torsdag 28 februari 2013

Insändare: Demokraturen och medias agenda


Bloggens flitige läsare Mikael har funderat lite kring demokraturen i Sverige och samlat ihop en stor mängd exempel, som han menar bevisar att vi faktiskt lever i en sådan. Insändaren är betydligt längre än vad mina inlägg brukar vara, men jag hoppas att många tar sig tid till att läsa texten och titta på exemplen. Tillsammans ger de en bild av hur märkligt det svenska klimatet är, och i vilken grad media faktiskt har en agenda.

På grund av insändarens längd har jag valt att dela upp den i två delar. Här kommer första.Mikael:
Jag håller helt med Aftonbladets Anders Lindberg när han skriver: 

"Utvecklingen är helt oacceptabel. Vårt demokratiska samhälle, vår öppenhet och vår frihet måste värnas mot de som med våld eller hot om våld vill tvinga sin vilja och sina åsikter på andra."

Paradoxen är dock hur Lindberg vill uppfylla detta och jag tycker det börjar bli dags att slå hål på myten om alla näthatare, media som demokratins fackla och den söndervittrade upprepningen om SD med naziströtter. Den 14 januari skriver Fria Tider om "Näthat i fokus när staten ser över yttrandefriheten".

Nu har även Datainspektionen och riksdagens utskott uttalat sig om denna utredning, och nya inskränkningar tycks vara på väg. Avpixlat har summerat dessa inskränkningar bra i "Koordinerad kampanj...":
.
- Möjliggör ännu större politiskt missbruk av “hets mot folkgrupp”-lagstiftningen, genom ännu större utvidgningar av begreppet “folkgrupp” än de som redan finns idag.

- Möjliggör för polisen att redan i förväg kunna stoppa visning av material som tidigare har okynnesanmälts för “hets mot folkgrupp”

- Möjliggör för polisen att censurera “arkiv av tidigare publicerat material” (t.ex. bloggar), där något av de arkiverade verken vid något tidigare tillfälle har okynnesanmälts för “hets mot folkgrupp”

- Tillåter vilken åklagare som helst att åtala vem som helst för tryck- och yttrandefrihetsbrott, vilket i dagsläget enbart kan göras av Justitiekanslern.

- Möjliggör för polisen att få göra husrannsakan hemma hos godtyckliga svenskar i samband med “utredningar som gäller hets mot folkgrupp i en tidning och där bevisning kan finnas hos en misstänkt person i Sverige”, och detta oavsett om publiceringen sker utomlands eller inte (någon som kan gissa vilken publikation de kan ha haft i åtanke, vars publicering sker på utländska servrar?).
  Detta skriver förstås varken Lindberg eller Lindbergs tidning Aftonbladet något om, även om detta borde gå stick i stäv med vad Lindberg själv pratar om, dvs. ett verkligt demokratiskt samhälle. Resten av PK-media har förstås bidragit till att detta tas upp och också hjälpt till att måla upp en bild, som om detta skulle behövas i samhället, för att vi ska fortsätta vara ett öppet land. Sanningen kunde inte vara längre bort.

  Förslagen kommer förstås från det, enligt media, utbredda och onda ”näthatet”. Näthatet är egentligen påhittade mail som journalister får, obevisade hotsamtal, sann medierapportering som anses obekväm, kommentarer på fria medier om att man är emot invandrings/flyktingpolitiken och därmed är främlingsfientlig och rasist, och därmed har hatfulla kommentarer, alltså näthat. Media delar aldrig med sig av vad, eller vilken nyhet, som har bidragit till denna ”hatfulla” kommentar, eller vad som står i den ”hatfulla” kommentaren. Media drar slutsatsen för dig att kommentarerna var hatfulla. Punkt slut. Det är inte så man har en transparent nyhetsskildring.

  Det förekommer även att Aftonbladet har skrivit artiklar om att Fria Tider har publicerat ett inlägg om att ”Judarna är ett påhitt av de globalistiska terroristerna. Det finns inget ‘judiskt’ folk, judar är en social konstruktion.” . Det var förstås inget inlägg, utan en liten kommentar som en läsare hade skrivit på Fria Tider innan den hunnit granskats, men som Aftonbladet skrev om, som om det är Fria Tider som ligger bakom. Denna gång avslöjades den, men man får anta att med dagens medieklimat sker detta i större och mindre utsträckning hela tiden. Ren förfalskning av nyheter om fria mediesajter. En jurist som Aftonbladet hade talat med sa att det inte var hets mot folkgrupp enligt denna artikel, men eftersom Aftonbladet anser sig stå över lagen, vill man ändå se detta som hets mot folkgrupp. Man antyder sedan att alla kommentarer på ”järnrörssajter” är i precis samma stil. Betyder det här nu också att alla sajter som har kommentarer måste se dessa kommentarer som inlägg, som hela tidningen måste stå för? Så om AB eller Metro har en kommentar som är ”hatisk”, måste man alltså definiera även den tidningen som ”järnrörssajt”.

  Att Aftonbladets kampanj ”Nu granskar vi skiten”, som då syftar på alla ”hatsajter”, fick ta till en kommentar visar väl hur hatiska dessa sajter inte är. Det fanns inget hatiskt i artiklarna som publicerades, alltså fick man börja djupdyka i kommentarerna för att hitta något. Om dessa sajter var så hatiska borde det väl dagligen finnas mängder med hatiska artiklar och kommentarer, men Aftonbladets smått stressade redaktion märkte väl att så inte var fallet.

  Prova även att byta ut det till ”Svenskarna är ett påhitt av de globalistiska terroristerna. Det finns inget ‘”svenskt” folk, svenskar är en social konstruktion.” och stoppa in det i Katarina Mazettis krönika
  i Ica kuriren, och ingen svensk tidning kommer att reagera nämnvärt över det, än mindre tycka det är hets mot folkgrupp.

  Det finns inget “näthat”, Enstaka angrepp och olämpliga kommentarer kan säkert finnas, men den övervägande majoriteten är vanliga svenskar som är trötta på att hela tiden få medias falska, lögnaktiga och mörkande bild av invandrar- och flyktingspolitiken. Vi håller till på fria medier för att det är ett fyrtorn i PK-havet. Visst, man blir arg för vad som finns där, men det är inte för vad som finns där, utan i de artiklar som publicerats av PK-media som de länkar till. Ironiskt nog blir man alltså arg över det PK-media själv skriver, men eftersom artiklarna sprids ut i olika tidningar, reagerar man inte så mycket över det, förrän dessa sajter samlar ihop artiklarna. Att man i fria medier ser den mängd nyheter och negativa utveckling som faktiskt kommer från invandringen, samt att det finns med kloka analyser, gör att man blir arg, eftersom man inser att analyserna är av en betydligt högre kvalitet och verklighetsbild, än den media vill måla upp.

  Vidare drar PK-media alla de fria medierna över en kam och klumpar ihop alla som hatsajter”, när det egentligen är stor skillnad mellan de olika sajterna och på vilken grupp de lockar till sig; Avpixlat sympatiserar med SD, Realisten sympatiserar med SvP, och Nationell med nationalister. Alla har de dock en sak gemensamt, vilket kan yttra sig i mycket argsinta, dock inte hotfulla, kommentarer, och det är att de alla är djupt förtvivlade över den utveckling som vi ser i Sverige. De är bekymrade över Sveriges, sin egen och sina barns framtid, och till och med Sveriges vara eller icke vara inom en inte alltför avlägsen framtid. Allt detta medan politiker och media nekar till allt, ljuger, förfalskar, mörkar, ändrar definitioner på ord (vem vet vad ordet rasism ursprungligen betyder?) och tar svenska traditioner ifrån oss. Allt detta samtidigt som man ljusmålar invandrarpolitiken, genom att tala om invandrare som resurs, illegala invandrare (sk papperslösa) som några som det är synd om, ensamkommande barn som leker med lego, invandrare/flyktingar/illegala, som måste få samma rättigheter eller mer än svenskar.

  Det finns en stor upprördhet i kommentarer, inlägg och artiklar, vilket är förståeligt, men näthat? Nej! Så vad är då ”näthat”? En ren bluff, för att media ska få igenom sin text som den rätta och trovärdiga, och beskriva ”de andra” som ondskefulla, falska och hatiska sajter. Visst, man måste berömma dem, för de lyckas väldigt bra. Nu vill PK-media alltså en gång för alla sätta stopp för detta näthat. Det kan idag tyckas att det är små förändringar i yttrandefriheten, men med tanke på dagens klimat och hur snedvridna alla begrepp är, som ”hets mot folkgrupp” eller ”rasism”, då kan och kommer dessa inskränkningar att försöka användas mot allt som anses vara oliktänkande. Är det verkligen det demokratiska samhälle som Lindberg vill skapa? Att PK-media gör de saker jag tidigare nämnt är en sak, men när vår yttrandefrihet påverkas, då är det en samhällssocial farlig situation.

  Nu är detta punkter som endast är ändringsförslag i tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen, men bara att man har lagt fram dessa förslag är skrämmande. Återigen, detta är inget som nämns eller skrivs om i de vanliga tidningarna, eftersom detta är något som de vill ska genomföras i deras kamp mot påfundet ”näthatet” och indirekt mot SD.

  Som en liten avstickare är detta är dock inte förvånande eftersom Aftonbladet själva har haft kampanjer mot yttrandefriheten (Nu granskar vi skiten) på fria medier, som syftar till att åtala och stänga ner dessa sajter. Ironiskt nog så blev det Aftonbladet själva som blev JK-anmälda för hets mot folkgrupp. Åsa Linderborg skriver, trots att hela deras kampanj har stoppats efter blivit anmäld för hets mot folkgrupp, i en beklagande krönika att "Järnrörssajternas hets mot folkgrupp får inte fortsätta". Tala om motsägelsefullt! Till råga på allt har de även modet att här lyfta fram nättidningen Realisten, för att fyra kommentarer (inte artiklar) är anmälda för hets mot folkgrupp. De väljer ändå att sätta rubriken ”JK utreder järnrörssajt". Man säger att Realisten misstänks ägna sig åt hets mot folkgrupp. Det är inte svårt att lista ut vilka som ligger bakom dessa anmälningar. Eftersom hela AB:s kampanj blev anmäld för hets mot folkgrupp, borde då inte även hela tidningen AB utredas för att de är en tidning farlig för samhället? Det väcker även frågan, om t.ex. Metro har fyra kommentarer som anmäls för hets mot folkgrupp, kommer då även denna tidning att anses som hatisk och utredas av JK? Svaret är givet; Metro skulle aldrig utredas för det, eftersom det inte är en ”hatsajt”.

  Åter till yttrandefriheten och öppenheten som Aftonbladet talar sig så varm om. De första två raderna som står om yttrandefriheten i Sverige är enligt Wikipedia:

  Yttrandefriheten i Sverige omfattar en rätt för varje medborgare Sverige att uttrycka sig i tal, skrift eller bild eller på annat sätt, som det uttrycks i regeringsformen. Myndigheter får inte i förväg pröva om uttalandena är lämpliga eller bestraffa medborgare enbart för att de ogillar vissa uttalanden.”

  De nya inskränkningarna som kan vara på väg går alltså helt emot vår yttrandefrihet i Sverige, en ytterst allvarlig riktning och en riktig samhällsfara. Dock verkar PK-media tycka att det äntligen händer något som stoppar ”näthatet”, men vill inte informera de svenska medborgarna. Nu skulle i och för sig dessa förändringar kräva en ändring i grundlagen, men jag tycker att det finns en oro att detta, med tanke med det klimat som är idag, kanske försöks kringgås för att hävda att det sker inom ramen för den befintliga grundlagen. Det väcker även frågan om Sverige verkligen är en demokrati eller om vi är, som så många tror, en demokratur. Även om många tycker det, ska jag här bryta ner det och klä av vår så kallade demokrati, för att en gång för alla se om Sverige är en demokrati eller demokratur.

  Wikipedia om demokratur:

  Demokratur betecknar ett samhälle som till ytan är, dvs. nominellt, en demokrati men som i praktiken saknar en reell och vidare omfattande yttrandefrihet, som saknar en möjlighet för dissiderande politiska grupper att föra sin talan på lika villkor, som saknar ett fullt ut rättssäkert rättsväsende (där lagar och regler tillämpas och appliceras olika beroende på vilket politiskt läger man tillhör), där man riskerar att bli av med sitt jobb för sina åsikters skull, där man som dissident/dissiderande grupp riskerar att bli utsatt för politiskt våld av politiska motståndare (och där staten ser mellan fingrarna med detta). Ytterligare ett kännetecken för en demokratur är när lagarna som finns inte efterlevs (av staten själv).”

  I en demokratur (notera ordet noggrant) råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt, men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps.

  Jag kommer inte att gå in djupare i nån av artiklarna (källor finns), men det kommer att vara en hel del sammanfattningar. Att jag väljer att ibland nästan ge tröttsamt många exempel, förklaras av att jag vill att man förstår att dessa inte är några enskilda fall, utan en trend och hur det allmänt fungerar i Sverige, som klimatet ser ut och att det är väldigt ofta förekommanade. Man får helt enkelt en bättre bild med fler exempel.
  Observera att detta ändå bara är några exempel, det finns säkerligen många fler.

  Yttrandefriheten
  Som tidigare nämnts, är alltså ändringar i yttrandefriheten på gång. Samtidigt vill exempelvis en stor del av lokalpolitikerna i Ångermanland inskränka yttrandefriheten, enligt en undersökning som lyfts fram av Fria Tider. Bland annat vill politikerna att Posten ska kunna vägra dela ut ”åsiktsreklam”, som kan innehålla ”stötande uppfattningar”. Det ska också påpekas att “mest censurkritiska var de sverigedemokratiska politikerna, varav ingen stödde censuren”.

  Talan på lika villkor
  Att SD inte får föra sin talan på lika villkor är helt uppenbart, då media ständigt nedvärderar SD och absolut inte skriver någonting positivt om partiet. SD är ett parti som har valts in i riksdagen genom ett demokratiskt val, och ska behandlas efter det. I riksdagen blir de totalt utfrysta, vilket inte dolts, och även om det blir fler och fler som röstar på SD finns det inte en gnutta sympati för SD från de andra partierna, eller ens ett litet erkännande att SD till viss del har rätt. Till och med när signalerna från landet blir allt tydligare om den riktiga verkligheten, när kommuner säger upp avtal med Migrationsverket, eller när politiker kritiserar invandringspoltiken, är det lika tyst i riksdagen. SD får delta i riksdagsdebatter, precis som andra partier, men annars är det absolut inte tal om lika villkor.

  Några andra exempel i korthet:

  När SVT pratade om partiledardebatten hade man gång på gång ”glömt” SD-symbolen, medan alla de andra partiernas symboler syntes.
  Avpixlat

   
  I ett barnprogram SVT presenterades alla de politiska partierna, utom Sverigedemokraterna. Programmet fälldes senare i granskningsnämnden.
  Avpixlat

  Inför valet 2010 beslutade SVT att inte låta SD medverka i partiledarutfrågningarna eller slutdebatten.
  Kent Ekeroths blogg

  I den senaste partiledardebatten som SVT rapporterade om visades inga inslag med Jimmie Åkesson och inte ett ord om partiets politik nämndes i den efterföljande analysen. Däremot tog man upp mobilfilmsskandalen och den uppenbarligen mycket intressanta frågan huruvida någon nämnt “järnrören” under riksdagsdebatten.
  Avpixlat

  Enligt en Sifo-undersökning om vad svensken på gatan anser om Sveriges nuvarande försvarsanslag tyckte 42 procent att anslagen ska öka, medan endast 12 procent anser att de bör minska. 26 procent tycker att det är bra som det är och 20 procent har ingen uppfattning. Det enda parti i Sveriges riksdag som på allvar vill öka försvarsanslagen och återupprätta ett fullgott invasionsförsvar är Sverigedemokraterna. Trots detta, eller snarare just därför, fick partiet inte komma till tals i SVT Aktuellt-inslaget. Partiet nämndes inte ens.

  SVT fälldes för partiskhet i Granskningsnämnden, för att i Dokument Utifrån ha kopplat ihop tre sverigedemokrater med extremhögern, samt påstått att de sponsrat nazistiska grupperingar. Detta var dock 2010 och frågan är om samma sak skulle hända idag.
  Fria Tider

  I augusti 2011 visade SVT Rapport ett inslag om en opinionsmätnsing och, som enda riksdagsparti, togs Sverigedemokraternas siffror inte ens med och partiet nämndes inte. SD hade gått fram i mätningen och SVT mörkade alltså helt enkelt resultatet. Detta anmäldes, men SVT frias av Granskningsnämnden, som anser att det inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. Helt lagligt alltså att censurera om det gäller SD. Sverigedemokraterna.se

  Detta är bara några exempel, men som sista spiken i kistan: Under Almedalsveckan 2012 berömde Eva Hamilton, SVT:s VD, Donnersbrunns ägare, som beslutat att stänga utebaren denna kväll i protest mot Sverigedemokraterna, som ju fick veckans första partidag.
  Avpixlat
  Hur kan SVT säga sig vara opartisk när deras högsta chef är så uppenbart partisk?

  Man skulle kunna sammanfatta allt detta med en mening: När läste eller hörde ni något bra eller instämmande om SD i gammelmedia eller tv?

  Det är en sak när Aftonbladet eller Expressen är opartiska mot SD, men det är väldigt allvarligt för en demokrati när SVT, som utger sig för att vara opartiska, samt är en statlig kanal, är så uppenbart partiska och rent ut sagt bedriver propaganda. Det är ett reellt hot mot vår demokrati, vilket Aftonbladet borde skriva om, istället för det påhittade ”näthatet”. Alltså, du får tala på lika villkor, om du tycker som staten och media.

   

  2 kommentarer:

  1. Bra jobbat!

   Vad sägs förresten om SVT Debatts kommentarsregel: Dina innehållsbidrag får inte innehålla eller innebära •Uttryck för politisk uppfattning av icke-demokratisk natur

   Definiera "av icke-demokratisk natur"

   T ex: främlingsfientlig -> hyllar ej människors lika värde -> icke-demokratisk

   Och så har vi det som är värre:

   SVT:s "beställ-TV" omfattas inte av Radio- och tv-lagens krav på saklighet och opartiskhet

   http://www.radioochtv.se/Tillsyn/Reglerna/Bestall-tv/

   SVT kan alltså vara hur osakliga och partiska som helst på sin webb och på SVT Play utan att eventuell anmälan därom kan behandlas av Granskningsnämnden. Och detta är vi lagligen tvingade att betala för

   SvaraRadera
   Svar
   1. Snart måste alla som har en mobiltelefon eller dator också betala för SVT Play.

    Radera