söndag 2 februari 2014

Dagens citat: Elena


"Vart ska vi ta vägen då?"Rumänien kanske? Här skall ni inte vara och bygga upp kåkstäder.

Aftonbladet bjuder idag på en snyfthistoria kring det romläger som byggts upp i Högdalen i södra Stockholm och som nu tydligen skall rivas. Artikeln fokuserar på bildens Vasilij och Elena, romer från Rumänien, som åkt till Sverige för att tigga, inte minst för att få pengar till sina fyra barn i hemlandet. Nu kan man tycka att Rumänien har det främsta ansvaret för sina medborgare och att kanske Vasilij och Elena borde ha funderat på om det verkligen var läge att skaffa fyra barn, men i Aftonbladets ögon faller naturligtvis allt ansvar på Sverige och svenskarna. Analysen är som vanligt av det allra enklaste slaget:

"Romerna i Högdalen har inga hem. Ändå ska de snart bli av med dem."

Denna inledning får mig att tänka på Marine Le Pens svar i en studiodebatt om tillresta romer i Frankrike och avhysningar av dessa:

"Frankrike är vårt hem, monsieur."

Jag skulle önska att någon i detta land höjde rösten och skakade om hela debatten. Att någon rakryggat stod upp och förklarade att nu handlar det om Sverige och vårt folk och att det nu är dags att sluta diskutera huruvida det är trivsamt i Syrien eller roligt att vara rom i Rumänien. Världen är stor och fylld av misär, vilket inte detta lilla land med nio miljoner invånare löser genom att ta hit problemen.

Ett par exempel på klarspråk:


18 kommentarer:

 1. – "Det är jättebra här i Sverige. Människor hjälper oss."

  Så är det säkert, när det rör sig om 170 st. Det blir nog andra visor, när de blir 1 700, 17 000 eller 170 000

  SvaraRadera
  Svar
  1. Romer är inte fattiga sätt ett Cips på dem och följ dem till Rumänien
   Du ska se att de bor flottare än de sämsta Svenskar.Det är lättare att tigga än arbeta.Vi har runt Barcelona i Spain massor av Romer som
   försöker robba dig när du stannar bilen för att rasta.Tyck inte synd om dem.Tyck synd om våra hemlösa här i Sverige de har all rätt att få en bostad och mat för dagen framför alla andra.DE ÄR SVENSKA MEDBORJARE.
   BERTIL

   Radera
 2. Oavsett vad man tycker om Östeuropeiska romers närvaro i Sverige så är de flesta som är någorlunda välinformerade överens om att de lever i armod i sina hemländer. (Möjligen med undantag av Bertil ovan). Den som reflekterar en aning inser också att något smörgåsbord av försörjningsmöjligheter inte står till buds för dem på hemmaplan eller någon annans stans. De har inte heller fulla medborgerliga rättigheter i sina hemländer, där de trots att de varit en minoritet i 700 år betraktas som utlänningar. Att ha många barn hänger ju nära samman med utbildningsnivå och brist på välstånd. Så var fallet även i sverige för inte allt för länge sedan. Man kan fnysa och säga "skaffa inte ungar du inte kan försörja", och med den priviligierades arrogans distansera sig från alla problem relaterade till fattigdom.

  Jag är ju inte av uppfattningen att "vi tar hit problemen", utan att romerna utnyttjar EU-medlemsskapets fria rörlighet och tar sig hit själva. De ägnar sig sedan åt tiggeri, vilket inte är olagligt, om än inte tänkt som en huvudsaklig försörjning, och det är frivilligt att ge pengar till tiggare, det tas inte från allmänna medel. Kåkstäder är ju ett problem och en sanitär olägenhet, oavsett var de uppstår. Att skyffla runt bostadslösa personer EU-länder emellan flyttar bara runt kåkstäderna.

  Men det är klart, om ens politiska engagemang begränsar sig till att försvara oss redan gynnades medfödda privilegier, som de flesta av oss inte bidragit till nämnvärt själva, är det ju lätt att värja sig mot "snyfthistorierna"

  SvaraRadera
  Svar
  1. Inte_rasist_utan_realist2 februari 2014 17:44

   Suck! Det stämmer att de zigenare kom kommer hit är fattiga, men det betyder ingenting rörande sakfrågan. Det är och förblir Rumäniens problem, p.g.a de inte ta hand om sin egen befolkning. Det är inte Sveriges problem som du och den politiskt korrekta "godhetseliten", försöker låtsas om och göra gällande. Att de kan utnyttja svagheterna i EU-medlemskapet och "den fria rörligheten", är bara ytterligare ett starkt skäl till att går ur EU. Detta "kryphål" som gör det möjligt för potentiellt miljontals fattiga östeuropéer att kunna komma hit och "fattigdomsmigrera", var nog inte det som var tanken bakom den fria rörligheten inom EU ifrån första början. Detta "kryphål" måste omedelbart täppas till så att den inte kan missbrukas. Detta håller redan på att ske, bland annat ifrån t.ex. Storbritanniens sida. http://www.theguardian.com/uk-news/2013/dec/20/cameron-overhaul-eu-right-freedom-movement

   Radera
  2. Hur vet man att de är Romer? Ifall de har vanliga namn, vanliga kläder, normalt uppförande? Hur kan de då bli utpekade och diskriminerade? Om de smälter in i sin hemmiljö och följer de regler som anses normalt just där, hur kan de då identifieras som problem och diskrimineras?

   Hur kan en person av Romskt ursprung som kommer in på en svensk besinstation för att handla eller betala för sig diskrimineras, om denne ser ut som vem som helst, pratar som vemsomhelst och betalar för sig som vemsomhelst?

   Eller finns det olika gruppchauvinistiska intressen som här utnyttjas cyniskt av alla sidor, inklusive de utsatta själva?

   Varje grupp av människor som kraftigt avviker från det som anses norm eller normalt, vilket skiftar beroende på var man själv står förstås, riskerar att provocera omgivningen. Och blir då måltavla för konfliktdemagogi och gruppgeneraliseringar.

   Du kan ingå i en grupp extremt framgångrika individer och väcker då ogillande om det blir väldigt tydligt. Speciellt om det uppfattas ta värderande tolkningsföreträden på andra gruppers bekostnad. Om du istället tillhör en grupp som synliggör sig själva eller av sin omgivning med identifiering som generellt väldigt problematisk, avseende anpassning till omgivningen, då blir du knappast heller populär.

   Alltså driver olika grupper konfliktretorik kring andra olika grupper.

   Om man istället ser problemen sakligt. Individbaserat. Alltså tvärtom vänstermarxistiskt. Och begär att varje individ skall ta eget ansvar. Och att samtidigt ställer krav på att samhället skall underlätta just det. Hjälpa varje individ att optimera sina egna inneboende möjligheter.

   Istället för att uppmuntra gruppkamper som ökar konflikter, avsiktligt, i syfte att framkräva grupprepresentanter som skall ledas av de goda rätta. Och då behöver stora resurser tilldelade för denna goda gärning. (Istället för att ge dessa resurser för att förbättra samhället baserat på individuella förmågor).

   Ett samhälle som ställer krav på arbete och egen försörjning tar lätt åt sig avvikande individer då dessa jobbar och försörjer sig. I egenskap av individ är de heller inte måltavla för kollektiv ilska, avundsjuka, demonisering. Vänster/liberaler utpekar grupper som problem tillsammans med de som anklagas för rasism. Det är fel väg.

   Radera
 3. "Jag är ju inte av uppfattningen att "vi tar hit problemen", utan att romerna utnyttjar EU-medlemsskapets fria rörlighet och tar sig hit själva."

  Och hur vill du tackla det problemet? Du inser ju säkert att sådant utnyttjande undergräver den fria rörlighetens legitimitet och skapar folkligt missnöje.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Lars: Vilket problem menar du mer specifikt? Det finns ju hela knippen av problem här på olika nivåer, vilket av dem är det du vill tackla?

   Radera
  2. "Vilket problem menar du mer specifikt?"

   Det här: "att romerna utnyttjar EU-medlemsskapets fria rörlighet och tar sig hit själva". Att den fria rörligheten skulle möjliggöra för organiserat tiggeri och framväxten av kåkstäder i t ex Sverige var nog inte tanken. Här finns ett växande problem som behöver lösas. Om inte så kommer en allt större kostnad samhälleligt och politiskt att behöva betalas, där ett visst parti gynnas...

   Radera
  3. Jag väljer att anta att du inte menar att man specifikt ska skilja ut romer och särskilt begränsa deras rörlelsefrihet, utan att vi ska ha enhetliga regler och rättigheter oavsett etnicitet.

   Givet detta finns olika frågor att förhålla sig till:

   1. Fri rörlighet inom Europa. Det är ju liksom grundtanken med den europeiska gemenskapen. Antingen är man EU-förspråkare och då är ju den fria rörligheten en grundtanke för alla EU-medborgare. Att dessa medborgare då rör sig fritt mellan länderna går inte att definiera som ett problem. Är man däremot EU-motståndare kan man ju generellt vara emot fri rörlighet mellan länderna av olika skäl. Motståndet borde dock inte skilja ut romer som mindre önskvärda än andra, förutsatt att det inte grundar sig på etnicitet. Man får också snällt finna sig i att stanna i Sverige för egen del.

   Min egen ståndpunkt är att den fria rörligheten inom EU är bra och inte ska begränsas. Vilken är din?

   2. Tiggeri: Tiggeri är lagligt i Sverige. Vi har tidigare haft lagar som förbjudit tiggeri och lösdriveri. Dessa medförde att människor kunde sättas i fängelse för att tigga pengar till mat eller att inte ha någonstans att bo. Vill jag gå tillbaka till att göra tiggeri olagligt? Nej, jag vill inte ha tiggare och hemlösa i fängelse. Är tiggeriet ett samhällsproblem? Ja, att det finns människor som har tiggeri som försörjning är definitivt ett samhällsproblem. Hur får man bort tiggeriet? På samma sätt som vi fick bort tiggeriet från svenska gator under 1900-talet: Genom att förbättra levnadsvillkoren för de sämst ställda. Att istället försöka städa bort problemet, så att vi ska slippa se det är inte en lösning som tilltalar mig. Det ser inte på något sätt trevligt ut att ha tiggare i varje gathörn, men det kan aldrig någonsin vara ett brott att bidra till att förfula gatubilden. Så länge problemet finns är det bra om det syns, och det försvinner inte för att man flyttar på det. Precis som ovan så förutsätter jag att man inte behöver något annat förhållningssätt till romer än till andra EU-medborgare. Tiggeriet i sig tär inte på våra offentliga medel, eftersom det är frivilligt att ge pengar och det kommer ur privata fickor.

   3. Kåkstäder: Det här är ett akut problem. Förhållandena är oacceptabla, man tar privat mark i anspråk på ett otillåtet sätt och de sanitära förhållandena är undermåliga. Det är en svår situation där man definitivt kan behöva avhysa personer och riva kåkstäder. Hur ska man då förhålla sig till dem som blir avhysta? Mycket svår fråga. Gäller den fria rörligheten hemlösa? Jag tror det finns en tremånadersgräns för att uppehålla sig i annat EU-land utan uppenbar försörjning. Lagligt kan man skicka hem dem som stannat mer än tre månader utan försörjning. Jag tycker inte vi har en skyldighet att förse alla med permanetna bostäder.

   Sammanfattningsvis, vill vi dra fördel av den fria rörligheten får vi finna oss i att folk faktiskt rör sig fritt.

   Radera
  4. Så för att sammanfatta: den fria rörligheten ska inte begränsas, tiggeri ska inte förbjudas (däremot vill du "förbättra levnadsvillkoren för de sämst ställda"), man "kan behöva avhysa personer och riva kåkstäder", men hur man sedan ska förfara med dessa avhysta är en "mycket svår fråga".

   Det här är väldigt naivt, tandlöst och otillräckligt. I andra länder är man väl betydligt tuffare, men inte ens det tycks räcka för att få situationen under kontroll. Betänk att den här problematiken på ett mycket handfast och närgånget sätt kan undergräva legitimiteten för den fria rörligheten och gynna partier jag antar att du inte sympatiserar med något oerhört. Lite mer genomtänkta och kraftfulla åtgärder måste du väl då kunna komma med.

   Radera
  5. Vad föreslår du själv Lars? Vilka åtgärder för vilka specifika problem?

   Radera
  6. Jag föreslår att vi går Tobbe-style och lyssnar till madame Marines klarsynthet i frågan.

   Radera
 4. @anonym: definiera "vem som helst"? Hur vem som helst ser ut varierar ju jättemycker om du bara flyttar dig några kilometer från en förort till en annan i Stockholm. Den som ser ut som alla andra i miljonprogrammet kanske sticker ut på konsum i Älvdalen, och tvärt om. Jag håller med dig om att vi ska behandla människor som individer, fast jag tycker vi ska göra det oavsett hur de talar eller klär sig, och man ska inte behöva klä om för att passa in för att bli anständigt bemött.

  SvaraRadera
 5. Vi kan konstatera att kåkstäder har ett stark politisk stöd.Då kanske man kan låta studenterna bygga kåkstäder,då ensamkommande barn börjat överta student-boende.Då väldigt mycket äldrehem blivit mottagningar för nyanländ,
  så önskar kanske politikerna att även pensionärer bygger kåkstäder.Med hjälp av svart arbetskraft med kunnande av det,Romer från Rumänien får här gott om arbete.Men vid dessa alternativ dyker väl det upp någon tjänsteman och dillar om bygglov och kommunal mark.

  SvaraRadera
 6. @motenmedmanniskor

  Jag tycker du kan ta hem ett par av dessa till din bostad. Välfärden rämnar på grund av den frikostighet som du förespråkar, så det lär ju bli allt mer av privata välgörenhetsfaktorer i samhället i framtiden.

  Varför inte prova på? Då lär du få uppleva den högsta formen av solidaritetseufori.

  Det glöms av så lätt. Vi som är emot utarmning, stigmatisering och import av en ny underklass - delar faktiskt landet med er "solidaritister". Det är därför ett visst parti fortsätter att öka i opinionsundersökningarna.

  Det handlar inte främst om rasism eller fascism. Det handlar om att vi inte tar saker för givet. Vi vet att uppskatta det som genomfördes för 70 år sedan, byggandet av välfärden. Men det finns bara en viss portion av välfärd.

  Rent krass är det ekonomiska belopp som inte ackumulerar något i gengäld.

  Jag har själv arbetat på Balkan och med egna ögon sett den socialt nedärvda och närmst tillbakaryggande hållning denna grupp har till vanligt arbete. Det är "hand till mun-kultur". Livslängden är ofta låg och man lever för dagen.

  Ge gärna av dina egna pengar och resurser, men låt mina skattepengar gå till våra barn, äldre och annat som rör vår välfärd - precis som själva begreppet är skapat för. Låt oss satsa på ett gemensamt samhällsprojekt. Detta skulle aldrig kunna inkludera hela världen.

  Och vill du lyfta blicken lite. Titta på den bulgariska filmskaparen Taskovskis dokumentärfilm om romer. Där berättar de själva om sin utsatthet och ovilja till det normala liv du drömmer om att ge dem.

  http://www.taskovskifilms.com/film/paradise-hotel/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag kan glädja dig med att jag och andra solidaritetseuforiker lyckas ägna oss åt vår samhällsomstörtande hobby utan att nalla en enda krona av dina skattepengar. Läs gärna mer om detta på min blogg.

   motenmedmanniskor.wordpress.com

   Radera
 7. @motenmedmanniskor

  Eller vänta? Är det verkligen romer vi talar om. För ett par år sedan skrev media att:

  "Man kan inte med säkerhet fastställa vilken grupp det är fråga om."

  "Polisen uppger att det inte är fråga om organiserade tiggarligor."

  SvaraRadera
 8. @motenmedmanniskor:
  "Hur vem som helst ser ut varierar ju jättemycker om du bara flyttar dig några kilometer från en förort till en annan i Stockholm."

  Just precis. Exakt. Hur kan man då veta att det specifikt är Romer som diskrimineras? Det borde ju vara omöjligt. Om de inte, av någon anledning, utmärker sig. Och hur samt varför gör det då detta?

  Riskerna är ju flera här. En uppenbar risk är ju att man provoceras till att tycka speciellt illa om en eller annan grupp av människor. Inte för att de tillhör en grupp. Utan för att de tillhör en grupp som identifieras av media och debattörer som ett stort problem. Av en eller annan anledning. Från ett eller annat perspektiv. Tolkningen av problemet kan man inte styra över hursomhelst. Risken finns att folk ser gruppen som ett problem, och ett onödigt sådant. Och vill bli av med problemet punkt slut.

  Vill man ha möjlighet att visa solidaritet eller allmän godhet mot vissa kategorier av människor eller bara lösa problemen som åstadkommer dem istället. Utnyttja dessa för att själv bygga upp maktfördelar i samhällsdebatten på ett sätt som närmast förlöjligar, clownifierar och parasitstämplar grupper av folk som kringresande tokhjon. I behov av oändlig godhetshjälp. Är mycket farligt. Man kan tappa fotfästet fullständigt. Även ambitiösa politiker kan frestas införa gruppriktad lagstiftning av etniska orsaker.

  Vänstern måste sluta peka ut hela folkslag som problem och ständiga understödstagare. Och istället hitta lösningar. Helst så allmängiltiga som möjligt. Sänk tremånaders fri vistelse till en månad i värsta fall. Genomför kontroller och gränsrelaterade inspektioner med frågeställningar hur det tänkta uppehället är organiserat. Hur tänker man bo och för vilka pengar? Det här är fullt möjligt med nuvarande regler men görs nästan aldrig. Blir det problem bör man åtgärda dessa omedelbart. Innan det blir ohållbart.

  Allt annat är ansvarslöst.

  SvaraRadera