torsdag 26 december 2013

Franska skolors kamp mot islamiseringenI Frankrike talas det mycket om "republikanska värden", med vilket man menar de ideal och principer som grundlades vid den franska revolutionen 1789. Förutom valspråket "Frihet, jämlikhet, broderskap" är även "laïcité" en av dessa principer. Jag brukar översätta ordet med "sekularitet", medan den mest korrekta svenska motsvarigheten kanske är "konfessionslöshet". Principen innebär att staten skall vara neutral i förhållande till de religiösa krafterna och säkerställa att offentliga institutioner förblir fria från religiöst inflytande. Detta har inte skapat några nämnvärda konflikter med protestanter, katoliker eller judar, men sedan några decennier konfronteras man med en växande, aggressiv och kompromisslös religion, som insisterar på att synas och flytta fram positionerna överallt i samhället.

I detta sammanhang har, sedan 1990-talet, bärande av muslimsk slöja i skolan blivit en stridsfråga. En lag från 2004 säger:

"I allmänna skolor, högstadium och gymnasier, är bärandet av tecken eller kläder, med vilka eleverna uppvisar en påfallande religiös tillhörighet, förbjuden."

Nu vill Front National, företrädare för högerpartiet UMP, samt vissa vänsterpolitiker skärpa lagen, till att även omfatta mödrar som rör sig vid skolorna i samband med hämtning av sina barn. Den socialistiska regeringen avvisar förslaget.

Vid slutet av en fransk skoldag

UMP-politikern Luc Chatel, då utbildningsminister under Nicolas Sarkozy, berörde frågan i en skrivelse 2012:

"att påminna om att i de interna stadgarna, undervisningens principer om konfessionslöshet och offentliga inrättningars neutralitet, tillämpas fullt ut i allmänna undervisningsinstitutioner. Dessa principer skall framför allt hindra att föräldrar till elever, eller någon annan deltagare, uppvisar, genom sin klädsel eller sina uttalanden, sina religiösa, politiska eller filosofiska övertygelser, när de ledsagar eleverna vid skoldagens slut eller vid skolresor."

Luc Chatel menar idag att lagstiftningen är för luddig, och vill se en skärpning av 2004 års lag kring "demonstrativa" religiösa symboler:

"Jag anser att i frågan om konfessionslöshet, måste man vara fast och precis."

Han får stöd av sin partikamrat Eric Ciotti:

"Republikens linje måste vara densamma i hela landet och alla institutionschefer måste besitta samma juridiska ramverk. Religiös proselytism och ökningen av kommunitarism utgör hot mot vår nationella pakt och skolan måste förbli en plats för inlärning av republikanska värden som konfessionslösheten."


Demonstration i Paris för slöjbärande
vid hämtning av barn


På sin hemsida meddelar Front National:

"Statliga Rådets rekommendation som tillåter mödrar, som ledsagar sina barn vid hämtning efter skoldagens slut, att bära slöja, bekräftar det avsevärda försvagandet av principen om konfessionslöshet i vårt land.

Marine Le Pen kräver omedelbart att utbildningsministern inte följer denna rekommendation, som för övrigt inte är bindande, utan upprätthåller det absoluta förbudet mot påfallande religiösa symboler vid skolhämtningar.

Detta förbud skall inte längre vara beroende av en ministers eller en skrivelses goda vilja. Därför uppmanar Marine Le Pen regeringen att inför parlamentet framlägga ett lagförslag, som definitivt förbjuder dessa påfallande religiösa symboler hos ledsagare.

Inför den oroväckande ökningen av kommunitarism och politisk-religiösa krav, är Nationens enhet mer och mer i fara för varje dag. Mot denna bakgrund, bort från de tvekanden och ovanor som dominerar i Statens topp, kan endast en omfattande konfessionslöshetsoffensiv stabilisera våra grundläggande principer mot allt bakåtsträvande."I många svenska ögon kanske kampen om skolan och dess sekularitet ses som en ovidkommande detalj. Man skall dock komma ihåg att islam ständigt trycker på för att flytta fram sina positioner och att många av dess anhängare helst skulle vilja avskaffa även frihet, jämlikhet och broderskap. Slöjan är en mycket tydlig och demonstrativ, för att använda det franska uttrycket, symbol för denna strävan. I Sverige saknar vi som bekant alla värden, republikanska eller monarkistiska, och gör ingenting för att förhindra muslimsk klädsel, varken i själva klassrummet eller utanför. I slutändan är naturligtvis inte klädedräkten det stora problemet, utan att dessa människor överhuvudtaget befinner sig inom Europas gränser.
4 kommentarer:

 1. Otroligt intressant. Hade ingen aning om detta. Så intressant att få ta del av det som sker i Centraleuropa. Tack.

  SvaraRadera
 2. Väldigt intressant. Att förbjuda inte bara elever utan även deras föräldrar från att bära slöja i och på väg till/från skolan känns som om det vore otänkbart i Sverige.

  Jag är helt för ett sådant förbud, men det är inte ett ställningstagande utifrån några principer om sekularism eller konfessionslöshet i skolan. Det är dessa universella principer och denna individualism som fått oss i den här fällan från första början. Vi ger friheter till muslimerna utifrån principer om likabehandling och individuell frihet, men när de är i majoritet så kommer man inte utgå ifrån sådana principer och ge oss lika stora friheter som vi en gång gav dem, utan vi kommer alla att få anpassa oss Islam.

  Numera utgår jag utifrån principen att det här är Sverige, det här är Europa, och om man inte tänkt anpassa sig så hör man inte hemma här. Det är bara alltid mot muslimer som religionsfrihetens gräns testas och ställs mot andra värden, och detta beror på att endast muslimer envisas med att flytta fram sina positioner mer och mer hela tiden. Ger man dem handen, så tar de hela armen och mer därtill. När muslimerna hamnar i majoritet så kommer inte vi att få samma friheter som vi en gång tillerkände dem. Därför måste vi helt enkelt stå upp för vilka vi är och vilket samhälle vi vill ha, och säga nej till islamisering.

  Min princip är att Sverige är svenskarnas land på samma sätt som exempelvis Japan är japanernas land. Jag är emot massbidragsinvandring från tredje världen, men självklart kan människor bosätta sig permanent i Sverige. Men då får de anpassa sig, precis som jag skulle göra om jag flyttade till Japan. Det är inget konstigt eller kränkande med det. Vägrar jag att buga eller följa andra sociala koder, då ska jag helt enkelt låta bli att bo i Japan. Då hör jag inte hemma där. Att man vill ha en högre materiell standard är inte ensamt ett legitimt skäl att bosätta sig permanent i ett land och dessutom ofta ta dit hela släkten.

  Förr var att man skulle "ta seden dit man kommer" en självklar inställning. Det är det fortfarande för svenskar när vi besöker främmande kulturer, men av någon anledning så ses man som en trångsynt lantis om man säger att detsamma ska gälla för invandrare som kommer till vårt land Sverige.

  Hoppas att det blir skrällar för Front National i varenda val nästa år. Tack Tobbe för att du håller oss informerade om vad som händer med FN och den gamla europeiska stormakten Frankrike. Det verkar finnas en väldig motståndsvilja i Frankrike och det kan jag bara gratulera dem för, även om de är väldigt sent ute.

  SvaraRadera
 3. Andragenerationens invandrare27 december 2013 12:21

  Så man propagerar alltså för att rätten att uttrycka sin mening ska begränsas i det offentliga rummet? Min rätt att stolt bära mitt krucifix och Maria-medaljong ska förbjudas för att någon har fått islam på hjärnan? Vad är nästa steg? Symboler för politiskt engagemang?

  Att man i Frankrike har en konfessionslös offentlig skola är väl gott och riktigt men att man inte skulle få utnyttja sin yttrandefrihet på väg till och från denna är absurt. Istället för att rakryggat förbjuda åsikter och därmed dra på sig de tillmälen sådant gör försöker man smyga in begränsningar.

  Giv akt på att detta är ett sluttande plan som lika gärna kan börja slutta åt ert håll. När tröjor med Sverigevänliga motiv förbjöds i skolor under nittiotalet blev sverigevänner med all rätta arga. Ni har aldrig funderat på att sådan här lagstiftning lika gärna kan vändas mot er?

  SvaraRadera