efter många år som aktiv. Känner inte igen den kyrka jag en gång växt upp i. Den har blivit en politisk spelplan för diverse vänstervridna element som inte är sunda. Att sedan ärkebiskopen totalt saknar en realistisk bild av vad införande av sharialagar innebär är beklagligt. Judar lämnar vårt land och hatbrotten mot kristna ökar, men Antje är både blind och döv. Sorgligt att se.

  SvaraRadera
 12. Jag har aldrig ens varit medlem i Svenska Kyrkan. Som bibliskt troende kristen så funderar man ju om det ens finns kristna som går i S K på söndagarna.

  SvaraRadera