söndag 2 februari 2014

Skurup kämpar vidare med de "ensamkommande flyktingbarnen"
I augusti förra året ägde en intressant omröstning rum i skånska Skurups kommunfullmäktige kring mottagandet av de så kallade "ensamkommande flyktingbarnen". Vänsterpartierna ville anordna gruppboende för dessa afghanska män, medan Centern och Moderaterna istället förordade familjehemsplacering. Den enda rakryggade inställningen stod förstås Sverigedemokraterna för, som i sitt egna förslag krävde att man överhuvudtaget inte skulle ha något avtal med Migrationsverket.

Eftersom SD inte skulle ha fått igenom sitt eget förslag, valde man till sist att stödja Centerns och Moderaternas linje. Tydligen är det problematiskt att hitta familjehem, vilket i praktiken skulle innebära att afghanerna inte skulle kunna komma till Skurup. Troligen var detta vad även M och C ville uppnå, men då de ville undvika konflikter med de verklighetsfrämmande partiledningarna i Stockholm, valde man istället lite fegt fulspel.

Sverigedemokraternas Lars Nyström talade dock klarspråk om varför partiet valde att rösta på detta sätt:

"Att leta fram familjehemsplaceringar innebär i praktiken att man inte tar emot någon. På över tre år har man bara hittat plats åt en. Det är ju bra nära noll." 

"Det här är en framgång för oss. För första gången har vi kunnat utnyttja vår vågmästarroll i en fråga om invandring. Det som alla sagt aldrig skulle hända har hänt."Idag skriver Skånskan om att beslutet att endast placera afghanerna i familjehem mycket riktigt blivit problematiskt att lösa. Niels Elvhammar, vd för det kommunägda VoB Syd, berättar:

"Vi hinner inte rekrytera nya familjehem i den takt som i detta fallet Skurup tvingas ta emot barn."

Han menar också att gruppbostäder ändå inte skulle vara en lösning i dagsläget:

"Det är ett helt riktigt val att placera yngre ensamkommande flyktingbarn i familjehem. Men de kommuner som tar emot 14-17-åringar väljer gruppbostäder som en lösning. Men att bygga upp ett gruppboende tar längre tid än att lösa situationen med att hitta nya familjehem."

Moderaten Niklas Sjöberg menar att hans parti, med stöd av Centern, Sverigedemokraterna och Kommunens väl, endast sagt ja till att ta emot fem personer ur denna kategori. Han vill därför inte bygga upp en ny organisation kring de nu elva som placerats i kommunen. Migrationsverket förväntar sig dessutom att kommunen inom kort tar emot ytterligare fem.

Josefin Mangbo, chef för individ och omsorgsförvaltningen i Skurup, säger:

"Det är en svår situation, men vi måste försöka att hantera den. Men vi kan räkna med fler barn. Vår kommun är en av de kommuner som har tagit emot minst antal barn i förhållande till folkmängd, och Migrationsverket har varit tydliga med att anvisningarna går i en viss ordning."

Sammanfattningsvis kan vi återigen konstatera att invandringspolitiken alltmer verkar sakna folklig förankring, där till och med regeringens partikamrater ute i landet tar till olika knep för att försöka hålla emot. Det finns en anledning till att staten numera kan tvinga kommuner till mottagande av denna grupp. Problematiken kommer ju inte heller att upphöra, då det rimligen finns ytterligare några hundratusen unga män i Afghanistan som gärna skulle bosätta sig i Sverige.

Skånskan II
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar