lördag 14 februari 2015

Finländsk ambassad i Libanon kommer inte att sköta några flyktingärenden


Gatan där den nya ambassaden kommer att ligga

Finland har som bekant en tämligen restriktiv invandringspolitik, särskilt jämfört med Sverige. När landet nu öppnar en ambassad i Libanon, kommer denna inte att handha några flyktingärenden.
Kaisa Väkiparta, informationschef på Flyktinghjälpen, anser att ambassaden borde hantera anhöriginvandring från Syrien och kommenterar:

"Vi ser att Finland drar in och skär ned på ambassaderna i områden där det finns mycket flyktingar. Men att Finland öppnar en ambassad i ett område med århundradets värsta flyktingkris, utan att ge flyktingarna en möjlighet att söka skydd anser jag vara ansvarslöst."

Utrikesdepartementets statssekreterare Peter Stenlund menar dock att ambassadens beslut inte handlar om att försvåra anhöriginvandring:

"Det är oerhört kostsamt med en öppen kundtjänst. Ett stort antal okända kunder är en säkerhetsrisk och en kundtjänst skulle kräva betydande säkerhetsarrangemang. Vi får inte vara naiva. Västerländsk närvaro kan i vissa situationer upplevas som en provokation."

Sådan är situationen i Mellanöstern, där till och med hjälparbetare blir en måltavla. Det är intressant att vi ska importera stora mängder människor som ser västerländsk närvaro i hemlandet som en provokation. Stenlund medger dock:

"Om det fanns ett politiskt intresse för flyktingfrågor skulle prioriteringen förstås se annorlunda ut."

Nej, i Finland verkar det intresset inte vara särskilt stort, återigen särskilt vid en jämförelse med frenesin varmed befolkningen ska bytas ut i Sverige. Som vanligt är också de finländska siffrorna fascinerande ur vårt perspektiv: År 2011 uppgick ansökningarna om familjeåterförening till 2 000, för att året därefter sjunka till 600. Förra året beviljade Sverige 42 000 sådana ansökningar.

Ann-Charlotte Sirén-Borrego, som jobbar med frågor som rör familjeåterförening vid Röda Korset, hänvisar till de berömda konventionerna:

"Vi har en skyldighet enligt EU-direktiv och internationella avtal att se till att rätten till familjeåterförening förverkligas. Till exempel barnkonventionen förpliktar oss att behandla ansökningarna på ett humant och snabbt sätt. Nu har vi gjort processen näst intill omöjlig."

Finland har även dragit in ambassaden i exempelvis Islamabad i Pakistan, vilket har gjort det svårare för afghaner att söka uppehållstillstånd som anhöriga.

YLEInga kommentarer:

Skicka en kommentar