torsdag 31 januari 2013

Kritik mot SFI
Tre folkpartister; Jan Björklund, Utbildningsminister, Maria Arnholm, Jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister, och Erik Ullenhag, Integrationsminister, skriver idag i DN om bristerna i Svenska För Invandrare, SFI.

"Utbildningen i svenska för invandrare (sfi) fungerar inte bra. Individanpassningen är alldeles för dålig, undervisningens kvalitet varierar kraftigt över landet och nästan var fjärde sfi-elev avbryter utbildningen i förtid. Mot den bakgrunden behöver svenskundervisningen för invandrare reformeras från grunden."

Problemet med detta inlägg är som vanligt att man inte angriper grundproblemet, utan försöker spackla på symptomen. SFIs misslyckande säger framför allt en del om vilka människor som idag kommer till Sverige. En intelligent och driftig person lär ju sig förstås svenska på egen hand, oavsett vad staten organiserar för insatser. På samma sätt är statens insatser meningslösa för en person som saknar motivation eller inlärningsförmåga, eller kanske till och med är analfabet.

Sedan går man som vanligt över till lite önsketänkande:

"Historiskt har tankegången varit att människor som flyr till Sverige först ska lära sig svenska och sedan söka jobb. Nu förändrar vi perspektivet. Svenskundervisning måste kunna ske parallellt med jobb och praktik. För många nyanlända invandrare är nyckeln till att lära sig svenska möjligheten att ha arbetskamrater att tala med."

Ja, det låter ju bra att Ullenhag nu vill ge nytillkomna jobb, parallellt med svenskstudierna. Min fråga till honom blir då: har du ordnat jobb åt de 111 000 som fick uppehållstillstånd förra året? Vilka jobb har du förberett för de 50- eller 100 000 som kommer i år? Nej, deras inlägg har förstås ingenting med verkligheten att göra, utan är som alltid teoretiska funderingar.

I artikeln dyker också myten upp om alla de lediga jobben som missunnas invandrare:

"Sverige ska ta vara på de människor som flyttar eller flyr till vårt land. De behövs på våra arbetsplatser, som nyföretagare eller på universitet. Men för alldeles för många invandrare har integrationen fungerat för dåligt."

Till att börja med har vårt land nu ganska stor arbetslöshet. Dessutom har arbetsgivare knappast råd att diskriminera utländska sökanden på grund av rasism, men har man ett fyrtiotal sökande till en tjänst, spelar självklart utbildning och svenskkunskaper in.

Med den volym av flyktingar Sverige nu tar emot blir en lyckad integration en omöjlighet, och det finns inga åtgärder i världen som kan absorbera alla de problem som uppstår i dess kölvatten.

När det gäller SFI är det ju också bisarrt att staten känner att man behöver betala för att få nytillkomna att följa den, när i själva verket svenskinlärning borde vara en prioritet för varje individ som vill leva här:

Om du får minst ett godkänt betyg på kurs 1B kan du få 6 000 kr.
Om du får minst ett godkänt betyg på kurs 2C kan du få 8 000 kr.
Om du får minst ett godkänt betyg på kurs 3D kan du få 12 000 kr.

Deklarera

Sfi-bonus är skattefritt och därmed behöver inte deklareras till Skatteverket.

Försörjningsstöd

Du behåller hela ditt försörjningsstöd eller introduktionsersättning när du får sfi-bonus.

3 kommentarer:

 1. Dessutom säger Ullentotten emot sig själv här: Han påstår att SFI inte funkar = de lär sig inte svenska och han vidgår att det är viktigt att kunna svenska för att klara av att arbeta och fungera i samhället. Men samtidigt skäller han på företagarna för rasism. Men om nu svenskundervisningen är så dålig att de inte lär sig kan väl inte företagarna klandras för att inte anställa folk de inte kan tala med??

  Den mannen förbryllar mer och mer när han snärjer in sig i bortföklaringar och projiceringar av politikernas tillkortakommanden.

  SvaraRadera
 2. Ullenhag kan börja med att ordna jobb åt de över 400 000 som saknar. Sedan kan han ordna fram bostäder åt de hundratusentals som förgäves står i kö. Sedan kan han fixa fram pengar så att våra äldreboenden, vårdcentraler, sjukhus och skolor kan bedriva en vettig verksamhet, innan han kastar ut fler miljarder på annat.

  Sedan kan han , som du skriver Tobbe, ordna till det för de som anlänt de senaste fem åren. Sedan kan han ta itu med de som förhoppningsvis väljer ett annat land än Sverige.

  SvaraRadera
 3. Jo, exakt, Stefan. Jag tror säkert att det är vettigt att en person börjar arbeta så snart som möjligt efter ankomst för att komma in i samhället och träna språket. Men det förblir ju bara en teori, eftersom dessa hundratusentals jobb inte finns.

  SvaraRadera