måndag 17 oktober 2016

Viktor Banke får återigen lägga ut texten
Asylaktivisten Viktor Banke har uppenbarligen goda kontakter inom medieetablissemanget och verkar när som helst kunna breda ut sig var som helst, vilket han också gärna gör. Idag intervjuas han, tillsammans med en kollega, av vänstersidan ETC under den inte alldeles neutrala rubriken "De kämpar för asylrätten". Jag tänkte denna gång inte föra några längre resonemang, utan endast i korthet kommentera några av de märkligheter som framförs. Det spårar ur redan in ingressen:

"Fort Europa bygger allt högre murar, och även Sverige har slagit igen dörren."

Som jag har sagt förut, måste Europa i så fall vara världshistoriens mest porösa fort. I runda slängar sökte 1,5 miljoner människor asyl i EU 2015, jämfört med 600 000 året innan. En promenad i vilken större västeuropeisk stad som helst visar att länderna knappast har varit hermetiskt tillslutna. Migrationsverkets nuvarande prognos för antalet asylsökande ligger i spannet 30 000 - 50 000 personer, vilket är lägre än förra året, men fortfarande en hög nivå i förhållande till vår folkmängd och andra EU-länder. Framför allt är det svårt att se hur det kan ske om "Sverige har slagit igen dörren".

"Människor behöver sin familj. Men har de en gång sökt asyl här är resten av Europa stängt för dem, så vissa överväger att återvända till landet de flytt från eller att köpa ett pass och försöka ta sig någon annanstans."

Kan man inte ifrågasätta om den som återvänder till hemlandet, på grund av missnöje med den ena eller andra aspekten av Sveriges regler på migrationsområdet, för långsam asylprocess eller för dåligt boende, verkligen flyr för sitt liv? Att man inte bör kunna shoppa runt i olika europeiska länder efter de bästa villkoren borde också vara en självklarhet.

"En särskilt utsatt grupp bland Nadja Hatems klienter är de apatiska barnen.
– Den som har sett ett apatiskt barn kan aldrig glömma den bilden. Tidigare fick de ganska ofta permanent uppehållstillstånd, och kunde så småningom vakna upp."

Ja, det är märkligt att de ofta vaknade upp när uppehållstillståndet kom och att barn kunde ha en så god insikt i processen att den rentav påverkade deras hälsotillstånd på detta sätt. Lika märkligt är det förstås att fenomenet endast verkade finnas i Sverige och dessutom endast bland vissa nationaliteter.

"Ett uppmärksammat fall bland Viktor Bankes ärenden gäller en åttaårig pojke från Irak som kom ensam till Sverige. Han har fått tillfälligt uppehållstillstånd ett år, men får inte återförenas med sina föräldrar."

Hur och varför åker en 8-åring själv till en annan kontinent? Varför åkte inte familjen gemensamt, eller åtminstone skickade en vuxen som ankare? Kände de till att möjligheterna till uppehållstillstånd ökar väsentligt för personer under 18 år? För övrigt bör det kanske påpekas att 8-åringar inte dominerar gruppen som kallas "ensamkommande flyktingbarn". Jag känner inte till fallet, men vi får förstås inte heller någon förklaring i ETC. Som vanligt är det också en lögn att den ene eller andre personen inte får återförenas med släktingar, eftersom det kan ske när som helst i hemlandet.

"Frågan är hur mycket vi är beredda att ge upp för att ge människor det skydd de enligt internationell lag har rätt till, säger han.
– Den diskussionen tror jag inte S vill ha, istället vände de. Tanken att ingen ska behöva lida i Sverige lever nog kvar inom socialdemokratin, men om det innebär att man förskjuter lidandet till någon annanstans så är det inte så vältänkt, säger han."

Ja, hur mycket är du själv beredd att ge upp, Viktor? Kan man inte bo billigare än vad man gör på Södermalm? Ett rimligt krav på svenska politiker borde vara att de arbetar för att människor inte ska lida i Sverige, även om Viktor Banke får det till att problem då "förskjuts" till andra länder, eftersom svenska politikers ansvar faktiskt endast gäller den egna befolkningen.

"Det händer att exakt samma typ av ärende, med samma typ av händelseförlopp och samma åberopade skyddsskäl ger två helt olika utfall. Ibland skiljer sig bedömningarna för medlemmar ur samma familj. Det lämnas extremt stort utrymme till Migrationsverkets tjänstemän om hur lagen ska tolkas, och många av dem är nya i sitt arbete."

I slutändan är det nog ofrånkomligt att ärenden i viss mån påverkas av den enskilde tjänstemannen, men ett fenomen som inte nämns är att anhopningen har varit så stor att det för många tjänstemän har varit lättare att helt enkelt bevilja en ansökan än att utforska den närmare.

"Viktor Banke skriver regelbundet i flera medier om asylrättsfrågor. På Expressens ledarsida har han kallats ”aktivist”.
– Det är helt barockt, jag gör ingenting utöver mitt uppdrag förutom att opinionsbilda."

Ja, det är ju vad aktivister brukar göra. Viktor Banke vill nog helst kalla sig "jurist", men det är lika absurt som att jag skulle kallas "ekonom" när jag skriver här eller annorstädes.

Banke är inte heller rädd för att bjuda på storpolitiska uttalanden:

"Värdeglidningen sker i ett sammanhang, där ledare som Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, Marine Le Pen och Jimmie Åkesson får utrymme och idéer om nationalstaten växer sig starkare, menar han."

Det är fyra helt olika politiker, och framför allt passar den auktoritäre islamisten Erdoğan inte in. Att han nämns beror förstås på avtalet mellan EU och Turkiet, som i Bankes ögon antagligen är förfärligt för att det i viss mån hindrar folkvandringen till Europa från att maximeras. Är det konstigt att "idéer om nationalstaten" växer sig starkare, när starka krafter gör allt för att rasera den? Observera att han vänder sig mot att nämnda politiker ens får utrymme, men det utvecklas snart:

"Om den demokratiska rättsstatens gräns vore knivskarp skulle inte Jimmie Åkesson vara ett seriöst regeringsalternativ och inte de andra jag nämnde heller."

Vi måste komma ihåg att "demokrati" nu har kommit att betyda "omfattande asylinvandring", vilket gör att de som motsätter sig en sådan varken ska få utrymme eller vara "seriösa" alternativ. Även på denna nya definition av demokrati kan Banke spinna vidare:

"Det är ett historiskt misstag att vi försöker runda asylrätten samtidigt som antidemokratiska krafter bjuds in att sitta med vid bordet. Sammantaget ger det en skrämmande bild av 2016."

Vi får väl se vad som kommer att ses som ett historiskt misstag i backspegeln; den enorma asylinvandringen eller något litet försök att stävja den.


5 kommentarer:

 1. Det som är skrämmande är Banke själv och det utrymme som ges till en sådan person. Personligen avskyr jag Banke & Co.

  SvaraRadera
 2. Är Banke på riktigt? Jag har i så fall ett tips till asylprofitören: traska iväg till Saudiarabiens ambassad och övertyga dem om det förträffliga i att ta emot andra araber, Inte ska väl Sverige vara så egoistiskt och sno åt sig rubbet? Vi kan nöja oss med en EU-andel av de kristna araberna.

  SvaraRadera
 3. Asylrätt hit och asylrätt dit... Viktor Banke verkar lika förälskad i det ordet som Arnstads förälskelse i "nazzzzissssm" och ""fassscisssm" (med perverterad artikulation på långa sssss-ljud).
  Asylrätten för flyktingar innebär att "en person som med anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politiska åskådning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp befinner sig utanför det land där han eller hon är medborgare... Enligt till exempel europeisk lagstiftning har även de som flyr krig och konflikt men inte riskerar förföljelse) rätt till asyl"
  (Wikipedia).
  Observera att det ska vara en välgrundad fruktan för förföljelse vilket man absolut inte kan säga om alla afghaner, irakier och somalier som väller in i EU och Sverige. Dessutom borde det falla på deras ansvar att bevis att de är förföljda och inte tvärtom (att "miggorna" ska bevisa att de inte är det, (icke-existens av någonting är nästan alltid omöjlig att bevisa). Utan id-handingar kan vilken arab som helst hövda att han kommer från krigets Syrien. Asylsökande utan id-handingar borde inte beviljas asyl.

  Dessutom: "Principen om första asylland är inskriven i Dublinkonventionen och föreskriver att den som flyr från förföljelse ska söka asyl i det första europeiska land han/hon kommer till som kan erbjuda skydd" (Wikipedia)

  Säkert har minst 75 % av de som söker asyl i Sverige passerat flera säkra länder (de återstående 25 procenten har väl flugit från hemlandet direkt till Sverige och passerat de säkra länderna uppe bland molnen i en Boeing 737/767).

  SvaraRadera
  Svar
  1. UNHCR och Europarådet har kritiserat Dublinförordningen, särskilt överförandet av asylsökande till Grekland, som enligt dem har en bristfällig hantering av asylsökande. Folkvandringen från Mellanöstern och Afrika drabbar ju det redan krisdrabbade Grekland hårt och just därför är det motiverat att stärka EU:s yttre gränsskydd - bygga ett "Fästning Europa" så att Grekland har åtminstone en minimal chans att återhämta sig.
   Mellan Grekland och Tyskland/Sverige ligger 7-8 länder som hundratusentals asylsökande passerar varje år. Dublinförordningen skulle kunna skrivas om så att angränsande länder till första asylland fick ta en del av bördan vilket skulle innebära att Albanien och Bulgarien fick avlasta Grekland och betraktas som "Andra asylland" dit asylsökande i t.ex. Sverige kan skickas om de kan bevisa sin identitet och därmed att de verkligen har rätt till asyl. Annars är det bara att skicka hem dem igen.
   Varför nämner aldrig sådana asylaktivister som Viktor Banke Suadiarabiens skyldighet att ta emotcsyriska flyktingar. Suadiarabien tar inte emot en enda syrisk flykting trots att det i princip är ett angränsande land (bara Jordaniens lilla landremsa på några mil emellan). Varför trycker inte EU på Suadiarabien med krav på att de ska ta sitt ANSVAR som detcså vackery heter när det gäller EU-länderna. Däremot bygger Suadiarabien enorma tältläger för tiotusentals pilgrimer som är på väg till den där förbannade stenen i Mecka som de ska luffa runt ett visst antal varv.

   Radera
 4. Banke talar för sin egna sjuka mor, det är ingen gränslös humanism bakom utan det enkla faktum att han och Bodströms advokatbyrå tjänar grova pengar på migranterna. I Finland däremot anser man att den asylsökande inte behöver juridiskt biträde utom då det finns "synnerligen vägande skäl" då söka asyl inte är ett brott utan en rättighet. Se http://www.dagenssamhalle.se/debatt/i-finland-hanteras-asylprocessen-annorlunda-28196

  Man har också kraftigt kapat tider och kostnader genom att effektivt täta de kryphål som Banke & Co utnyttjar och därmed förlänger migrantens utsatthet att vederbörande till slut får av asyl på grund av "särskilt ömmande" skäl.

  Om ni inte redan ha gjort det, läs Merit Wagers artikel (se ovanstående länk).

  SvaraRadera