måndag 6 januari 2014

Herman Lindqvists ytliga och meningslösa nationalism
Den vanliga jargongen hos vårt etablissemang säger oss att det inte finns något svenskt, eller några svenskar, men om någonting sådant skulle finnas, är det uselt och löjeväckande. Följaktligen bör vi idag öppna gränserna för all världens folk, eftersom allting gott har kommit utifrån. Av och till, under de senaste decennierna, har det funnits en sorts parallell röst, som också menar att vi bör ta till oss allt det här nya och spännande, men för att riktigt kunna göra det i hjärtat, måste vi först vara stolta över vår egen bakgrund och vårt eget kulturarv. Ett initiativ i denna anda kan exempelvis vara att "ta tillbaka flaggan" från "rasisterna".

Idag bjuder Herman Lindqvist i Aftonbladet på ett alster i ovanstående tradition, dessutom kombinerat med berättelsen om hur allt kommer utifrån. Redan de inledande fraserna gör att vi förstår vad som väntar och i vilket fack krönikan kan placeras:

"Sverige är unikt, inget annat land är exakt som vårt. Vi ska med stolthet hissa vår flagga och se ut över våra vackra landskap och påminna oss om allt stort och fint som skapats i vårt land. Men för att vi ska förstå vad Sverige, som vi älskar, är måste vi kunna vår historia och förstå hur Sverige blivit vad det blivit."

Även om resonemanget är allt annat än originellt i dagens Sverige, är det också tämligen typiskt för Herman Lindqvist. Han höjer gärna ytliga ting, som själva flaggan, till skyarna, men förmår aldrig lyfta denna patriotism till någonting relevant, lika lite som hans kunskaper om landets historia gör honom till en förkämpe för dess framtid.

"Det finns en röd tråd genom hela historien från Hedenhös till våra dagar, något som vi har gemensamt med alla tidigare generationer, nämligen sanningen att ingenting är beständigt, allting förändras. Det är själva villkoret för att livet ska gå vidare. Det gäller oss människor och det gäller hela nationer."

Självklart genomgår vårt land, och alla andra länder, en ständig förändring. Det är inte heller förändring i största allmänhet som vi motsätter oss, även om det är ett genomgående tema från våra motståndare. De vill mycket gärna utmåla invandringsmotståndaren som en tragisk individ, som lämnats bakom av själva historien, och därför saknar den kunskap och framåtanda som krävs för att ta till sig de nya och spännande impulser som omfamnas av våra eliter. Det är dock inte tekniska framsteg dessa människor vill se som förändringar, utan en etnisk och kulturell omvandling av vårt land, som inte på något sätt är naturlig eller oundviklig, och inte ens kan sägas utgöra ett mänskligt eller socialt framsteg. Lindqvist får med ett par tänkvärda rader:

"Det har tagit över tusen år att skapa det Sverige som finns i dag. Vår nations gränser har ritats om många gånger. Ingen av våra nuvarande gränser har vi fått gratis av Gud, de är resultat av många och ­blodiga krig."

Ovanstående stycke var dock endast en inledning till de sedvanliga groteskerier vi är alltför vana vid:

"Ända från början har det existerat flera parallella språk och kulturer i vårt land. Svenskan, vår variant av urgermanskan, formades för cirka tusen år sedan. Då talades det redan samiska och finska i delar av det som skulle bli Sverige. Vikingarnas gudalära kom till oss från utlandet, precis som kristendomen några hundra år senare. Liksom alla de filosofiska och politiska idéerna och ideologierna, protestantismen, upplysningen, frikyrkorna, nykterhetsrörelsen, liberalismen och socialismen. De första socialdemokratiska ledarna, liksom fackföreningsrörelsens pionjärer, hämtade sina idéer om frihet, jämlikhet och broderskap från Frankrike och Tyskland."

Det här med alltings utländska rötter har blivit ett mycket kärt barn hos politiskt korrekta skribenter. Vid varje högtid vet vi att vi kommer serveras en krönika om hur ett antal inslag i denna högtid går att återfinna i exempelvis Tyskland. Den underförstådda, eller uttalade, men alltid fullständigt vansinniga, slutsatsen är att den nutida massinvandringen därför inte är någonting att bekymra sig över. Har landet klarat av att hämta in julmust från Tyskland, skall det nog klara av en invasion från Afrika och Mellanöstern. Eftersom kristendomen för tusen år sedan kom från söder, är en övergång till islam ingenting märkvärdigt. Inte heller Lindqvist kan låta bli att ge oss precis ett sådant stycke vi förväntar oss:

"Svedjefinnar och valloner tillförde kunskaper, muskelkraft och intellektuell styrka. Det första Göteborg byggdes av och för holländska nybyggare. Skottar, engelsmän och fransmän öppnade handeln med Asien för oss. Våra viktigaste städer dominerades länge av tysktalande borgare som gav oss många av våra numera typiska svenska jul- och midsommartraditioner. Under stormaktstiden på 1600-talet var tyskan ett vanligt språk för statens ämbetsmän. Under 1700-talet skrev våra diplomater sina rapporter till Stockholm på franska."

Svedjefinnar

I verkligheten har Sverige i alla tider varit ett mycket homogent land, som dock hämtat en mängd idéer och traditioner från andra länder. Den avgörande skillnaden mot nu, som etablissemangets skribenter alltid noga utelämnar, är att dessa influenser inte kommit med stora människomassor. För den som eventuellt skulle ha missat det subtila budskapet, ser Lindkvist till att förtydliga:

"Svenskarna har i alla tider tagit till sig de nya idéerna och religionerna, anpassat dem till något som passat bra för vårt land. Hela tiden har en ström av människor kommit till vårt land med nya idéer, konst och musik."

Nej, det har faktiskt inte kommit någon "ström" av människor till Sverige, framför allt inte på ett så onaturligt sätt, så långt ifrån, eller med så lite "idéer, konst och musik". Jag skulle också vilja ställa frågan hur vi skall anpassa islam till någonting som är bra för vårt land. Ett par andra rader i krönikan visar tydligt hur motsägelsefull den här typen av argumentation alltid blir:

"I dag kryddas det svenska språket med engelska ord och uttryck. Tillförseln av nya idéer, nya kunskaper och energi fortsätter dag för dag och ska så göra om Sverige ska överleva."

Som vi vet, har engelskans starka ställning inte kommit genom någon omfattande inflyttning från de länder där det talas som modersmål. Dess dominans har istället uppstått på ett mer naturligt sätt, det vill säga genom en stor mängd talare runt om i världen, kombinerat med främst USAs ledande ställning inom ekonomi och underhållningsindustri. Mot slutet av sin krönika kommer då Lindqvists egentliga poäng, som jag flaggade för i mitt eget inläggs inledning:

"Alla nykomlingar i vårt land vet att de kommit till ett land som heter Sverige med svenska seder och bruk. De flesta har växt upp i länder och kulturer där man talar om fosterlandskärlek och patriotism, de störs inte av svenska flaggan, Luciatåg, skolavslutning i kyrkan. Tvärtom. För dem är just detta Sverige, med sina unika traditioner, seder och bruk.

Det Sverige de lärde känna då de kom och som de hänfördes av. De måste förbryllas av de floskler som utströmmar från våra liberala tidningar som slåss om att vara mer öppna och gränslösa än konkurrenterna.

Vi behöver varken extrem kulturkonservatism, eller fega liberaler som kräks på våra traditioner, utan en sund inkluderande patriotism. För visst ryms vi alla under den svenska flaggan?"

Skriverier likt det ovanstående gör att många i Herman Lindkvist ser en vän, medan jag själv alltid har haft svårt för honom. Många nationalister verkar tro att han innerst inne vill rädda Sverige, men för att komma fram till den slutsatsen måste man alltid göra de mest välvilliga, på gränsen till rent önsketänkande, tolkningar av hans texter. Han tycker om att skriva om flaggan och kungahusen, men när det gäller landets framtid ansluter han sig underdånigt till den rådande tidsandan. Vår flagga är inte mycket värd, om folket, språket och kulturen sedan länge gått under.
22 kommentarer:

 1. I Trägudars land, Gryningsfolket och Offerrök (1940-1949) beskriver Jan Fridegård hur nordborna kämpade mot kristendomens införande - förgäves. Nu, mer än tusen år senare, går (den ojämna) kampen i repris.

  Ett citat ur Offerrök (1949), som jag tycker har lite bäring på hur eliten i våra dagar ser på sig själva och landet de lever i:

  -Den rika kvinna blev allt sämre och allt mera ängslig för sin själ. Hennes återstående rikedomar var stora. Hon ville göra ännu mera för att vara säker om sin salighet. Hon hade hört att man borde giva också åt de fattiga. Men det fanns inte många fattiga i staden. De flesta redde sig gott och hade många trälar. På de många hemlösa och förföljda som inte hade tak över huvudet och som levde av det som växte på marken tänkte hon inte. De var trälar och deras fattigdom var Guds rättvisa straff. Inte heller tänkte hon på att ge sina egna eller andras trälar friheten eller några andra förmåner.
  När prästerna ansåg att de inte kunde ta emot mer av kvinnan, rådde de henne att sända gåvor till en stad söderut, där det fanns många kristna som var fattiga. [..] Några dagar senare såg de svältande och hemlösa trälarna från stadens omgivningar hur dottern med en följeslagerska, som bar den tunga silvermyntpåsen, steg ombord på ett skepp som skulle till staden där det fanns många kristna. [..] Trälarna glodde på avfärden men de visste ännu inte dess mening, och de tillhörde själva staden där det inte fanns några fattiga.

  SvaraRadera
 2. Han har låtit sig intervjuas av nya tider. Och han gör nog sitt bästa. Det spelar ingen roll om han har bra åsikter eller inte. Hans agerande och hans åsikter är goda nog. Vi diskuterar inte att göra HL till envåldshärskare. Hans röst är värdefull, oavsett om jag håller med om det han säger eller inte.

  SvaraRadera
 3. LÖNSAMHET
  Är invandringen så lönsam att kommuner som tar emot många invandrare, rapporterar högre och högre skatteintäkter i förhållande till kostnader? Icke! Tvärtom så kräver de statliga pengar för att de tagit sitt "ansvar". Detta då kostnaderna för bl.a. försörjningsstöd ökar dramatiskt.
  Hur kan summan av en tung börda för samtliga invandringskommuner, vara lönsamt på riksnivå? Detta när man tar i beaktande att man betalar statlig skatt först vid inkomster över 401.100 kr för 2012. Massinvandringen har blivit ett område där argumentationen trotsar all logik.
  .
  EXPERTER vs. ANALFABETER
  Vallonerna är ett känt exempel på lyckad invandring, med netto 900 individer under 100 år! (Wiki). Nio yrkeskunniga experter per år. Nu är nettoinvandringen ungefär 60.000 per år varav många är lågutbildade eller analfabeter. Kan, ej anställningsbara analfabeter sänka lönenivån i kunskapssamhället Sverige? Inte direkt, men de kan användas för att överbelasta välfärdsstaten och på så sätt framtvinga en allmän sänkning av bidragsnivåer och därmed bana väg för en låglönemarknad, där privata försäkringar och sparande blir en nödvändighet.

  Svenska folket kommer i förlängningen inte ha råd att både betala världens näst högsta skatter och dyra privata försäkringar för att få den välfärd de redan har betalat via skatter. Invandrarna kommer inte heller att stillatigande acceptera kraftigt sänkta bidragsnivåer.

  kung_och_fosterland

  SvaraRadera
 4. Saxat från Varg i Veums blogg

  "Idag är det julafton och många sitter och är bittra över att så många följer [svenska] traditioner, som att titta på kalle anka t.ex. Någon i nåt kommentarsfält undrade varför kalleanka-traditionen är så stor i sverige. Tydligen tittar nästan 4 miljoner människor varje jul."

  "Svaret är att det har blivit kultur hos så många svenskar. En kultur, tradition uppstår när tillräckligt många anammar det . En kultur kan inte påtvingas [fritt] folk om de inte vill ha den, som vissa inbillar sig. Dessa bittra oikofober försöker få det till att traditionen med att titta på kalle anka skulle vara någonting mindre värt än andra (företrädelsevis främmande) traditioner. Fakta är att kalle anka-tittande varken är sämre eller bättre än ramadan t.ex. eller varför inte Julottan? Allt är traditioner som baseras på en kultur som människor i en speciell kontext har anammat för att de vill det. Just den fria viljan, om vad hon vill anamma eller inte, hos [svenskt] folk tycks vara oerhört provocerande för vissa sortens människor."

  SvaraRadera
 5. Jag tycker du är alldeles för hård mot HL. Du har flera poänger, men jag anser att vore det inte för sista meningen är krönikan OK. Och frågan är vad han menar med meningen:"För visst ryms vi alla under den svenska flaggan?"

  Vad betyder frågetecknet? verkar som han själv tvivlar.

  SvaraRadera
 6. "Det första Göteborg byggdes av och för holländska nybyggare"

  "Göteborgs kanaler byggdes av holländare" har man ju hört som om en massa fattiga holländska knegare kom hit med spadar och började gräva kanaler...! De flesta ur arbetarklassen som kom till Götet och satte spadarna i jorden och slet på andra sätt var västgötar. Däremot kom välutbildat folk och köpmän utifrån.

  "Hela tiden har en ström av människor kommit till vårt land med nya idéer, konst och musik."

  Trots mer än 20 års massinvandring från Arabvärlden, Asien och Afrika så verkar nutidens svenskar (inkl. de som propagerar hårt för blandkultur) vara totalt ointresserade av arabisk musik, österländska tonsättare, afrikanska konstnärer, iranska författare, irakiska diktare eller somaliska danser etc. Det kulturella intresset inskränker sig till vad man kan tugga och svälja på någon exotisk restaurang. Inte ens pizzorna på "svenska" pizzerieor bakas av italienare längre utan av folk från MENA-länderna.

  /Stig


  SvaraRadera
 7. Det säger en hel del om Sveriges tidigare homogenitet att minnet av ett par hundra valloner och ett fåral tusen holländare som hämtades till landet av kungen för X antal hundra år sedan ännu existerar.

  SvaraRadera
 8. Tack Tobias för ditt, som vanligt, intressanta inlägg. Men jag uppfattar inte Herman Lindqvist på samma negativa sätt som du verkar göra. Jag håller säkert inte med honom i allt han någonsin sagt, hemskt vore väl det, men att påstå att han, när det gäller landets framtid, "underdånigt" ansluter sig till den rådande tidsandan känns lite fel.   

  Så sent som i november skrev han i sin krönika: "ett ständigt ökande hot mot Europas trygga utveckling är den tickande bomb som ligger i den ökande invandringen till Västeuropa".

  Det är nog inte många "morgonsoffepaneler" som håller med honom i detta. Ej heller många 7-klöverpolitiker eller skribenter i våra tidningar.

  I sin senaste krönika så skriver han att ingenting är beständigt och att allt förändras. Detta tar du också upp och menar att våra motståndare vill ha "en etnisk och kulturell omvandling av vårt land". Menar du att Herman Lindqvist vill detta? Du "glömmer" nämna att han själv skriver att förändringen kan vara positiv eller negativ och att den helst ska ske under kontrollerade former. 

  Du citerar honom när han skriver: "I dag kryddas det svenska språket med engelska ord och uttryck. Tillförseln av nya idéer, nya kunskaper och energi fortsätter dag för dag och ska så göra om Sverige ska överleva." Däremot så "glömmer" du igen sista meningen som lyder: "Men inströmningen måste vara styrd och kontrollerad för allas skull." Vad är detta för tafatta försök till vinkling? Citaten får ju en lite annorlunda innebörd om man återger dem fullständigt och korrekt. 

  Sen tycker jag inte enbart att han höjer ytliga ting som svenska flaggan till skyarna. Han skriver att vi med stolthet ska hissa flaggan men att vi också ska påminna oss om allt stort och fint som skapats i vårt land. 

  Sedan att Sverige precis som andra länder är en mix av olika idéer och influenser från olika kulturer är inget konstigt. Men ingen tänkande individ kan använda detta som argument för att Sveriges skattebetalare årligen ska välkomna hit och försörja 10 000-tals människor från de mest bakåtsträvande länder och kulturer där vidskepelse, religiös fanatism och analfabetism snarare är regel än undantag. Jag uppfattar det inte som att Herman Lindqvist förespråkar detta heller.

  Det var väl bra att Göteborg ursprungligen byggdes av och för holländare. Frågan är om Sverige nu år 2014 är i behov av människor från exempelvis Afrika för att anlägga ytterligare en hamnstad? 

  Det som jag tycker är motbjudande är när folk, gärna politiker och journalister, säger att allt kommer utifrån, att det inte är svenskar som byggt Sverige utan det är minsann bara folk utifrån som gjort det, och att svensk kultur är tråkig och fånig. I vilket annat land pratar politiker så här nedsättande om sitt eget folk och sin egen nation?

  Jag tycker inte Herman Lindqvist tillhör den gruppen som föraktar Sverige och allt svenskt. Men på svenskt manér så får jag väl gardera mig och säga att jag kan ha fel. Hehe... 

  Oscar

  SvaraRadera
 9. Hej Tobbe, ingen ska vara skyddad för kritik, inte heller Herman Lindqvist.

  Jag tycker ibland att HL uttrycker sig luddigt, men jag är ganska säker på att om han röstar, så är det på SD. Han uttrycker sig luddigt för att kunna behålla inflytande i såväl våra kretsar som pk-kretsar. Stort och brett inflytande har han utan tvivel. Många har läst hans "Historien om Sverige" och därigenom fått ett bättre grepp om vår historia. Många har skrattat åt hans mycket roliga böcker om Fransmän, Japaner m.fl, som han skrev under korrespondentåren.

  Sverige behöver personer som HL som kanske kan skaka lite vett i de sanslösa irrhjärnorna på Södermalm. Han har troligen även deras respekt som journalist emeritus.

  SvaraRadera
 10. Tveklöst finns det invandrare som vill göra så bra ifrån sig som det bara går i det nya landet och självklart gör deras respekt för Sverige, våra lagar och regler att de kan placeras under samma flagga.

  Förra årets midsommar firades med bekanta i Linköping och i denna bekantskapskrets finns personer från Chile, Brasilien, Thailand, Norge och Finland. Alla deltog med idel leenden och skratt, samtliga försörjer sig själva, talar svenska utan någon direkt brytning och alla har accepterat att de valt Sverige som land och gör allt för att respektera detta.

  Samtidigt är jag lika säker på att många som kommer hit saknar all respekt för samhället, lagar och regler och har inga som helst intressen av att bidra till svensk välfärd och ingå i det svenska samhället.
  Alla grovt kriminella som passerar Europas öppna gränser saknar respekt för allt. De allt fler som vandrar omkring i pyjamas, fult skägg och heltäckande har inget som helst intresse av att bidra, acceptera och integreras i övriga samhället. Till denna grupp finns de islamister som vänsterpartisten Gun Holmertz säger har tagit över Hjällbo i Göteborg.
  http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.978928-islamismen-far-allt-storre-faste-i-hjallbo

  Herman Lindqvist text har en del poäng, men lämnar också en del att önska. Varför bara inte erkänna att Sverige har förvandlats till ett parallellsamhälle som bara kommer att glida allt längre från varandra?

  SvaraRadera
 11. Håller med i allt som vanligt.

  SvaraRadera
 12. Herman borde lära lite av riktiga historiker som t ex Ingvar Andersson, som beskriver Sveriges framväxt på följande sätt i sin "Sveriges historia":

  "Det primitiva landskapsförbundet blir till en stat, och redan har dess huvuddel det märkliga drag, som skall genomgå hela Sveriges historia: enhet i härstamning, språk och odling utan motstycke i det utomnordiska Europa."

  Ett annat citat från en historiebok från 1959 beskriver svenskarna på följande sätt (apropå Hermans påstående om "ström av människor" till Sverige):

  "Svenskarna i våra dagar är av en sällsynt enhetlig rastyp. Det beror på att Sverige mer än många andra länder legat utanför de stora folkrörelserna på kontinenten. Från de sista 4 000 åren finns ingenting, som tyder på att främmande folk i någon större skala skulle ha slagit sig ner här i landet."

  SvaraRadera
 13. Varför förväxlar man Lindqvist med Arnstad, och tvärtom? Hm... Båda har hög fejkfaktor.

  SvaraRadera
 14. En sak har han ju rätt i Herman och det är att svenskarna tagit till sig saker och ting för att passa in dem i något bra. Så har det tidigare så bra Sverige skapats. Då valde man.

  "Svenskarna har i alla tider tagit till sig de nya idéerna och religionerna, anpassat dem till något som passat bra för vårt land. Hela tiden har en ström av människor kommit till vårt land med nya idéer, konst och musik."

  Nu har historien förändrats och kommer troligen inte ens finnas i historieboken om det överhuvudtaget kommer att finnas en historiebok.

  Nu väljer inte svenskarna längre det som är bra, nu blir de påtvingade dåliga saker utan att de överhuvudtaget blir tillfrågade.

  SvaraRadera
 15. Det är som skribenten skriver, det var väldigt få i antal jämfört med idag. Visste ni att endast 1000 vallonska familjer kom till Sverige under en 100års period? Det är 10 familjer per år. Och att endast 900 (!) stycken valloner stannade i Sverige permanent?

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Valloner

  SvaraRadera
 16. Herman Lindqvist gör så gott han kan. I rådande samhällsklimat är det svårt att säga vad man egentligen tycker. Han är beroende av massmedias gunst för att sälja sina böcker. I något sammanhang har han gått i direkt polemik mot just kulturrelativisterna, de som påstår att Sverige inte har några egna traditioner, och påpekat att våra traditioner visserligen hämtats utifrån vid någon tidpunkt men att den blandning som uppstått är unikt svensk.

  SvaraRadera
 17. Har han ändå inte många poänger i den här krönikan?
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/hermanlindqvist/article14393634.ab

  SvaraRadera
 18. Tänk om man kunde få hoppa in direkt i SR och SVT eller tidningar klicka stopp och rätta till precis som du gjort nu tänk så mycket felaktigheter, lögner och propaganda som kunde stoppats och gjort den dom stått på arenan direktansvarig för det som framförts.

  Vi har ingen agenda att själva få välja vad det skall pratas om. Vi har inga möjligheter att kunna förbereda os därför att vi inte vet vad som komma skall. Den som står på arenan har alla möjligheter att få fram vad som helst utan ansvar. De vanmäktiga har inga som helst möjligheter för samma sak händer i alla debatter. De klipps, avslutas så fort någon säger något som inte passar man väljer ut vilka som får uttala sig. Såg på Avpixlat att kommentarer som skrivits i går kväll var borta. De passade inte för vissa saker får inte sägas i Avpixlat heller. Och det gäller andra bloggar med. Moderatorerna synar så att det passar med partiernas önskemål och direktstyrning av opinionerna. Tragiskt när det framförs att på Avpixlat får obehagliga och obekväma sanningar sägas. Det får det inte.

  SvaraRadera
 19. Jag var i London och såg inte en engelsman. Dom få jag trodde var engelsmän visade sig vara polacker. Jag var i schweiz och där fanns knappt några alls som identifierade sig som helt schweiziska, folk var alltid halv-grek eller liknande. Som Malmö och Södertälje och inom kort hela Sverige alltså. Man kan fråga sig vem ska vilja läsa Hermans böcker då. Jag var i Salzburg och där är det vääldigt många med heltäckande burka, alltså som i saudiarabien. Folk sa att dom bodde för sig och kom in i Salzburg för att handla. Det är enkelt att häva ur sig saker om antirasism, men jag har svårt att se exempelvis gudrun schyman vilja se sitt närområde ta en sån utveckling. Obehagligt. Kämpa tobbbbe!!

  SvaraRadera
 20. Tobias Gustafsson8 januari 2014 19:35

  Jag har själv en ganska positiv inställning till Lindqvist, för det är mycket på grund av hans böcker och TV-program som jag faktiskt började känna mig stolt över det svenska, och (dessvärre) till slut insåg hur fel saker och ting har blivit i det här landet.

  Så jag har en viss respekt för Herman, även om han ibland går och trevar på linjen istället för att våga ta ställning. Jag tror nog att innerst inne så håller han med om mycket som Sverigedemokraterna står för och om det är något parti som han röstar på så skulle SD vara min första gissning.

  SvaraRadera
 21. Att befinna sig i fantasin och skriva om den är natuligtvis många gånger roende och då man läst om än det ena än det andra kan man lägga boken ifrån sig. Tyverr så fungerar det inte så med den verklighet vi numer lever i.....det finns ingen skyddad tillvaro för de som inte är 100% PK-konforma.......det är proiblemet.......en charterresa är berikande och skarpt begränsad......och man lämnar.....hur skall vi lämna då vi inte gillar läget?

  SvaraRadera
 22. Herman Lindqvist jobbar trots allt för Aftonbladet. Han har väl alltid varit en PK:it innerst inuti.

  SvaraRadera