fredag 2 december 2016

Den moderate opportunisten
I dag har ett inlägg av moderaten Mikael Sandström uppmärksammats. Han var statssekreterare under hela Fredrik Reinfeldts tid som statsminister och har även därefter varit Moderaternas samordningschef. Hans text handlar om invandringspolitikens problem och har av många tolkats som en ursäkt. Det är den inte, hur gärna vi än skulle vilja ha en sådan. Snarare ska den nog ses som denna absolut mest motbjudande företeelse, viljan att smärtfritt kunna glida med i alla vindar och aldrig behöva stå till svars. När Reinfeldt var partiledare var det fördelaktigt att smidigt och ryggradslöst följa honom, och i takt med att konsekvenserna av hans migrationspolitik blir allt tydligare och hans eget parti försöker distansera sig, vill den smidige förstås anpassa sig till även den linjen. Redan ingressen avslöjar en stor del av det som är problematiskt med denne figur och hans oproportionerligt långa inlägg:

"Flera regeringar, inte minst den som jag arbetade för under åtta år, har begått stora misstag i migrationsfrågorna."

I åtta år, under regeringen Reinfeldts hela styre, satt Mikael Sandström alltså tyst, nickade, höll med och lyfte sin lön. Min skepsis blir därför precis densamma som inför Anna Kinberg Batra: Varför sade du inget? Varför ska vi tro på en omvärdering som sker först nu? Kunde du inte någon gång under dessa år ha lagt lite tid på att värdera situationen och politikens riktighet? Min slutsats blir att Sandström antingen fortfarande tycker att Reinfeldts linje är helt riktig, men vill behålla sin position, eller tyckte att Reinfeldts politik var vansinnig, men på samma sätt ville behålla sin position då. Ytterligare en möjlighet, kanske den mest sannolika, är att Mikael Sandström inte har någon som helst hållning, utan att varje ställningstagande handlar om hur karriären påverkas.


Så sent som inför valet 2014 lade Mikael Sandström
på fullt allvar upp denna bild, efter åtta år med Reinfeldt.


Att denne Sandström är en pretentiös posör förstår vi också av att han fäster ett par citat vid sin text:

"Men, it has been well said, think in herds; it will be seen that they go mad in herds, while they only recover their senses slowly, and one by one." (Charles Mackay)

"L'enfer est plein de bonnes volontés ou désirs." (Bernhard de Clairvaux, tillskrivet)

Jodå, jag förstår engelska och franska, men syftet med att återge dessa citat på originalspråk kan inte vara något annat än att skänka sitt alster och sig själv någon sorts påklistrad intellektualitet. Av den sista meningen finns dessutom en variant som är väl känd på svenska, vanligen återgiven som "Vägen till helvetet är kantad av goda föresatser". Att hänvisa till flockmentalitet, som i det första citatet, är också ytterst förljuget, eftersom den svenska invandringspolitiken snarare har styrts från den absoluta toppen, utan att någon brydde sig om att få med hela skocken svenskar på vägen.

Mikael Sandström bjuder på många sanningar, men de är alla självklara och kunde ha sagts, och sades av flera, för 20 år sedan:

"Sanningen är att den humana svenska migrationspolitiken är död. Den dog inte på grund av avsiktligt fattade beslut utan på grund av välvilja mot människor som lider och ovilja att se de problem som stor invandring på kort tid för med sig." 

Denna välvilja, eller vad vi nu ska kalla fenomenet, ledde dock till avsiktligt fattade beslut. Inflödet är inte ett resultat av slumpen eller naturkatastrofer, utan av en enträget genomdriven politik, mot invändningar och allt sunt förnuft. En viktigare aspekt, inte heller okänd bland upplysta människor, lyfts också fram:

"Sanningen är att den akuta migrationskrisen inte är över, att vi inte kan återgå till den tidigare ordningen och att de problem vi står inför kommer att ta decennier att hantera."

Detta är mycket viktigt att påpeka varje gång som vänsterfigurer tycker att det aktuella inflödet är för litet och att vi därför omedelbart måste skruva på kranen igen. I detta skede har förra årets skörd inte ens slussats ut till kommunerna och även det är bara början. Där kommer volymerna sedan att sätta press på bostadstillgång, socialtjänster och rättsväsende. Förra höstens skörd kommer också att skapa en andra generation, som om ett par decennier kommer att vara överrepresenterad i kriminalitet, islamism och så vidare. Jag brukar i detta sammanhang nämna Nederländerna, som fortfarande lider av att man hade marockansk arbetskraftsinvandring på 1960- och 1970-talen. När Sverige tog emot de där 163 000 under några månader 2015, var alltså 1990-talets somalier långt ifrån integrerade.Demonstration för IS i Haag.


Mikael Sandströms behov av att visa upp en eventuell bildning blir sedan ännu en gång övertydligt, när han plitar ned ordet "uraktlåta", där alla andra skulle använda "underlåta":

"Ansvaret för att situationen blev så allvarlig i Sverige är dock vårt eget. Flera regeringar, inte minst den som jag arbetade för under åtta år, har uraktlåtit att fatta beslut som hade varit nödvändiga för att göra den svenska migrationspolitiken långsiktigt hållbar."

Om vi bortser från den språkliga exhibitionismen, är det dock detta eviga "vi" som är mest provocerande. "Vi" ville inte se denna utveckling, "vi" var inte naiva och det är inte "vårt" fel. Ansvaret ligger i själva verket hos en tämligen begränsad elit, där Mikael Sandström i högsta grad ingår. Han är mycket noga med att hålla sig på denna lina som fortfarande är politiskt korrekt:

"Genom att vår politik avvikit från andra länders, har Sverige, som står för omkring tre procent av EU:s BNP, stått för 10–15 procent av asylinströmningen."

Det är inte den relevanta jämförelsen, utan att Sverige har mindre än 2 procent av EU:s folkmängd. Kostnaderna för både asylmottagande och kommande försörjning är enorma, men den största konsekvensen är den demografiska utvecklingen, där svenskar trängs undan från den enda yta som är deras egen. Föga förvånande leder hans vilja att inte trampa snett också till att fokus som vanligt blir fel:

"Värst är situationen för de ensamkommande barnen. Det är inte humant att afghanska barn som växt upp på flykt i Iran nu utvisas till Afghanistan, ett land där de många gånger aldrig satt sin fot. Det kan få tragiska konsekvenser att barn och vuxna blandas i boenden, på grund av frånvaro av ålderskontroller."

Visst, men man kan också tycka att Sveriges väl och ve åtminstone borde vara en faktor för svenska politikers överväganden. Ska vi ha en gräddfil för afghanska män utan asylskäl? Är en stor muslimsk närvaro positiv för vårt land? Att Mikael Sandström egentligen inte vill be om ursäkt eller riskera sin noggrant underhållna positionering blir än tydligare:

"De fanns ett fåtal insiktsfulla och modiga debattörer som vågade gå mot strömmen och som varnade för de konsekvenser vi nu ser. Vi avfärdade dem. Många av dem som på ett högst rimligt vis kritiserade migrationspolitiken buntades ihop med rasister, populister och mörkermän. Jag skäms för att jag medverkat i riksmobbning av dessa debattörer."

Och ändå använder du även här idiotuttryck som "rasister, populister och mörkermän" för att demonisera, när du helt har diskvalificerat dig själv från att fördöma någon. Vi får därefter ännu ett exempel på det mest tillåtna beklagandet:

"En av de mest hjärtskärande konsekvenserna av det migrationspolitiska haveriet är att familjer splittras."

Nej, den mest hjärtskärande konsekvensen är att Sverige raseras, dessutom genom en medveten politik av våra styrande. Familjerna som "splittras" har själva gjort det valet, långt utanför Sveriges gränser. Det är också tragiskt att det fortfarande är så mycket lättare att lyfta fram negativa konsekvenser för migranter än för det egna landet. Som den självgode opportunist han är, beskriver Sandström sedan ett vänstersvar på problematiken, mer utbildning, ett högersvar, lägre löner, och ett populistsvar:

"Populistsvaret är knappt ett svar, utan snarare en protest, som går ut på att huvuddelen av dem som i dag har uppehållstillstånd men inte är medborgare inte ska få vara kvar i Sverige. Det finns inga förslag på hur de faktiska problem som vi står inför ska hanteras och inte heller på hur denna massiva utvisningspolitik skulle kunna genomföras."

Nonsens. De som här kallas populister är precis samma människor som uppenbarligen har haft rätt hela tiden och med vars politik situationen inte ens skulle ha uppstått. Det är förstås inte heller omöjligt att genomföra "denna massiva utvisningspolitik", vilket som alltid kan göras genom administration och polishandräckning. Om nu dagens polisresurser skulle vara otillräckliga, får vi väl sätta upp en milis som sköter själva tvånget när ett sådant behövs.


Redan på 1980-talet fanns det människor som
varnade för denna förutsägbara utveckling.
De skulle demoniseras under de kommande 25 åren.


Om nu någon tycker att jag avfärdar Mikael Sandströms goda intentioner alltför lättvindigt, ser han till att understryka sin opportunism genom en typisk markering:

"Invandring är på många sätt berikande. Framgångsrika länder och samhällen är oftast också samhällen som har välkomnat invandring och impulser utifrån. Sverige skulle inte vara Sverige utan alla de tyskar, valloner, bosnier, chilenare, italienare, judar, turkar, romer, araber, polacker, perser, serber, afghaner, skottar, kroater och andra som genom århundradena sökt sig till vårt land."

Invandring har sett olika ut i olika tider och haft olika sorters påverkan. Säkerligen bidrog tyskarna och de berömda vallonerna på ett positivt sätt, men de var aldrig så många som man i dag gärna vill låta påskina. Den obekväma sanningen är att en viss invandring nog har varit mindre positiv och att vi på något sätt kanske skulle ha överlevt även utan ett stort arabiskt eller afghanskt inflöde.

Jag skulle inte ha godtagit en ursäkt från Mikael Sandström ens om han hade levererat en sådan. Han har gjort sitt och ska nu endast stå till svars. Han ska absolut inte tillåtas glida med in i en ny era och komma med ständigt uppdaterade utspel för att hålla sig vid makten. Om han verkligen hade skämts för sin gärning, skulle han nu vara alldeles tyst och hoppas bli bortglömd.
14 kommentarer:

 1. "Om han verkligen hade skämts för sin gärning, skulle han nu vara alldeles tyst och hoppas bli bortglömd."

  Dessutom skulle han omedelbart ha sagt upp sig från alla sina uppdrag för stat och kommun!

  Tack Tobbe för ännu en strålande avklädning och för att du gjorde mitt liv ännu en smula muntrare. :-)

  V

  SvaraRadera
  Svar
  1. Han har inga uppdrag för staten etc längre. Han arbetar i ett PR institut/lobbyföretag och tjänar grova pengar med hjälp av sina gamlakontakter.
   Safe haven s.a.s.

   Radera
 2. Denna förklaring av Sandström är bara ett i en lång rad som kommer förklaras av moderater m fl framgent.
  Både inom rikspolitik men även kommunal/landstings politik. Sedan kommer msm/tyckare m fl inordna sig i svansen av omvändelse. Rädda vad som räddas kan. Fegt och ryggradslöst beteende, kappvändare.

  De som har resurser oavsett position kan välja altrernativet att flytta ut från Sverige tillfälligt el permanent.

  Vi som är kvar som inte har alternativ el inte vill får ta följderna o försöka reda ut situationen. Däribland många ofrivilliga; äldre, barn, ensamstående m fl.

  Förakt är vad man känner för politiker som Sandström.

  SvaraRadera
 3. Jag skickar in detta här också. Ta gärna bort om de stör.

  Öppet brev till Mikael Sandström, Din !

  Jag har läst Ditt inlägg på kvartal.se. Det imponerar föga. Man undrar, efter alla dessa åtta år av vilseförande av det svenska folket, vad är det nu Du vill? Att lätta Ditt hjärta? Att rena Ditt samvete?

  Varför tror Du att Ditt personliga välbefinnande är något som Vi, det svenska folket, över huvud taget bryr oss om. Vi, det svenska folket, har just nu fullt upp med att freda våra barn från att misshandlas, hotas och ofredas i sina skolor av dem som Du, Din regeringschef och alla Dina andra kollegor ohämmat bjöd in till landet. Vi har fullt upp att försöka freda våra döttrar (och även söner) från att våldtas eller utsättas för andra sexuella övergrepp av dem som Ni ohämmat bjöd in till landet. Jag kommer aldrig glömma hur Din chef skrek i högan sky: -”Tack för att ni valde Sverige!

  Vi har fullt upp med att hålla oss undan från gator och torg, så att vi inte drabbas av en förlupen kula under alla de skottlossningar som blivit vardagsmat i detta land efter det att Du Din och Dina kom till makten. Eller av en handgranat (nu myser Du antagligen Din ).

  Vi har också rätt mycket att stå i när det gäller att anmäla till försäkringsbolagen om våra bilar som av någon outgrundlig anledning tycks ha fått för sig att självantända (nu var jag lite ironisk, men det kanske Du förstår av Dig själv Din ).

  Jag kan fortsätta. Jag kan berätta om hur sjukvården rasar, senast idag har vi fått reda på att barnpatienter måste skickas utomlands. Alla känner idag till polisväsendets förfall, Bostäder som inte finns. Skolresultat som pekar neråt.

  Va fan Din tomte! Tror Du verkligen att vi bryr oss om Dina samvetskval???

  Du ska inte bara skämmas Din ! Du ska enbart hålla Din käft!!!
  Och det ska Du göra eftersom Du och Dina gelikar har försatt landet i en situation utan återvändo. Ni har gjort landet irreparabel skada. Och då duger inte någon ursäkt!

  Med synnerligen ovänlig hälsning

  V


  SvaraRadera
  Svar
  1. Mycket bra, se bara till att stollen får det. De finns inte ord för hur de har förstört och förstör landet. Förakt är det enda de är värda.

   Radera
 4. "Många av dem som på ett högst rimligt vis kritiserade migrationspolitiken buntades ihop med rasister, populister och mörkermän. "
  Man kan fråga sig vilka han syftar på som på "ett rimligt vis kritiserade migrationspolitiken"?
  Troligvis syftar han på en och annan "rumsren" journalist och ett fåtal moderater och liberaler ute i kommunerna som pga bostadsbrist och havererad kommunekonomi protesterat mot kött-tsunamin från MENA. SD kallas fortfarande för fascister av inte minst Löfven och inte en enda moderat politiker protesterar mot detta grova förtal eller mot att Löfven utesluter SD när det är dags för gränsöverskridande överläggningar för att få hela riksdagens stöd i vissa frågor. Hela Alliansen deltar fortfarande i högsta grad till mobbingen och stigmatiseringen av SD.
  Att kritisera migrationspolitiken på "ett rimligt vis" kräver alltså fortfarande att man inte är sverigedemokrat utan tillhör de gamla etablerade partierna för annars är man "populist" (vilket för PK-typer alltid är synonymt med fascist och rasist).
  Populister kritiserar alltid en politisk elit och fångar upp "vanliga människors" missnöje men SD tillhör faktiskt sedan åtta år den politiska eliten och vanliga människors missnöje borde ju alla seriösa och partier och lyhörda politiker lyssna till, det gjorde ju sossarna och fackföreningsrörelsen i fattigsverige för ca ett halvt sekel sedan.
  Vilka de där " mörkermännen" är är inte svårt att räkna ut, det är bl.a. givetvis "troll" på nätet dvs just misdnöjda och oroliga vanliga människor som moderater sedan urminnes tider hyst ringaktning emot. De ska bara hålla käften tills de nått en högre position inom något PK-parti eller massmediala eliten och till den toppen når man bara om man håller sig inom åsiktskorridoren. Det blir alltså ett bra exempel på Moment 22 .

  SvaraRadera
 5. Mikael Sandström, ditt "försvarstal" är fullständigt oacceptabelt och ännu en provokation. Det enda jag - som svensk och tidigare moderatväljare - kräver av ledande moderater som deltagit i, eller givit sitt aktiva eller tysta medgivande till den vansinniga och destruktiva invasionen till vårt land, är att ni ställs inför rätta för bland annat grov trolöshet mot huvudman, desinformation, oaksamhet och hatbrott.
  Den skada som ni genom era medvetna handlingar orsakat Sverige och dess svenska befolkning är bortom alla gränser och ska kosta er ekonomiskt, både som parti och som enskilda.
  Jag har själv vid ett par tillfällen kontaktat M:s kansli och uttryckt min oro för era handlingar, men endast fått intetsägande nonsenssvar med standardformuleringar i örat.

  "Det är inte humant att afghanska barn som växt upp på flykt i Iran nu utvisas till Afghanistan... Det kan få tragiska konsekvenser" skriver du. Tja, är det humant att svenska barn som aldrig satt sin fot i vare sig afrikanska, arabiska eller afghanska kulturer ska påtvingas dessa i sitt eget land?
  Du och det parti du tillhör har våldfört er på och skändat Sverige, VÅRT hem på jorden.

  I vredesmod, X

  SvaraRadera
 6. Mikael Sandström den 18 februari 2016:

  "– Jag är stolt över att ha bidragit till Moderaternas och Alliansens utveckling i över ett decennium, inte minst under åtta år i regeringsställning. Att utarbeta genomförbara förslag som adresserar riktiga samhällsproblem är både utmanande och stimulerande. Nu känns det spännande att få möjlighet att tillämpa mina erfarenheter från politiken och arbetet i regeringskansliet på nya arenor tillsammans med Prime."

  Hastigt påkomna insikter i höstas?

  SvaraRadera
 7. Han är som de flesta andra typiska politiker. När han "tar sitt ansvar" räknar han med att få ett annat lukrativt jobb inom politiken, ett jobb där han inte behöver göra något mer än att säga "ja, herr Minister", "ja, herr Minister" ....

  SvaraRadera
 8. En ny statlig myndighet som bara arbetar med återvandring behövs.Myndigheten behöver ha regionala avdelningar i Sthlm, Gbg och Malmö samt på andra lämpliga platser.

  SvaraRadera
 9. Tack! Precis skrivet och jag delar uppfattningen. Det är rent hårresande att förövare som denna tror sig komma undan med ett litet förlåt mig brev.

  SvaraRadera
 10. Kanske ett inlägg som Mikael Sandström borde uraktlåtit att skriva.

  SvaraRadera
  Svar
  1. ... alldenstund det bara får honom att framstå som än mer föraktansvärd.

   Radera
 11. Pff, den där går vi inte på, min gode man.

  SvaraRadera