lördag 3 december 2016

Reinfeldt och hans groteska livsuppgift
Efter att snabbt ha lämnat den politiska scenen efter valet 2014, får Fredrik Reinfeldt sina pengar från banker, bokförsäljning samt väl tilltagna bidrag från den svenska staten. Med jämna mellanrum dyker han dock upp i mediebruset för att förkunna mångkulturens välsignelse, och om man ska säga någonting positivt om denne man, är det att han åtminstone inte vänder kappan efter vinden, eller verkligheten, likt exempelvis den Mikael Sandström som vi nyligen tittade på.

För mig är Fredrik Reinfeldt fortfarande en gåta. Han är uppenbarligen fullt intelligent och verkar rentav ha humor, men när diskussionen hamnar vid invandring och mångkultur är det som om något brister i honom och känslorna tar över. En person med den erfarenheten borde kunna bemöta kritik mot invandringspolitiken med något mer genomtänkt än "jaha, ni ger er på invandrarna".

Han är också något unik i sitt sätt att argumentera för ett stort inflöde. Vi får inte höra någonting om flyktingkris i världen, solidaritet med utsatta eller döda på Medelhavet, utan han säger rent ut att målet är att befolkningen ska blandas upp. Igår var han gäst hos Skavlan, och möjligen är jag sist på bollen, men något ska väl även jag säga om detta framträdande.


Hans förljugna sätt att argumentera är enormt provocerande, eftersom han med all sannolikhet vet att han levererar svammel och rena lögner. Alternativet är att han verkligen inte förstår bättre, men troligare är att han antar att de som lyssnar inte gör det. Vi minns hur han på fullt allvar berättade att han såg stora lediga ytor när han flög över landet, skogar och ängar som borde fyllas med migranter. 

I Skavlan talar han också verkligen om att människor som kommer hit behöver få lite mat och lite värme, vilket direkt följs av att de "tar nya tag och betalar tillbaka". Reinfeldts sätt att tala om "tidsperspektiv" stämmer inte heller med verkligheten, eftersom vi ser att många går arbetslösa år efter år och mycket av problematiken också överförs till nästa generation. Lite oturligt för Reinfeldt, om han nu ens noterade det, var att två personer sköts ihjäl i Rinkeby knappt två timmar efter att han uttalat dessa ord. 
Han skäms inte heller för att dra de allra tröttaste argumenten om att vi behöver fylla på med utomeuropéer för att dessa ska ta hand om de gamla och den rena lögnen att Sverige alltid har varit ett invandrarland, som om ett årligt inflöde av tiotusentals muslimer är en alldeles naturlig del av utvecklingen. Att egna barnkullar ska ersättas av utomeuropeiska sådana har vi hört förut, och det förblir en grotesk tanke, men får applåder av publiken. Sannolikt hölls en skylt upp som uppmanade till det, men med lite ryggrad och eget tänkande hade man också kunnat låta bli. 

Självklart kallar han också SD och alla andra som påtalar problem med hans linje "extremister", vad som nu skulle vara extremt i att vilja bryta en utveckling som uppenbarligen inte fungerar. Reinfeldt är förvånansvärt uppriktig när han dels säger att han "har vigt sitt liv" åt detta projekt, och dels uttryckligen säger att målet är att vi "ska blandas". Att det skulle skapa tolerans är så verklighetsfrämmande att vi egentligen borde häpna, särskilt när vi ser den direkt motsatta tendensen i Europa och den övriga världen. Varför är inte shia och sunni toleranta mot varandra i exempelvis Irak eller Syrien, när de har varit grannar i århundraden? Känner européer allt mer sympati för islam, ju mer kontakt de får med denna ideologi och dess anhängare? 

Många vill hävda att Fredrik Reinfeldts linje är ett resultat av en större konspiration för att skapa den nya världsordningen, men jag får snarare intrycket att hatet mot svenskar bottnar i någon personlig problematik. Kanske har han i unga år inte känt sig accepterad som svensk, vilket vi kan ana genom att den där svarte cirkusdirektören så ofta kommer upp. Möjligen har denna känsla av utanförskap i sin tur lett till en revanschlust där svenskarna ska krossas som någon sorts vedergällning. Om han nu var en slipad agent för större krafter, borde hans agerande vara mindre infantilt och känslosamt, men i stället för listiga planer och väl genomtänkt resonemang, får vi känslosvallande utläggningar om en svart förfader, att vi måste blandas och att man inte ska "ge sig på invandrarna". Nåväl, jag vet att inte alla delar min uppfattning, men kommentarsfältet är öppet för reflektioner.
18 kommentarer:

 1. Min teori är att han likt mördarbin som också är av blandras (europeiskt tambi / afrikanskt vildbi) fungerar bra tills deras "akilleshäl" gör sig påmind och då går bananas. Mördarbiet anfaller helt bestialiskt och aggressivt i flock tills offret för deras attack slutat andas. Detta görs ofta helt till synes helt utan anledning i många fall trots att boet inte hotas utan bara för att de känner av koldioxid från utandningsluften hos någon eller något djur som kan vara väldigt långt ifrån boet. Man kan ju inte glömma att Förrädrik är just blandras med afrikanskt blod / gener i sin hjärna / kropp.

  SvaraRadera
 2. Nä, inte är det några inre känslostormar som får Reinfeldt att agera som han gör! Och inte tyder hans yttre på att han har några känslor alls! Tvärtom så utstrålar han ren känslokyla mot omvärden. Ett hat mot alla dem som står "under" honom. Och därför är han så lämplig att genomföra NWOs strävan om att de Europeiska vällevnadsländerna skall "raseras" i sitt välstånd och att den vita rasen skall "blandas ut" för att FNs mål om välståndsutjämningen skall uppnås. Och världens fattigdom skall utplånas! Detta är dock bara klicheer då det verkliga syftet är att deet skall bli en värld med "dumskallar" där de stora bankerna och multiföretagen ohämmat skall kunna dela på alla tillgångar! Vare sig Reinfeldt begriper det eller inte!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Reinfeldt begriper. Psykopater är ofta intelligenta människor.

   Radera
 3. Om man nu tycker Sverige skall blandas, varför bor inte dessa multikulti förespråkare i våra invandrar förorter. Själv bor jag i en av Stockholms värst utsatta områden sedan många år och byter gärna bostad med någon av ovanstående. Men man får nog bo kvar, för en låginkomsttagares inkomst räcker inte, för att flytta till mångkulturförespråkarnas enklaver.

  SvaraRadera
 4. Jag tror personligen att Fredrik Reinfeldt är en produkt av arv och miljö. Hans långtifrån högstående anor och hans umgänge i Tensta Tigers under uppväxtåren har format honom. Han drivs troligen av ett astronomiskt mindervärdighetskomplex, en omätbar revanschlust och ett brinnande hat. Han tillstår också att han vill ha en blandning av människor, underförstått rasblandning, troligen för att han känner en avund mot de med mer koherenta anor.

  Han har lärt sig att kontrollera kroppsspråket men inte ögonen. Se hur hans ögon skjuter blixtar när Skavlan tar upp "Öppna era hjärtan". Notera även hans sittställning.

  Han har dock rätt i en sak, de sjunkande födslotalen bland västerländska kvinnor. Här finns många förklaringar, allt ifrån att vi lever ett annat liv än vad våra förfäder gjorde och som våra kroppar är anpassade för till de överdrivna förväntningar som inte minst media sköljer över oss med. Det car kanske därför Skavlan hade med Alicia Vikander som representant för mogulerna i Hollywood. Lösningen är dock en ennan än att importera människor med högst rudimentär utbildning, om någon alls, från inkompatibla kulturer till ett postindustriellt samhälle.

  Var vi har Skavlan vet jag ej. Han ger ett intryck att vara motståndare till den lågintensiva invasionen som pågår samtidigt som han verkar hysa agg mot SD vilket är lite märkligt då SD inte uppfunnit sin politiska linje, man har bara plockat upp det som de politiska partierna kastade ifrån sig under den gigantiska vänstersvängen på sjuttiotalen, en gir som lyckligtvis verkar vara i raskt avtagande nu.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är inte sant att Sverige har sjunkande födelsetal, det föds (nästan) 2,0 barn per kvinna som sig bör. Försörjningskvoten (antal gamla och barn i procent av arbetskraften) stiger kraftigt nu, men situationen är ändå hanterlig, i synnerhet om vi haft en rimlig arbetskraftsinvandring.

   Ingen tycks begripa sig på Reinfeldt, inte jag heller. Jag lutar åt att han har ett dolt mål, nämligen att överbelasta och därmed ohjälpligt skada välfärdssystemet genom en massiv bidragsförsörjning av (äkta och förmenta) flyktingar. Hans medarbetare som fortfarande är politiskt aktiva inser att politiken inte kan drivas vidare, åtminstone inte öppet. Själv läser han föga, får inga briefings av medarbetare längre, och har kvar den världsbild han hade på höjden av sin makt.

   Radera
  2. Jag skrev västerländska kvinnor, inte kvinnor i Sverige. Det förekommer uppgifter om att västerländska kvinnor i snitt föder mellan 1,5 och 1,6 barn vilket verkar vara rimligt då födelsetalet i Sverige 1995 låg på 1,5. Mellan 1995 och 2015 delades 1 518 750 uppehållstillstånd ut (tyvärr hittar jag inte könsfördelningen) och hittills i år har 128 344 uppehållstillstånd delats ut.

   Kvinnor från vissa länder ligger, enligt uppgift, på ett födelsetal mellan 5 och 6. Tittar vi på statistiken för 2015 är 1 676 264 utrikes födda, 510 756 inrikes födda av utrikes födda föräldrar, 724 841 inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder samt 6 939 156 inrikes födda med två inrikes födda föräldrar. Eller 70% med inrikes härkomst. I gruppen 65+ är andelen 85% men i 0-4 bara 64%. Då ska vi ändå komma ihåg att detta bara omfattar första och andra generationens invandrare så andelen svenskar torde vara ännu lägre.

   Radera
 5. Någon psykolog får väl försöka förklara Reinfeldt. Däremot tvivlar jag inte på att han är ett lydigt redskap för sina herrar. Att integrera Europa och arabvärlden är ett projekt som pågått i decennier (läs boken Eurabia). NWO-Bilderberg-FN-EU-röran vill införa en världsregering och en världsreligion, för det behövs hänsynslöshet och avskaffandet av demokratin. Då är islam perfekt. Hundratusentals lågintelligenta, känslodrivna människor, motiverade av en rasistisk, hatisk, människofientlig, antidemokratisk skrift från 600-talet. Många är villiga att offra sig själva i kampen. Maktens drömvapen för att förslava oss alla!

  Med utblandningen av det svenska folket med låg-IQ-imprter sänks IQ:n för hela befolkningen, därmed ökar våldet och klanmotsättningarna, och det finns sedan bara en möjlighet: diktatur. Som vi sett i Mellanöstern behövs det en Saddam eller en Khadaffi för att inte hela landet ska förgås i kaos. Soros & Co. gnuggar händerna i förtjusning.

  SvaraRadera
 6. Kan det vara så att Reinfeldt är muslim? Med det föraktet mot svenskarna han gång på gång uppvisar så stämmer det överens med mycket av islams inställningar om oss "otrogna".

  SvaraRadera
 7. Utan någon närmare kännedom om länderna så kan jag bara komma på Haiti och Brasilien som verkar vara någorlunda väl blandade mellan dess raser.
  Det ena av länderna framstår som ett för evigt dysfunktionellt land.
  Vad vill jag ha sagt med detta? Inget alls, det är bara de länder jag först kommer att tänka på som förefaller rasblandade.

  SvaraRadera
 8. "Många vill hävda att Fredrik Reinfeldts linje är ett resultat av en större konspiration för att skapa den nya världsordningen, men jag får snarare intrycket att hatet mot svenskar bottnar i någon personlig problematik"

  Det ena utesluter inte det andra. Han kan ha en personlig problematik kring detta och tycka NWO är en bra strävan som han gärna bidrar till. Dessutom blir han rikligt belönad av sina bankir-polare.


  underhunden

  SvaraRadera
 9. Ni verkar ju inte riktigt kloka.

  SvaraRadera
 10. Tro inte för mycket på svart anfader - kan vara diversion
  o/e deception. Programledaren skulle ha frågat vad hans farfar Herbert R gjorde i Nazityskland under andra världskriget.
  Försök förstå vad som sker bakom det som synes ske.

  SvaraRadera
 11. En studie i fullblods sociopati.

  SvaraRadera
 12. Det är anmärkningsvärt att inget känt namn från "etablissemanget" efter 2 år ännu inte vågat "sabla ner" denne dj-a landsförrädare. Man är tydligen fortsatt rädda för honom. Skavlans krypande är bara vämjeligt.

  SvaraRadera
 13. Det är något skumt med denne man, förvisso. Bottnar förmodligen i barndomstrauma; modern lär ha varit ganska egen. Han är alls inte ointelligent, men någonting verkar inte stämma i psyket. Denna idé om multikulti som han vägrar släppa. Han biter sig fast vid den med envisheten hos en bulldog, med något slags fanatism som inte riktigt stämmer med den kontrollerade och kyliga karaktären i övrigt. Löfvén är socialist och allmänt hopplös, men åtminstone inte kuslig. Rätt skönt att slippa se
  Reinfeldt. Robotdockan som de har skruvat upp i stället är inte mycket bättre dock - det kanske den opportunistiske statssekreteraren har insett, och ser sin chans med ett litet inlägg i populistisk riktning ...

  SvaraRadera
 14. Om vi menar allvar med att vilja locka hit arbetskraft så borde vi väl gjort det attraktivt för de vi behöver.
  Dvs bygga bostäder till bra pris i bra läge.
  Klara arbetsgivare som har färdiga arbeten som väntar samt ett program för att locka folk från länder med rätt kometens samt arbetslust.

  SvaraRadera
 15. Jag ryser när jag ser eller hör honom han är en psykopat och har ingen som helst som helst respekt för demokrati eller folkviljan.

  SvaraRadera