måndag 1 april 2013

"Humanisten", regimen och radikaliseringen
För några veckor sedan mottog bloggen en del trafik från en för mig dittills okänd bloggare, kallad Certatio. Det visade sig att denne Certatio hade baserat ett helt inlägg på ett av mina egna inlägg här. Nu är tiden mogen att bjuda tillbaka, genom att basera ett helt inlägg på hans blogg. Avsikten är inte att presentera en väldigt intern metadebatt, utan att visa på hur socialister och liberaler ofta diskuterar, även i de etablerade medierna.

Vi har många namn på de politiskt korrekta, men eftersom jag försöker minimera användandet av nedsättande epitet här, kan vi välja att använda ordet de själva verkar föredra; "humanist". Dessutom är jag numera övertygad om att denne bloggare faktiskt funderat kring frågorna, och menar vad han säger, och följaktligen inte är den sedvanlige posören vi känner från fulmedias pk-värld. Certatio skrvier förhållandevis intelligenta och välformulerade inlägg, men liksom övriga inom det "humanistiska" lägret, känner han att meningsmotståndare måste skildras och bemötas med hån och överlägsen ton. Jag misstänker att "humanister", som ju har en finare "människosyn", och därmed är moraliskt överlägsna oss andra, ganska snart drar slutsatsen att denna överlägsenhet även gör dem intellektuellt överlägsna. Jag gav till och med Certatio en liten stjärna för att hålla en saklig nivå, men den fick jag självklart spottad tillbaka på mig, eftersom en "humanist" håller sig lite för god för någonting positivt från en "högerextremist".

Inlägget som upprört denne bloggare handlade om en kvinna som ondgjorde sig över fyra asylavslag, där jag menade att hon iallafall kunde glädja sig åt 111 000 beviljade sådana. Detta fick Certatio att spritta till, ty, som han säger:

"Argast blir jag nämligen på den (till ”sund patriotism” förklädda) främlingsfientlighet som sticker upp sitt obehagliga ansikte".

Och det vet vi ju, att motståndarlaget just blir väldigt argt, när någon har en avvikande mening, särskilt angående invandringspolitiken. Det är nämligen "främlingsfientlighet", vars ansikte förstås är "obehagligt". Det förutsätts naturligtvis även att jag är obildad och knappast lyssnar på andras argument:

"Det är väl knappast som om Tobbe kommer att lyssna på argument som går hans världsbild emot, eller hur?"

I övrigt var inlägget relativt genomtänkt och välformulerat, och jag kunde därför inte låta bli att själv kommentera det. Jag gjorde det förstås hövligt och sakligt, varvid Certatio (och det skall han ha all heder för) erkände:

"Jag känner spontant att jag kan ha underskattat dig en smula, eftersom din kommentar känns sakligare än jag gav dig cred för i själva inlägget."

Sedan följde en ganska saklig och hövlig debatt mellan oss. Jag tyckte det var intressant att bolla dessa frågor med en "humanist", så jag fortsatte att kommentera, alltid hövligt och sakligt. Jag försökte på olika sätt förklara min syn på varför jag anser att invandringspolitiken är fördärvlig för Sverige och Europa, med olika nyanser, men Certatio kom alltmer att reducera sina argument till "rasism", "främlingsfientlighet" och, förstås, "människosyn". Jag har försökt att förbli hövlig och saklig, men nu är jag mer eller mindre bannlyst från debatt på sidan, då Certatio beslutat att han en gång för alla bevisat invandringspolitikens förträfflighet, dessutom genom vetenskap. Hur vetenskap kan bevisa vare sig hans eller min ståndpunkt är för mig oklart.

Det är lite komplicerat att föra debatt med denne Certatio, då han ställer upp mycket speciella regler för hur en debatt skall föras, och själv beslutar när den vunnits och av vem. Han bjuder till och med på ett schema för hur det skall gå till, troligen upphittat på någon liberal arena:

Discussion rules

Som ni ser finns blir det många tillfällen där ni kan gå fel och Certatio kan deklarera sig vinnare. Gå gärna in och debattera på sidan, men se för Allahs skull till att inte hamna i fel box! Schemat må se logiskt ut i teorin, men i praktiken är det naturligtvis trams och vars enda syfte är att han skall "vinna" varje debatt. Sista svar från Certatio blev följaktligen:

"Jag drar alls inte upp riktlinjer för vad mina meningsmotståndare får tycka. Däremot har jag en tydlig uppfattning kring när man tillåts anse sig ha rätt, och när man bör anse sig överbevisad. Denna uppfattning gäller mig själv lika väl som andra.
I det här fallet anser jag det bevisat att din grund för att tycka illa om muslimer är söndersmulad, varför ditt envetna ”opinionsbildande” inte bara är obefogat, utan direkt orättvist och (om det sker trots att du är medveten om att du egentligen saknar fog för det du säger) därtill ohederligt.
Följaktligen ser jag inte att jag behöver debattera just den frågan med dig något mer."

Efter denna oväntat långa, och möjligen ointressanta, inledning, kommer vi till min egentliga poäng. Medie- och politikeretablissemangets odemokratiska beteende har redan idag lett till en onödig polarisering, där människor som vill ifrågasätta invandringspolitiken demoniseras till den grad, att den naturliga följden blir hot och våld mot dem. Sverigedemokraterna är ett rakt igenom demokratiskt parti, som genom debatt ifrågasätter nuvarande konsensus kring den extrema invandringspolitiken. Detta leder till att man i media försöker tysta eller förtala partiet, och regimpartiernas representanter till och med vägrar dela kopiatorrum, sminkloge eller stå bredvid oppositionspartiets företrädare. Denna demonisering har också lett till en mängd hot och mycket våld mot personer som vill engagera sig i detta demokratiska parti. De toleranta har visat sig mycket intoleranta.

Jag kan själv känna, och här ligger risken, hur motståndarlagets beteende riskerar att radikalisera mig. Jag vill ju ha demokrati och diskutera dessa frågor, men multikultivurmarnas arrogans och självgodhet gör att jag funderar på om det är värt mödan. Varför skall man vara demokrat och tålmodigt försöka diskutera, när regimsidans debatt ser ut som beskrivits ovan? När man bedömer sig så moraliskt överlägsen att en debatt med oss andra är överflödig? När vi skall registreras, tystas och misshandlas?

Jag skulle vilja uppmana Sjuklöver, medier och regimvänliga debattörer att betänka sitt beteende. Idag hånar ni snälla sverigedemokrater, men ju lägre ni sjunker, ju längre ni driver polariseringen, desto hårdare och radikalare kommer motstöten bli.


13 kommentarer:

 1. Tusan Tobbe så väl du beskrivit ett av huvudproblemen i demokratin, elitens prerogativ att välja regler och former för debatten och att sedan sätta sig till doms över debattdeltagarnas legitimitet. Intellektuell ödmjukhet och öppenhet för argument, något som är fundamentalt för en givande debatt är bortsopat i dagens Svenska debatt, måtte vi se dem åter. Jag tror du har helt rätt i antagandet om ökande polarisering i samhället om eliten inte lyssnar på oss alla.

  SvaraRadera
 2. Det hela är mycket enkelt Tobbe. Det är endast genom att vara en bättre demokrat än sina meningsmotståndare som man vinner kampen på sikt. Tyvärr så är västvärldens behov att vara "god" överdriven och individer reagerar därmed extra kraftig om det finns en möjlighet att bli detta i en diskussion.

  Vad du måste göra är att gå på djupet vad godhet verkligen är vilket tar dig till ett filosofiskt plan där man behöver definiera vad som är en individs grundläggande rättigheter. Ett av huvudfelen du gör är att du då och då själv sätter dig på dom "ondas" sida genom dina uttalanden och självbeskrivningar vilket delvis antyder att du delvis köpt dina meningsmotståndares retorik och veklighetsuppfattning. Visa istället varför din ideologi är just "god".

  Tyvärr har ju detta ordet kidnappats av människor så att det numer innebär att man "måste" uppoffra sig för andra och personer som inte gör detta med automatik anses onda. Man kan inte bli god eller ond av en icke-handling. Godhet är något man blir när man gör ett gott val som är fritt. Men man måste inte göra det goda valet, detta ingår i fria val. Där har du kärnan till problemet varifrån de flesta argumenten har sin grund.

  Det är dags att visa att goda val också är aktiva val som man gör fritt och att motsatsen leder till tvång och ger människor makt över andra människor. En typ av värdegrundsslaveri som nu måste avskaffas. Jag tror nämligen att människor gör "goda" val när dom är fria med tillägget att dom lättare kan avgöra vad som är just gott eftersom dom inte är bundna till det enda alternativ.

  Jag förstår om resonemanget känns märkligt. Ta en tänkare så kanske du förstår litegrann vad jag försöker förmedla.

  SvaraRadera
 3. Eftersom jag är din egen "Nurse Naughty" så:

  http://www.youtube.com/watch?v=IxAKFlpdcfc

  "Högerextremisten"

  SvaraRadera
 4. Haha, inte visste jag att jag hade min egen "Nurse Naughty" (det här har redan blivit väldigt meta, men det gör väl inte så mycket), men jag får väl tacka för det. :-)

  SvaraRadera
 5. Anonym 16:11
  Jag tror jag förstår vad du menar, och du har en poäng i ditt första stycke. Det är förstås väldigt lätt att hoppa på tåget, och därigenom få gratis godhetspoäng. Det krävs lite mer för att inta en ståndpunkt som är synbart, och inlärt, ond, men efter lite högre reflektion kan visa sig vara den goda.

  Visst, jag erkänner att det är svårt att vända andra kinden till, för att vara den bäste demokraten, vilket var en av poängerna i inlägget. Det är betydligt mer lockande att möta dem med samma språk och samma metoder, helst grövre. Jag tycker dock att, även om jag ibland använder avpixlat-vokabulär och målar upp en polariserad position, jag skriver någorlunda sakligt, reflekterande och nyanserat. En motståndare skulle möjligen skratta åt det påståendet, men en meningsfrände kanske förstå vad jag menar.

  SvaraRadera
 6. Andra generationens invandrare1 april 2013 16:37

  Inlägget illustrerar väl ett problem i den moderna politiska debatten: utilitarismen. Alla ståndpunkter måste "bevisas" vetenskapligt när politisk åsikt oftast handlar om tycke och smak.

  Detta är ganska lätt att se om man ställer sig själv frågan: "Om någon lyckades bevisa bortom allt tvivel att det bästa resultatet skulle uppnås om vi kastade dig och dina kära från en bro, skulle det vara OK att man gjorde det?" Eftersom svarat givetvis är nej kan man sluta sig till att åsikter mest handlar om sådant vi gillar snarare än sådant som ger det bästa resultatet. Eftersom vi gillar att leva vill vi inte kastas från en bro och skiter därför i utfallet av att förbli vid liv.

  Socialister vinner inte anhängare genom logik, de vinner genom språk och känslor, samma med liberaler. Man använder starkt laddade ord och talar till människors behov av vara goda. Vem vill vara ogin och förtryckande liksom?

  Jag är inte skeptisk till dagens invandringspolitik för att jag tror att livet kommer bli outhärdligt i det geografiska område som idag heter Sverige utan för att jag tycker om svenskar och svenskhet. Hade jag velat bo i ett land med betydande inslag av kultur/religion/etnicitet X så hade jag väl flyttat till land X? Jag bor ju här för att jag gillar Sverige?

  SvaraRadera
 7. Jag håller med dig Tobias. Du är saklig och rationell vilket gör dig intressant att följa. Avpixlat har en lärd retorik som fungerar inom det egna lägret. Tyvärr är den också självbegränsande eftersom, som jag skrev ovan, den utgår från att man delvis köpt meningsmotståndarens verklighetsbeskrivning.

  Jag vet personligen hur svårt det är med den kultur som råder i Sverige eftersom man lätt hamnar på den onda sidan när man debatterar inom dessa områden. Man bemöter då inte bara sakargumenten utan även 1000 år gamla inlärda mönster med all den emotionella laddning det innebär. Det gör det till en utmaning där man verkligen får hålla tungan rätt i munnen.

  Nu finns det så otroligt mycket fakta som även borde hacka hål på den här kulturen, om den bara framförs korrekt. Läser sålunda vidare "invandring och mörkläggning".

  SvaraRadera
 8. Verkar vara en riktig s.k. skolmästare. Eurabia eller inte; böneutrop räcker för att jag skall dra öronen åt mig.

  SvaraRadera
 9. Hej Tobbe,

  "Tacka för den äran" av att ha blivit tilldelad ett eget inlägg tänker jag inte göra, eftersom ditt syfte uppenbarligen är att göra narr av mig. Inte så att det stör mig att du vill göra det, men jag är nog inte tillräckligt "liberal" och "PK-mjukis" för att vända andra kinden till riktigt så villigt... ;-P

  Har några korta kommentarer, men kan väl redan nu konstatera att jag inte tänker bli indragen i någon lång debatt här. Tro inte att det är av fruktan för utgången, men eftersom du redan har klargjort att det inte spelar någon roll om jag med fakta kan bevisa att dina antaganden inte stämmer med verkligheten (du kommer att "känna" hur det ligger till ändå) är det tämligen meningslöst att stångas med varandra.

  Jag misstänker att "humanister", som ju har en finare "människosyn", och därmed är moraliskt överlägsna oss andra, ganska snart drar slutsatsen att denna överlägsenhet även gör dem intellektuellt överlägsna.

  Nej, jag tror inte att jag är förmer än du, Tobbe. Tvärtom har jag vid flera tillfällen konstaterat att du är en skicklig debattör, håller god språklig klass, och uppenbarligen är en intelligent person. Dock kvarstår jag bestämt vid åsikten att min livsåskådning är mer konstruktiv för den mänskliga rasen än din. Om du sedan vill måla upp det som att jag anser mig "moraliskt överlägsen", så gör det då. Jag bryr mig inte.

  Jag gav till och med Certatio en liten stjärna för att hålla en saklig nivå, men den fick jag självklart spottad tillbaka på mig, eftersom en "humanist" håller sig lite för god för någonting positivt från en "högerextremist".

  Återigen, sluta påstå att jag är så jäkla självgod. Jag har inte "spottat" något alls på dig; jag konstaterade bara att jag inte brydde mig om eventuell uppskattning från din sida, eftersom det inte var det jag var ute efter.

  Det förutsätts naturligtvis även att jag är obildad och knappast lyssnar på andras argument.

  Nej, som sagt, obildad tror jag alls inte att du är. Dock har du ju grundligt bevisat att du inte är det minsta villig att ta till dig fakta som motsäger dina fördomar, även om det finns gott om sådana fakta, källorna är oberoende och pålitliga, och slutsatsen uppenbar. "Anklagelsen" var i det avseendet helt korrekt.

  Du konstaterar ju faktiskt själv här i ditt inlägg att du tycker att "politik" (din omskrivning för världsbild) bör baseras på känslor, snarare än på fakta - även om det kan bevisas att dina "känslor" är ogrundade fördomar.

  SvaraRadera
 10. Jag har försökt att förbli hövlig och saklig, men nu är jag mer eller mindre bannlyst från debatt på sidan, då Certatio beslutat att han en gång för alla bevisat invandringspolitikens förträfflighet, dessutom genom vetenskap.

  Nu ljuger du. Jag har inte bannlyst dig, och jag har verkligen inte censurerat någon av dina kommentarer. Dessutom har jag inte påstått mig bevisa "invandringspolitikens förträfflighet". Jag tycker absolut att vi bör diskutera åtminstone vår integrationspolitik, eftersom den inte fungerar tillfredsställande.

  Det jag däremot har gjort - via ett vetenskapligt tänkande, där slutsatser baseras på mätbara observationer av vår omvärld - är att påvisa att dina åsikter om muslimer är föga mer än grundlösa, orättvisa fördomar. Om vi skall genomföra förändringar av vår invandringspolitik, skall det därmed i alla fall inte vara på de grunder du anför.

  Det är lite komplicerat att föra debatt med denne Certatio, då han ställer upp mycket speciella regler för hur en debatt skall föras, och själv beslutar när den vunnits och av vem.

  Ha, ha - kul att du väljer att lägga in bilden i inlägget! Jag tror nog att alla som besöker min blogg och ser den i sitt rätta sammanhang kan konstatera att den bör tas med glimten i ögat. :-)

  Ett litet korn av allvar ligger det dock i den, för att efter att ha fått ovedersägliga fakta presenterade för sig lite en fyraåring tjurigt konstatera "men jag tycker inte så! ÄR nu en gång för alla ingen vidare konstruktiv diskussionsform...

  Jag skulle vilja uppmana Sjuklövern, medier och regimvänliga debattörer att betänka sitt beteende. Idag hånar [tystar och baktalar] ni snälla sverigedemokrater, men ju lägre ni sjunker, ju längre ni driver polariseringen, desto hårdare och radikalare kommer motstöten bli.

  Eftersom inlägget sägs vara riktat till mig, antar jag att meningen är att jag skall känna mig träffad? I så fall:

  1. Att påstå att jag har försökt "tysta" dig eller SD känns kanske lite tokigt givet de långa diskussioner vi haft på min blogg, tycker du inte? Tvärtom håller jag med dig om att det är ovärdigt de etablerade partierna att inte behandla SD som ett berättigat parti, då det trots allt är demokratiskt invalt.

  Dock håller jag fast vid att partiet förespråkar en människofientlig politik som baseras på fördomar och illvilja, snarare än på konstruktiva tankar. Att jag väljer att framföra detta är väl knappast otillåtet? (Påstår du det faller du ju liksom i "censur-fällan" själv...)

  2. Vi har ingen "regim" i Sverige av idag. Oavsett vad man kan tänkas tycka om partiernas eventuella likriktning (och viss kritik kan jag hålla med om att är befogad) är SD inga martyrer som lider under något slags Orwelliansk förtryckarmakt. Det där är under din värdighet, Tobbe.

  3. Vad du säger är egentligen alltså att om vi "regimvänliga debattörer"(förlåt, jag tycker bara att termen är så vansinnigt underhållande!) inte håller käft och accepterar era fördomar som sanna, så kommer du och dina likar att ta till våld?

  Och så undrar du varför det finns de som ifrågasätter er? Humor.

  Nej, Tobbe, jag är inte så självgod som du tror. Jag är inte fördomsfri eller perfekt, och har nog minst lika många fel och brister (moraliska som av andra slag) som de flesta andra. Dock är jag stolt över att jag baserar min världsbild på så mycket fakta som möjligt, och på logiskt dragna slutsater, snarare än på personliga, känslomässiga reflexer.

  Om du då vill göra narr av mig för att jag inte bara "känner" samma negativa saker om vissa människor som SD gör, so be it. Jag bjuder på det, och sover gott ändå. Peace out.

  SvaraRadera
 11. Nej då, Certatio, avsikten var inte alls att göra narr av dig, utan jag var noga med att hålla ungefär samma nivå av raljans på mitt inlägg som du hade i dina recensioner av två av mina inlägg, vilket jag tycker var en helt ok nivå, alltså även för sågandet av min blogg. Notera också att denna lilla sammanfattning också var full av nyanser, där jag vid flera tillfällen påpekar att dina inlägg är intelligent skrivna och att vi till en början hade en hövlig debatt. Sedan tycker jag faktiskt att den förföll lite, med lite väl mycket inslag av de klassiska nyckelorden "människosyn", "sådana som du" osv.

  I allmänhet tycker jag att du kör med minst lika mycket feltolkningar och halmgubbar som jag. Jag har ju faktiskt inte sagt att fakta inte spelar någon roll. Vad jag sagt är att vi skulle kunna diskutera principer och idéer, utan långa litteraturlistor och fotnoter. Jag vill diskutera idéer, inte excel-celler och statistik. Jag har fått nog av Excel i mitt professionella liv, och vill passa på att njuta av lyxtillvaron som krönikör, opinionsbildare och samhällsdebattör, eller vad vi nu lite storslaget kan kalla det. Mina åsikter är inte rena reptilhjärnereflexer, de är ju trots allt baserade på läsning och inte minst personliga erfarenheter. Sedan tror jag fortfarande inte att man vetenskapligt kan bevisa varken din eller min prognos eller analys av invandringspolitikens följder eller islams långsiktiga påverkan på Europa. Sedan gör du en liten halmgubbe igen; tror knappast jag sagt att "politik bör baseras på känslor".

  Nej, det sista avsnittet handlade inte främst av dig. Jag inledde inlägget med en liten sammanfattning (ur min synvinkel förstås) av våra debatter, och lyfte sedan blicken mot medier och politik i stort. Om jag för övrigt felaktigt återgivit något, kan ju vem som helst kolla upp vår diskussion i detalj på din sida. Detta tror jag många har gjort, så jag har - för att blinka till din ovilja att länka till min sida - troligen "boostat dina besökssiffror" lite grann. Poängen med sista avsnittet var att varna för vad åsiktsförakt och censur kan få för följder. Nej, vi lever inte i en diktatur, men det var festligt att du nämnde just Orwell, för nyspråk och tankestyrning har vi gott om, ett ämne som för övrigt förärats ett helt eget inlägg här.

  Nej då, jag tycker inte alls ni skall hålla käft, men jag tycker att "er" (jo, jag förstår att ni inte är en enhetlig skara - det handlar om alla som förespråkar en generös invandringspolitik) sida kunde vara lite öppnare och mindre nedlåtande mot en ärlig oro och funderingar kring Sveriges framtid. Att kalla allting för rasism och nazism devalverar ju dessa begrepp, skapar en polarisering, och gör att vi till slut lika gärna kan bli nationalsocialister allihop, eftersom den stämpeln redan kommit, och allt då blir lite enklare, eftersom det verkar väldigt svårt att kommunicera nyanserna och resonerandet till "er" sida.

  Slutligen är det så att inte heller dina ståndpunkter är hård, sifferbaserad rationalitet. Det ligger en hel del känslor och rena värderingar redan i själva begreppet "humanist" (jag vill vara snäll mot människor och är därför för en generös invandringspolitik osv). Annars skulle ju inte motviljan mot mig eller SD uttryckas i termer som "obehaglig människosyn" och liknande. Men det är en debatt jag gärna för, för jag har fortfarande inte förstått riktigt hur en humanist tänker sig världen eller dess framtid.

  SvaraRadera
 12. Hej Tobbe, jag läste din debatt med Certatio häromkvällen med mycket behållning den under Eurabia. Jag tycker Certatio är läsvärd av en särskild anledning, nämligen att han är motståndare till feminism, eller åtminstone statsfeminismen/extremfeminismen. Det är ganska ovanligt tror jag.
  En sak i debatten som jag tyckte var viktig var hur många måste MENA-folket vara i vårt land för att få ansenligt inflytande. Om jag förstod Certatio rätt måste det vara sådär 30% men snarare 50,1% av befolkningen. Där håller jag inte alls med. Det räcker gott med några få % av befolkningen. För att bli en attraktiv samarbetspartner i Riksdagen kan det som bekant räcka med att bräcka 4%-spärren. Med 10% har du redan avsevärt inflytande. Då sitter du med i nämnder och är med i det politiska spelets givande och tagande.
  Låt oss anta att ett parti som heter Jihadpartiet (J) kommer in i Riksdagen, kanske med 7% av rösterna i en ganska nära framtid. (J) har då rätt till partistöd och deras tidning har presstöd. De stöds av de flesta muslimer, många invandrare på vänsterkanten och PK-folket (annat vore väl rasism?)
  Vad kan (J) tänkas verka för? Jag gissar på förbud mot kränkning av muslimer och deras kultur, Allah och hans (rondellhunds-)profet. Vidare tror jag att de skulle verka för muslimers rätt att under Alla omständigheter bära sina MENA-kläder, dvs slöjor av olika slag. Tiden går och snart kräver man att svenska kvinnor visar solidaritet med sina MENA-systrar och bär slöjor. TV-nyheternas nyhetsankare kommer inte att vara sena att vara muslimerna till lags. Självklart kommer våra "gammaldags" äktenskapslagar att ändras, dvs månggifte införs. Dock endast för män. Domstolarna kommer att ombefolkas. Man kommer att kräva muslimska domare och, åtminstone i fall där muslimer är part i målet, muslimska nämndemän. Inget konstigt med det kommer man att säga, eftersom Allah kräver detta och icke-muslimer aldrig kan förstå muslimers behov. (J) kommer att kräva statsfinansierade och muslimska TV och radio-kanaler. Detta blir tidigt ett viktigt mål för (J) och kommer att uppnås ganska snart. Ovanstående kan man helt säkert uppnå som ett litet parti i Riksdagen.
  (J) kommer självklart att kräva att alla muslimer går i muslimska skolor. (J) kommer att hjälpa Riksdagen att avskaffa monarkin, något den ändå velat göra under lång tid, men inte vågat. Nu får de chansen och hänvisar till att det inte går att ha en sådan gammaldags symbol för ett så blandat och modernt Sverige. (J) vill naturligtvis något med detta och det är en stark ledare, som man har i MENA-länder. Även detta kan man helt säkert uppnå som ett litet parti i Riksdagen.
  Med ett 10% parti och en MENA-befolkning på 7% kan man nå väldigt långt om man spelar ett effektivt politiskt och opinionsbildande spel. Allt som krävs är att motspelarna är svaga och att riktiga motståndare marginaliseras (som redan görs) eller dödas. Anledningen till att (J) inte finns än är troligen att de gamla partierna försökt hjälpa in muslimer i sina organisationer, de har bara börjat. Men jag tror muslimerna inser att de dessutom behöver ett (J). Då kan de nämligen verka både utifrån och inifrån samtidigt.
  Avslutar här, annars blir det för långt för att bli läst.

  SvaraRadera
 13. Kul att du fann vår debatt underhållande, och att fler tog del av den än endast han och jag. Det du beskriver ovan var en del av det jag försökte förklara för Certa. Dock är det troligare att de kommer att använda de traditionella partierna för en sådan påverkan, som "centerpartisten" Aldebe. Förutom en sådan eventuell politisk påverkan får du vid ganska låg andel muslimer en mängd problem på lägre nivå, i form av exempelvis ökad kriminalitet och ökade krav i vardagen.

  SvaraRadera