torsdag 7 februari 2013

Lite mer liberalt nonsens från Szyber
I Sverige finns en mängd självgoda och naiva liberaler. De känns bland annat igen på att de gärna inleder sina verklighetsfrämmande funderingar med "för mig som liberal...", eftersom syftet alltid är att lyfta fram sin egen godhet, och inte på något sätt skapa ett bättre samhälle. En arketypisk sådan liberal är förstås Caroline Szyber (kd), som idag skriver på Newsmill under rubriken "Tala om människor, inte om flöden". Av rubriken förstår vi dels att det handlar om Tobias Billströms valutspel, och dels att vi nu kommer få ta del av orgie i godhet och fin människosyn.

"Vi är många som reagerat på migrationsminister Tobias Billströms uttalanden om invandringens storlek i samband med den moderata arbetsgruppen som nu ska börja sitt arbete. Det är förstås bra att Moderaterna arbetar igenom dessa frågor. Men om målet, eller ett av målen, är att minska asyl- och anhöriginvandringen till Sverige ska de räkna med mothugg."

Precis som många andra i medie- och politikeretablissemanget, accepterar Caroline debatt om invandringen, så länge den håller sig inom hennes ramar, och naturligtvis inte ifrågasätter den på något avgörande sätt.

Inledningen är den klassiska:

"För mig som kristdemokrat är det självklart att stå upp för en generös och rättighetsbaserad flyktingpolitik. Sveriges flyktingpolitik ska fokusera på flyktingars rättigheter mer än på kontroller. Som ett av världens rikaste länder har vi en moralisk skyldighet att ta vårt ansvar för de flyktingar som söker sig hit."

Observera hur dessa människor alltid "står upp" för sina värderingar, trots att de bland eliten knappast är kontroversiella, och heller inte motsägs i den offentliga debatten. Varför ska vi släppa på kontrollerna och fokusera på flyktingars rättigheter? Vad leder det till? Att vi sedan har en "moralisk skyldighet" är rent nonsens. Vi har dels ingen som helst skyldighet att göra något alls som förstör vårt land, dels leder denna politik till att vi knappast kommer att vara ett av världens rikaste länder i framtiden.

Sedan lämnar vi verkligheten fullständigt:

"Istället för att prata om hur vi kan minska invandringen till Sverige borde vi arbeta hårdare med att få andra länder inom EU att ta ett lika stort ansvar som Sverige tar. Det finns idag alltför många EU-länder som håller en alltför låg nivå när det gäller att värna de mänskliga rättigheterna för asylsökande. Låt Sverige vara ett föregångsland istället för att backa in i den framtid som helt säkert kommer att innebära mer rörlighet över nationsgränserna, med ökat välstånd som följd."

Kan det inte vara Sverige som håller en för hög nivå? Det finns heller knappast något annat land som ser Sverige som en förebild i dessa frågor; snarare som ett avskräckande exempel. Vi behöver bara titta på debatten i Danmark och Norge för att förstå detta.

"Kristdemokraterna värnar varje människas unika värde. Därför vänder jag mig starkt emot att migrationsministern talar om människor i termer av volymer och flöden.  För mig är frågan om antalet personer som söker uppehållstillstånd eller asyl i Sverige i princip irrelevant."

Men Caroline, tidigare i texten var det ju väldigt betydelsefullt att andra länder inte tog emot samma volym som Sverige? För oss som lever i verkligheten är just volymen oerhört viktig, inte minst för möjligheten att säkerställa någon som helst integration.

Slutligen menar Szyber på fullt allvar att man i Sverige inte alls hindrat diskussion kring invandringen, eftersom hennes egna åsikter alltid fått komma fram:

"Den andra saken är att Tobias Billström säger att ”vi inte kan undvika den diskussionen” och partisekreterare Kent Persson säger att ”vi har i svensk politik under en alltför lång tid duckat för frågorna”. Jag undrar bara vem det är som undviker diskussionen? Det är i alla fall inte jag eller mitt parti. Vi tar diskussionen varje dag. Vi står upp får vår åsikt att Sverige ska vara ett öppet och tolerant land, där vi tar ansvar för våra medmänniskor. Det är en farlig retorik när man säger att andra undviker diskussionen, när det egentligen handlar om att den andra har en annan åsikt."

Det är tragiskt om Alliansens sönderfall leder till att Sverigedemokraterna förlorar sin vågmästarställning, men ett ljus i mörkret skulle i så fall vara att personer som Caroline Szyber åker ur riksdagen.

Vi har tidigare tittat på denne kristdemokrat här.

Artikel på Szybers hemsida

1 kommentar:

  1. Caroline ger de dumsnälla ett ansikte.

    SvaraRadera