onsdag 4 juni 2014

Utvisningarna från Finland ökarFinland har de senaste åren ökat utvisningstakten av invandrare vars uppehållstillstånd har gått ut, eller som har begått allvarliga brott. Den hårdare linjen antogs för fyra år sedan, efter att kosovoalbanen Ibrahim Shkupolli skjutit ihjäl fyra personer i köpcentrum i Esbo. Han hade då redan tidigare dömts; 2001 för misshandel och 2007 för vapenbrott.

Ibrahim Shkupolli

Sedan dess har antalet utvisade personer ökat från runt hundra till omkring 300 per år.

YLE bjuder också på ett avsnitt som är intressant för den som följer vad som sker i Sverige:

"Majoriteten av dem som får ett utvisningsbeslut överklagar till förvaltningsdomstolen, vilket gör att utvisningsprocesserna kan bli till och med ett år långa. Enligt utlänningspolisen är det här en för lång tid."

Som bekant går det att bita sig fast i Sverige i många år. Man kan överklaga beslutet hos Migrationsdomstolen och sedan överklaga igen hos Migrationsöverdomstolen. Sedan kan man helt enkelt stanna kvar som papperslös, varefter den långa vistelsen i landet i sig blir ett skäl för uppehållstillstånd, då man hunnit rota sig. Vi ser också hur likande fall gång på gång lyfts upp i medierna, och framställs som att omänskliga tjänstemän på Migrationsverket vill utvisa en familj, trots att barnen har gått i svensk skola i många år. Förvånansvärt ofta verkar dessa mediekampanjer påverka det slutliga resultatet.

Liisa Lintuluoto vid utlänningspolisen i Helsingfors, är dock oroad över året som utvisningsprocessen kan ta i Finland:

"Risken finns att personerna hinner begå nya allvarliga brott medan överklagan behandlas."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar