torsdag 2 oktober 2014

Ännu ett fegt försök att närma sig invandringsfråganStaffan Danielsson (c)


De dyker upp ibland, de där trevande försöken från någon ur etablissemanget att ta upp invandringsfrågan, givetvis med tydliga markeringar mot SD och med den uttalade målsättningen att syftet till att diskutera frågan måste vara att ett enormt inflöde ska kunna fortsätta. Diskussionen får dock aldrig handla om vad stor invandring gör med vårt samhälle, och nästan alltid undviks volymer till förmån för "integration".

Dagens nervösa inlägg kommer från Staffan Danielsson, centerpartistisk riksdagsledamot som nu lämnar församlingen. Inledningen i SvD är lovande:

"Vill delar av det svenska folket genom valresultatet skicka någon signal till de som makten haver vad gäller migrations- och asylregler? Jag tror det. Lyssnar sju av riksdagens partier, med statsminister Fredrik Reinfeldt – som avgår – i spetsen? Nej, hittills inte."

För att sedan våga framföra det självklara, stödjer han sig på en artikel i New York Times:

"Sverige med 2 procent av EU:s befolkning tar nu emot flest flyktingar från Syrien av Europas länder, Turkiet undantaget. Denna generösa politik fortsätter, trots hög ungdomsarbetslöshet, trots upplopp i förorter, trots brist på bostäder för nyanlända, trots växande kostnader för Migrationsverket och trots att ”anti-immigrantpartiet” mer än fördubblades i valet."

Precis som vi andra måste göra, går Danielsson utomlands, i detta fall till Norge, för att hitta relevant information kring dessa frågor:

"I Norge har utrikesdepartementet beräknat att mottagningskostnaderna för en flykting på cirka 750 000 kronor motsvarar kostnaden för att hjälpa 26 flyktingar i läger i Jordanien."

Som alltid i dessa debattinlägg, gäller det sedan att göra så kraftfulla markeringar kring sin egen tillhörighet på den goda sidan, att tidigare poänger och klarspråk i princip raderas:

"Jag anser att Sverige verkligen är en humanitär stormakt i världen genom ett utvecklingsbistånd i världsklass och genom den mest generösa migrations- och asylpolitiken i Europa. Det är stort och glädjande att folkopinionen, liksom jag själv, står bakom detta."

Här går alltså Danielsson direkt från fakta och logik ner i träsket av floskler och absurda känsloargument. Varför är humanism direkt kopplad till inflödet av Afrika och Mellanöstern till ett land? På vilket sätt är det "stort och glädjande", ens om det hade varit sant, att "folkopinionen" står bakom den förda invandringspolitiken?

Undersökningar visar att en stor del av folket är för en minskad invandring, men av olika skäl ändå väljer att rösta på något av riksdagens sju massinvandringspartier. Det beror bland annat på att de inte har förstått att de nuvarande nivåerna kommer att påverka i stort sett samtliga övriga politiska frågor, och att det följaktligen är en smula naivt att istället välja Moderaterna för lägre skatter, eller Socialdemokraterna för välfärden. Ett annat viktigt skäl är sannolikt att mediernas demonisering av SD har gjort att de ännu inte vågar ta steget över. Propaganda fungerar, och en person, som kanske saknar både begåvning och självständigt tänkande, vill ju inte vara "främlingsfientlig", "rasist" eller stödja det där "partiet med alla skandaler".

Det blir sedan dags för den sedvanliga tankevurpan, då Danielsson, efter att ha lyft fram Sveriges ohållbara volymer, de problem de skapar och hur hjälp i närområdet är effektivare, skriver:

"En förutsättning för fortsatt stark uppslutning är enligt min mening att en öppen debatt kan föras kring glädjeämnen och bekymmer i dessa frågor. Jag har i bland annat debattartiklar gjort detta vilket föranlett stark kritik och misstänkliggöranden. Ytterst få andra riksdagsledamöter (jag bortser från extrema SD) har sagt något kontroversiellt utanför ”åsiktskorridoren” i dessa frågor." 

Det är inte första gången någon instämmer i allt vad Sverigedemokraterna säger, för att sedan bedyra hur fruktansvärt man tycker partiet är. Detta irrationella beteende är ytterligare ett bevis för hur propagandan fungerar och att demoniseringen av SD sedan länge har lämnat all politik och logik.

Lite mer logik och fakta ska serveras, självklart med förbehållet att "grundsynen" är "generös":

"Den behöver ta på allvar det faktum att över 20 procent av de som nu ges asyl i något EU-land erhåller det i Sverige liksom att runt 35 procent av alla ensamkommande flyktingar under 18 år till EU söker sig till Sverige och att allt fler av de utsatta miljonerna på flykt från Syrien och Irak riktar sitt hopp till Sverige. Asylsökande per dag till Sverige slår nu rekord och Sverige beräknas nu ta emot 92 000 asylsökande i år, flyktingar från Syrien, Eritrea och Somalia söker sig i första eller andra hand till Sverige. Tar Sverige emot alltför få, bör vi sträva efter att ta emot betydligt fler genom än mer öppna regler, eller har vi svårt att uthålligt upprätthålla dagens situation? Detta anses inte politiskt korrekt att diskutera i Sverige i dag, men jag anser det både befogat och nödvändigt, utifrån en generös grundsyn."

Blandningen av fakta och politiskt korrekt poserande fortsätter:

"Naturligtvis ska Sverige ge asyl till alla de som är flyktingar och kommer till Sverige, och göra allt för att de ska integreras och få jobb så snabbt som möjligt. Tyvärr, trots allt fagert tal och stora ambitioner, är dock Sverige alltjämt i EU:s bottenklass vad gäller detta och någon ljusning är knappast i sikte."

Ovanstående stycke är befriat från all logik. Om vi nu ser alla dessa problem och inser att nivåerna är ohållbara, varför ska vi ändå "naturligtvis" ge asyl till alla som kommer till Sverige? Staffan Danielsson har dock, ska tilläggas, ett antal konkreta förslag på hur nivåerna ska kunna minska något, även om han noggrant talar om försiktiga anpassningar till övriga Europa. Han riktar in sig på ett antal områden där Sverige sticker ut: extremt generösa regler för anhöriginvandring, avsaknad av ålderstester på "ensamkommande flyktingbarn", oförmågan att utvisa illegala, samt tankar kring arbetskraftsinvandringen.

Dessa anpassningar är i min mening naturligtvis helt otillräckliga. Arbetskraftsinvandringen är inte problemet, utan flykting- och anhöriginvandringen. Afghanska unga män, i Sverige kallade "ensamkommande flyktingbarn", är en ganska liten del av det totala inflödet, även om också denna grupp förstås är störst i Europa. Visst måste vi se till att utvisa illegala så effektivt som möjligt, men redan den legala invandringen är bortom alla rimliga proportioner.

Vad Staffan Danielsson försöker säga, i sitt motsägelsefulla alster, är i korthet att om vi skärper vissa regler, så kan vi bli bättre på att ta emot riktiga flyktingar. Problemet är att det finns många miljoner flyktingar i världen, och så länge Sverige glatt delar ut permanenta uppehållstillstånd, och har fri invandring från exempelvis Syrien och Eritrea, så kommer vi att bli en attraktiv magnet för de flyktingar som kan ta sig hit. För Sveriges del är det egentligen irrelevant huruvida de är riktiga flyktingar eller inte, då effekterna av massinvandring på vårt eget samhälle blir desamma.


11 kommentarer:

 1. "Ytterst få andra riksdagsledamöter har sagt något kontroversiellt utanför ”åsiktskorridoren” i dessa frågor."
  Har staffan själv gjort det månntro? Ja, förutom nu när han avgår vill säga och kan säga det utan att riskera sin plats.

  SvaraRadera
 2. Irrationellt, ologiskt, oförnuftigt - tre ledord om den förda politiken.

  SvaraRadera
 3. Det började ju bra.........................

  SvaraRadera
 4. Tja, Staffan Danielsson har ju haft alla möjligheter att framföra sina
  åsikter i riksdagen, men han är alldeles för syltryggad...har helt en-
  kelt inte stake nog att formulera sin kritik på ett rakt och ärligt sätt.

  Att sen publicera sin haltande och hycklande artikel på SvD, tja,
  vem bryr sig om att läsa en artikel som inte går att kommentera?
  För övrigt, så fick SvD ännu mer smäll på fingrarna i dag, de
  har tappat ytterligare 15 % av sin läsekrets. Lär de sig aldrig, att
  utan begåvade läsare, ja, då får man hålla till godo med gummi-
  ryggar som Staffan Danielsson och liknande byfånar. Räckte det
  inte med att låta Soran Ismail skrämma bort läsare, eller att Erik
  Ullenhag tilläts spela pajas på SvD Opinion?

  SvaraRadera
 5. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 6. Han har faktiskt skrivit ett antal ganska bra artiklar, men för en tid sedan tog hans partikollegor och Annie Lööf avstånd och frös ut honom. Men håller med om att han här, som alla andra, ängsligt går runt gröten.

  SvaraRadera
 7. Alliansen är körd hur de än gör. Tragiskt hur illa Reinfeldt bäddat. Skulle Moderaterna ompröva då upphör samarbetat med C/FP/KD. Omprövar de inte så får de under 10% i nästa val. Någon som tror Kindberg / Batra har vad som krävs för att kunna stå och säga "Öppna era Hjärtan" utan att totalsågas?

  SvaraRadera
 8. Danielsson:
  -Naturligtvis ska Sverige ge asyl till alla de som är flyktingar och kommer till Sverige Ja flyktingar (1 § 4 kap, Utlänningslagen) har rätt till asyl. Varför måste Danielsson påpeka det? Det är väl ingen som vill ändra lagen på den punkten mer än möjligen sekter som SvP eller SMR. 2013 fick 7 646 flyktingar (exkl kvotflyktingar) uppehållstillstånd i Sverige; i år hittills (t o m sept) 7 281;
  Även alternativt skyddsbehövande (2 § 4 kap, Utlänningslagen) har rätt till asyl
  Övrig skyddsbehövande kan få uppehållstillstånd av andra skäl än asyl efter prövning mot 2a § 4 kap i Utlänningslagen

  Nu visar det sig att Migrationsverket klassar de allra flesta personer som söker uppehållstillstånd idag som "alternativt skyddsbehövande" och har därmed satt "Luciaparagrafen" (25 § 5 kap) i Utlänningslagen ur spel. Med regeringens goda minne? *)

  Man kan till fullo instämma i Danielssons konstaterande, att
  -Migrationsverket har fastställt unikt generösa regelverk för att bevilja uppehållstillstånd

  *) http://taylorhayes.se/asyl_skyddsbeh_jan_aug_2014.GIF

  SvaraRadera
 9. Ensamkommande
  Migrationsverket skriver i sin famösa julirapport: Mot bakgrund av att antalet ensamkommande barn och ungdomar ökat kraftigt under första halvåret 2014 är bedömningen att Sveriges roll som primärt mottagarland för gruppen kommer att stärkas ytterligare, både för innevarande och nästa år. Antalet ensamkommande barn väntas fortsätta öka under innevarande år, men i ännu större omfattning än vad som prognostiserats tidigare. För ny prognos för ensamkommande barn och ungdomar, se avsnitt 2.2.

  Ur avsnitt 2.2
  Prognosen för ensamkommande barn och unga för år 2014 höjs också från 4 200- 4 700 till 6 000-7 200. Huvudscenariot blir 6 500. Den enskilt viktigaste faktorn till ökningen är att antalet ensamkommande barn och ungdomar från Eritrea har ökat kraftigt.
  Prognosen för år 2015 är 5 200-7 500. Huvudscenariot blir 6 500.

  Migrationssvekets prognos 2014 - 2018 för "ensamkommande" är 23 600 - 32 100 sammanlagt. Om bara en promille av dessa har onda avsikter.. Det är en hel skolklass..

  SvaraRadera
  Svar
  1. http://taylorhayes.se/BUV_2014.GIF

   Radera
 10. Staffan, SD är inte "”anti-immigrantpartiet”, de är 'begränsad-immigration-partiet'.

  SvaraRadera