onsdag 11 maj 2016

Återigen dags för myter...
Det är i Sverige populärt att med jämna mellanrum "slå hål på myter", som förstås alltid handlar om invandring. Vad som då vanligen görs, är att ett antal skräddarsydda myter skapas som är särskilt lätta att bemöta. Vår tidigare integrationsminister Erik Ullenhag var något av en expert på detta område, och kunde på regeringens hemsida till exempel avfärda myten att "alla invandrare går på bidrag", något som visserligen ingen svensk trodde, men som var särskilt lätt att motbevisa.

När Metro idag ska försöka sig på denna konstform, lyckas de till och med besvara myterna med förljugna och ologiska resonemang, trots att de alltså har kunnat formulera dessa myter själva. Låt oss titta på dem i tur och ordning:

1. INVANDRING GER EN HÖGRE ARBETSLÖSHET
Enligt Jesper Strömbäck, professor i politisk kommunikation och journalistik och författare till boken "Utan invandring stannar Sverige", finns det väldigt lite som tyder på att invandrad arbetskraft tar jobb från infödda svenskar. 

Att arbetslösheten ökar är ju inte alls samma sak som att jobb skulle "tas från infödda svenskar". Den främsta anledningen till att arbetslösheten ökar vid stor asyl- och anhöriginvandring är förstås att dessa invandrare själva har en låg sysselsättningsgrad, där det i genomsnitt tar flera år att komma in på arbetsmarknaden, om så någonsin sker. Att den inkallade experten har skrivit boken "Utan invandring stannar Sverige" gör också att man kan fundera kring analysens opartiskhet och stringens. Jesper Strömbäck bjuder på ännu ett märkligt uttalande under denna punkt:

"Vad invandrade gör är snarare att komplettera den inrikes födda arbetskraften, exempelvis genom att ha kompetenser som det finns brist på i Sverige. Sedan tillkommer det också jobb när befolkningen ökar."

Här skulle det ha varit intressant att se vilken särskild kompetens vi får som endast kan komma ur asylinvandring. Påståendet är också i sig fullständigt ologiskt, eftersom vi knappast väljer vilka som söker asyl utifrån deras eventuella kompetenser. I verkligheten vet vi att det i asylströmmen dessutom finns en stor andel som har mycket låg utbildning.

Det är lätt att raljera kring påståendet att jobb tillkommer "när befolkningen ökar" genom att hävda att det då måste handla om exempelvis tolkar och socialarbetare, men visst kan en större befolkning leda till att ett antal andra tjänster tillkommer, samt att den invandrade individen själv kan komma att starta ett företag och anställa människor. Man måste dock se den större bilden, och då är det fortfarande mest relevant att asylinvandrare, särskilt från vissa länder, har en klart lägre representation på arbetsmarknaden.

2. ALLA SOM INVANDRAR ÄR ASYLSÖKANDE

Det är det knappast särskilt många som tror heller. Jag har skrivit ovan om just asylinvandrare, eftersom det är den invandringen som är mest problematisk och som vi kritiserar. Till denna kommer anhöriginvandringen, som Metro under detta avsnitt väljer att exemplifiera på ett något förljuget sätt:

"Den vanligaste formen av invandring är anhöriginvandring. Det kan exempelvis handla om att en svensk träffar en partner utomlands och de två flyttar till Sverige tillsammans."

Kan det handla om någonting annat, som ni av någon anledning inte nämner? Jag skulle tro att situationen där någon som själv just har fått uppehållstillstånd tar hit barn, föräldrar, eller letar upp en maka i hemlandet, är vanligare. Denna ström kan likställas, och ska slås ihop, med asylinvandringen och är lika problematisk.

3. INVANDRING ÄR LIKA MED SÄMRE EKONOMI

"Man kan ta politiska beslut som leder till en skadad ekonomi. Mest problematiskt blir det om man börjar se invandringen som en kostnad som det handlar om att minimera. Stryker man kostnader som handlar om integrationspolitik, som svenskaundervisning, kan man inte heller förverkliga den vinst som invandringen kan ge."

Det är värt att särskilt notera formuleringen "kan ge".  Lisa Pelling, från vänsterorganisationen Arena idé, tänker sig här att problemet med att se invandringen som en kostnad är att man då riskerar att skära i de integrationsåtgärder som hon menar leder till vinst, vilket alltså är hur ekonomin skulle skadas, men om man i stället skär i själva invandringen uppstår aldrig denna problematik.

Det är också tveksamt om den där "investeringen" i slutändan verkligen ger så mycket. Vi har i åratal haft olika integrationsprojekt, åtgärder på arbetsmarknaden och svenskundervisning, utan att den där vinsten verkar realiseras. Fungerar integrationen väl? Ännu en gång måste jag tydligen också påminna om volymerna, där vi förra året hamnade på 163 000 asylsökande och i år väntas få åtminstone 70 000 - 140 000, ett inflöde som inte kan absorberas i Sverige och där olika integrationsåtgärder blir närmast meningslösa.


4. FLYKTINGAR MED SMARTPHONES HAR DET INTE DÅLIGT STÄLLT EKONOMISKT

Detta bemöter "experterna" med det självklara svaret att den asylsökande inte nödvändigtvis är fattig. Det tror jag att de flesta av oss förstår och det har inte med saken att göra. Möjligen kan man som vanligt fråga sig varför vi inte helt satsar på hjälp i närområdet, utan i stället rentav flyttar resurser från bistånd till asylinvandring. Detta gör naturligtvis, vilket vi känner till och ofta kritiserar, att Sverige fokuserar på att få in en individ i landet till samma kostnad som skulle ha hjälpt ett antal mycket fattiga och kanske till och med svältande människor.

5. OM NÅGRA ÅR KOMMER SVENSKARNA ATT VARA EN MINORITET I SITT EGET LAND

Det här blir i mycket en definitionsfråga, vilket också är taktiken som Metros "experter" använder för att avfärda påståendet:

"Jesper Strömbäck menar att den enda grunden för att bestämma vem som är svensk är medborgarskapet. I övrigt är svenskheten föränderlig. En stor andel av alla som idag räknas som svenskar har utländsk bakgrund om man bara går några generationer tillbaka, men det gör dem inte mindre svenska.
- Man ska komma ihåg att det inte finns, och aldrig har funnits, en alltigenom homogen grupp svenskar."

Då finns det förstås inget problem. Saken är dock den, och här ska jag använda Strömbäcks språk, att "svenskheten förändras" på ett sätt som gör att landet blir oigenkännligt. Det är också patetiskt att han använder det vi kan kalla för "vallon-argumentet". I verkligheten är dock de senaste decenniernas utveckling någonting som vårt land aldrig tidigare har sett, där plötsligt mycket annorlunda kulturer har tagit en stor plats och där vi nu nästan dagligen måste konfronteras med olika typer av kulturella konflikter, de senaste dagarna i form av en diskussion kring hur män och kvinnor ska hälsa på varandra och vilka islamistiska organisationer en minister får tillhöra.

Lisa Pelling bjuder här på lite tveksam matematik:

"Men det innebär ju att det inte är mer än en procent av befolkningen som invandrar och det är inte särskilt mycket."

Jo, det är en hel del, eftersom din siffra handlar om varje år. Sätt dig i stället och räkna på vad den innebär under till exempel en tioårsperiod och glöm inte att lägga till familjeåterförening och barnafödande.

6. INVANDRING INNEBÄR BARA UTGIFTER

"Enligt Jesper Strömbäck är det viktigt att skilja mellan olika former av invandring. Att det invandrar ny arbetskraft till Sverige är i princip alltid lönsamt. Invandring av flyktingar innebär på kort sikt ökade kostnader, men långsiktigt kan det också bidra till att stärka Sverige." 

Denna punkt hör egentligen samman med punkt 1 och 3, och "experternas" utläggning är ungefär densamma. Vi har redan konstaterat att det inte är arbetskraftsinvandringen som främst kritiseras, men Strömbäck glömmer förstås en mycket viktigare skiljelinje; den mellan olika grupper. I bland annat Norge, där sådant diskuteras, visar det sig att invandring från EU-länder är lönsam, från Europa utanför EU lite mindre lönsam, medan utomeuropeisk invandring förblir en kostnad. Observera att man även här skriver "kan", eftersom det i verkligheten inte fungerar så.

Det återkommande fenomenet "myter att slå hål på" är dumt, förljuget och tillrättalagt, men så ser ju å andra sidan svensk invandringsdebatt ut i stort. Att man måste skriva ihop egna "myter", att dessa sedan bemöts på ett ohederligt sätt och att man måste kalla in massinvandringsvurmare som "experter", visar att man uppenbarligen inte har mycket att komma med. Kommer vi någonsin att få en hederlig och intellektuell debatt kring dessa frågor?

10 kommentarer:

 1. ASYLIA
  För att bagatellisera asylinvandringen så brukar man säga att en miljon asylsökande till EU motsvarar ungefär 1 på 500. Dvs att det kommer en asylsökande (skeppsbruten) per år till en ö med 500 invånare. Alltså att invandringen är minimal och att det underförstått är vår självklara moraliska plikt att ta emot alla som kommer. För Sveriges del så ligger dock invandringen på 5 på 500. Det låter inte heller som särskilt mycket.

  Men storleksordningen på invandringen blir mer begriplig om man tänker sig att Sverige bygger en helt ny stad – Asylia. En stad för alla nyanlända som byggs i samma takt som de och deras anhöriga får uppehållstillstånd. Inga bostadsköer. Efter tre år blir Asylia lika stor som Malmö, 300.000 invånare, efter 6 år större än Göteborg och efter 14 år större än Stockholm. Asylia kommer snabbt att bli Sveriges i särklass största stad. Det är 25 år sedan Muren föll. Tiden går och flyktingproblematiken består så Asylia blir bara större och större…för evigt!

  Läs fortsättningen på https://pwrmos.wordpress.com/2016/04/29/asylia/

  SvaraRadera
 2. Jag blir så förbannad på denna propaganda - men det är allt det är. Önskar att fler människor fattade det!!!!

  Pernilla

  SvaraRadera
 3. Svensk är en nationalitet. Nationalitet är en tillhörighet till en viss nation. nation är ett kollektiv av människor förenade av gemensamma faktorer såsom språk, religion, etnicitet, historia, kultur, traditioner och sociala normer.

  Nation brukar i allmänt språkbruk förväxlas med stat. En stat som är uppbyggd kring en nation kallas nationalstat som är en geografiskt avgränsad stat vars befolkning i stort sett har samma härstamning, språk och kultur. Sverige är eller kanske ha varit en nationalstat till våra dyra politiker satte igång med det multikulturella experimentet.

  När vi ändå är igång kan vi lika gärna avhandla rike som är ett landområde där en suverän härskare utövar sin makt och myndighet, vanligen ett avgränsat geografiskt område som utgör en stat, särskilt (och förr enbart) om staten som har eller har haft monarkiskt statsskick, och till exempel var ett kejsar- eller kungarike. Och även land som är ett landområde som utgör, eller har utgjort, en självständig eller självstyrande politisk enhet. Detta behöver dock inte betyda att landet utgör en egen självständig stat. (Wikipedia och Wiktionary)

  SvaraRadera
 4. En strålende gjennomgang. Jeg leste artikkelen i Metro i går. Det gir håp å lese her inne.

  Når det gjelder påstanden om at EU-innvandringen til Norge er lønnsom, tror jeg man må si at fasit ikke foreligger.

  Ja, den er åpenbart langt mindre ulønnsom enn asylinnvandringen. Særlig i en høykonjunktur (som vi nå ikke har lenger i Norge), har den tilført handlingsrom i arbeidsmarkedet. Og den gir fleksibilitet nå, fordi endel EU-borgere (også svensker) reiser tilbake.

  Det kan imidlertid se ut som om EU-migrasjonen bidrar til lavere skatteinngang. Se her, for eksempel:

  http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2015/01/05/1503/Skatt/euinnvandrere-fra-steuropa-betaler-under-halvparten-i-skatt

  Det er noe som først vil komme ut over tid, og som garantert ikke er med i de opprinnelige analysene av spørsmålet.

  SvaraRadera
 5. Jag vet inte vem Jesper Strömbäck är men jag gissar på en man född på 80-talet eftersom han anser att "utan invandring stannar Sverige" och han menar då givetvis invandring med de groteska volymer vi haft sedan mitten av 80-talet. Själv var jag barn och tonåring på 60- och 70-talen när invandringen var normal men inte fan stod Sverige still bara för att det inte vällde in hundratusentals islamister, brann bilar och skolor i förorterna och skottlossning varenda dag.
  (Hur kan en professor ha så dålig fantasi att han döper sin bok till "Utan invandring stannar Sverige", det är ju en gammal sliten klyscha som knappast väcker någon nyfikenhet.)

  Vad är det för kompetens som invandrare från världens mest underutvecklade länder har att bidra med? Pizza-argumentet ger jag inte fem öre för bl.a. därför att även en svensk kan baka pizzor och andra italienska maträtter minst lika bra som araber. Halalslaktare är en "kompetens" vi klarar oss bättre utan.
  Jag är ingen nationalekonom men betvivlar att det skulle vara ekonomiskt gynnsamt att allt fler invandrare kommer hit och bakar allt fler pizzor/kebaber till allt fler bidragsberoende invandrare...? Mer pengar kommer i omlopp, fler sedlar måste tryckas och enligt min enka logik borde det leda till inflation på längre sikt.
  Att det tillkommer jobb när befolkningen ökar är ju helt korrekt men fler poliser, väktare, brandmän, socialassistenter, glasmästare, sjukvårdspersonal som tar hand om alla misshandlar och skottskador, psykologer som hjälper våldtäktsoffren är knappast någonting produktivt för ett land.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Professor Strömbäck är förvisso ett strålande exempel på journalistisk integritet och objektivitet. Enligt egen utsago:
   Citat:
   Under 2011-2013 var jag kanslichef och huvudsekreterare för regeringens Framtidskommission, vilken leddes av statsminister Fredrik Reinfeldt. Dess uppdrag var att identifiera vilka utmaningar Sverige kommer att stå inför 2020 och 2050, med särskilt fokus på utmaningar kopplade till den demografiska utvecklingen, hållbar tillväxt, integration, migration, jämställdhet och demokrati samt social sammanhållning.

   Professorn bor i välbeställda och invandrarfria gränskommunen till Göteborg, Partille. Säkerligen i villa. Är gift med Berivan Mohammed.

   Ett mönster för oss alla som lever som vi lär!

   Eller möjligen en köpt och betald förrädare för regeringens mentalsjuka massinvandringspolitik, som lever avskärmad från folkets vedermödor i etniskt rena enklaver med säkra jobb, höga löner, befordringsmöjligheter och lukrativa beställningsföreläsningar där de rapar upp makthavarnas politik och trycker ner dem i halsen på en befolkning som redan är mätt på invandringens konsekvenser!
   __________________

   Radera
 6. "En stor andel av alla som idag räknas som svenskar har utländsk bakgrund om man bara går några generationer tillbaka, men det gör dem inte mindre svenska." "

  Ja, en stor del har nog någon dansk, tysk, fransman, engelsman eller skotte i släkten sedan några generationer tillbaka men de flesta får nog (som jag själv) gå 10-20 generationer bakåt i tiden för att finna någon utlänning i släkten och dessa utländska förfäder flyttade inte in i några ghetton där de ville bevara sin tyskhet, franskhet eller religiösa tvångsföreställningar och de attackerade inte poliser och brandmän för att de inkräktade på deras etniska/kulturella revir.

   "I övrigt är svenskheten föränderlig. "

  Vilket i praktiken innebär att om ett par generationer är det väldigt "svenskt" att barnen går i koranskola, misshandla eller mörda sin dotter för att hon kränkt "familjehedern" genom att umgås med vita pojkar (om det finns några sådana kvar), tafsa på eller våldta alla kvinnor som inte bär hucklen, misshandla och tukta sin hustru för att koranen påbjuder det. Det är just denna föränderliga "svenskhet"
  vi Sverigevänner opponerar oss emot.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, det är just denna föränderliga svenskhet som vi är starkt emot!

   Radera
 7. 1. Jodå, "flykting"industrin ger jobb och ibland stora pengar åt vissa invånare. Och det är de som försörjer sig på asyl- och anhöriginvandringen som vi har emot oss! Men dessa jobb är skattefinansierade och ökar inte landets resurser utan tvärtom dränerar dem till ingen nytta för samhällsutvecklingen som infrastruktur och dyl.

  2. Blanda inte ihop svenskar som får hit en utländsk kärlekspartner! Denne måste kunna garantera sin partners försörjning eller att partnern kan försörja sig själv. En anhörig till en "flykting" försörjs med skattemedel!

  SvaraRadera
 8. Svenskarnas förfäder byggde upp det här landet med möda och klokhet för att deras efterkomnare skulle få det bra. Sverige är således svenskens arv! Slösa inte bort det arvet!
  Det tar flera generationer för en utlänning som tagit till sig vår kultur som är grunden för vårt samhällsbygge att bli och betraktas som svensk! Samma sak i andra länder för att en utlänning ska tillhöra landets folk.

  SvaraRadera