måndag 28 april 2014

Förvirrat resonemang om mångfald och tillväxt
Vi vet sedan länge att den som propagerar för mångkultur och massinvandring, eller mot Sverigedemokraterna, inte behöver använda sig av någon logik eller några sammanhängande argument, då själva syftet anses vara tillräckligt för att bli publicerad.

I denna anda skriver idag Fredric Karén i SvD under rubriken "Intolerans leder inte till tillväxt". Vad han i själva verket gör, är att plocka upp den gamla tanken att en blandning av kulturer i sig, på ett magiskt sätt, skapar dynamik, kreativitet och tillväxt. Hans artikel blandar, som förväntat, äpplen och päron, och drar till med de mest bisarra exempel och slutsatser för att bevisa denna tes. Först etablerar han grundtanken, som vi hört förut, men aldrig fått bevisad:

"Historiskt har det visat sig att om man vill uppnå tillväxt och progression, som i sin tur leder till ett dynamiskt och välmående samhälle, är det betydligt bättre att ha tolerans som bärande politisk idé än tvärtom. Förutom att det är djupt inhumant att exkludera människor på grund av etnicitet, religion eller sexuell läggning kan man konstatera att det också hämmar ett samhälles ekonomiska utveckling."

Inte heller jag tycker att exempelvis ett företag ska exkludera människor enligt de kriterier som nämns ovan, men de mycket diffusa tankarna kring att blandning i sig skapar tillväxt övertygar inte. Framför allt blir resonemanget mycket tveksamt när det appliceras på hela nationer. Vad Karén vill propagera för, är naturligtvis att en så stor invandring som möjligt, från så avlägsna kulturer som möjligt, kommer att skapa den mest gynnsamma ekonomiska utvecklingen för Sverige. Exemplen han lyfter fram är minst sagt bisarra:

"Det finns säkert de som hävdar att Tyskland under 1930-talet är beviset för motsatsen. Under några år efter Hitlers maktövertagande växte landets ekonomi så att det knakade. Vägar byggdes och industrin blomstrade. En orsak till att ekonomin i Nazityskland så småningom kollapsade var Förintelsen."

Jag har ingenting gott att säga om Förintelsen, men att den skulle vara orsaken till ekonomisk nedgång för Tyskland är ju en mycket udda teori. När Förintelsen drog igång på allvar, befann sig hela Europa i krig, och Tyskland var dessutom på väg att förlora det. När all utrikeshandel upphör och landets industrier och infrastruktur utplånas, ja, då går även ekonomin under. Karén vill bjuda på ännu ett exempel, som inte heller det har någonting att göra med tesen om hur mångfald skapar tillväxt:

"Ett annat exempel: ett år efter maktövertagandet utvisade Idi Amin samtliga indier och beslagtog deras egendom vilket ledde till svåra ekonomiska problem för landet. Indierna stod för mycket av entreprenörs- och affärskraften i Uganda."

Det stämmer att utvisningen av landets tusentals indier på 1970-talet ledde till ett ekonomiskt bakslag för Uganda. Det berodde dock på, vilket Karén faktiskt själv nämner, att de bedrev handel och affärsverksamhet och som grupp alltså var mer produktiva än den genomsnittlige ugandiern. Ingen har emellertid dragit slutsatsen, som är hela artikelns poäng, att det berodde på att deras avvikande hudfärg, språk eller religion skapade någon sorts magisk spännande mångfald som ledde till tillväxt. Att den indiska minoriteten var positiv för Ugandas ekonomi, betyder inte nödvändigtvis att maximal invandring från Afrika och Mellanöstern blir det för Europas ekonomier. Karén får svårt att få ihop verkligheten med sina liberala drömmar:

"Med detta som fond är det svårt att förstå hur partier med en tydligt exkluderande politik växer i Sverige och Europa. I en tid då Afrika expanderar och snart blir en faktor i den globala ekonomin, Kina och USA satsar på företagande och entreprenörskap, får det nynazistiska partiet Gyllene gryning 7 procent av rösterna i det grekiska parlamentsvalet.

Allt sunt förnuft säger att grekerna, med sin sargade ekonomi, i stället borde göra allt för att bejaka idéer oavsett om de kommer från etniska greker eller invandrare från Syrien. Inte sluta sig i nationalism."

Att påstå att "allt sunt förnuft" säger att Grekland i sitt nuvarande läge bör öppna upp för syrisk flyktinginvandring är något magstarkt. Blind liberalism och dogmen om hur all mångfald skapar tillväxt må säga det, men knappast "förnuft". Det finns för övrigt ett land som består av syrier och syriska idéer, och det är just Syrien. Ett land kan alltså också bli värre än Grekland.

Observera hur Karén här utan att blinka nämner Kina i sitt resonemang. Är det ett exempel på ett öppet samhälle, som kännetecknas av mångkultur och stor invandring? Vad personer som Karén också alltid glömmer, är att Sverige hade en stor tillväxt och skapade sina internationella storföretag då vi var ett mycket homogent land.

SvD kommer att samarbeta med Expo för att ge oss ännu en genomgång av Europas "högerextrema" partier:

"Om en månad är det val till EU-parlamentet. Över hela Europa, i land efter land, vinner de främlingsfientliga och intoleranta partierna ny mark. Om en och en halv vecka lanserar SvD därför sajten Det slutna Europa tillsammans med stiftelsen Expo. Där kan alla som är intresserade själva ta del av statistik och fakta vad dessa partier står för och hur de växer.


När jag själv klickat mig runt på sajten är det två frågor som etsat sig fast: Var befinner sig Europas ekonomiska utveckling om fem eller tio år om vi låter det här fortgå? Hur ska vi säkerställa att idéer strömmar fritt, att nya företag och innovationer föds, att Europa är en del av den globala ekonomin när mycket av den politiska kraften går åt till att motverka allt detta?"

Som alla andra liberaler blandar Karén här, medvetet eller omedvetet, ihop två helt olika saker. Vi vill alla att idéer ska strömma fritt och att Europa ska vara en del av den globala ekonomin. Vad som inte alls har med det att göra, eller är en förutsättning för det, är en enorm invandring från Tredje världen.

9 kommentarer:

 1. Bra iakttaget! Man behöver se till mer än känslor när man talar om immigration. För nybyggare behövs bostäder och jobb, och när det samtidigt blir konfrontationer påhejat av multikulturalismen, så blir det också konflikter och illdåd. Europa förvandlas till en tryckkokare av konflikter, samtidigt som media gör sitt bästa för att stigmatisera folk som ifrågasätter den styrande ideologin och samtidigt skyller både politiker och medierna alla problem på folket, trots att problemen hela tiden anhopar sig..

  På tal om det. Har du sett senaste dokument inifrån på svt Tobbe? Den om politiker utan mål? Jag vill gärna se vad du tycker om den.. Det tycks som svt försöker måla upp en ljus framtid där det är politikerna som är dysterkvistarna.. Är det möjligen dimridåer för att ta bort udden för missnöjespartier som SD?

  Jag känner inte att jag delar SVT:s optimism inför framtiden....

  SvaraRadera
 2. Herre gud, är det verkligen på riktigt? Skämma ut sig i en av Sveriges största morgontidningar. Med sådana argument behöver han inga motståndare.

  /Plainview

  SvaraRadera
 3. En av världens i särklass mest dynamiska ekonomier idag är Korea. Landet har på 50 år gått från att ha varit ett fattigt u-land, till att bli ett av världens mest högteknologiska samhällen. Detta har man lyckats med trots att landet inte har särskilt gott om naturresurser. Korea är ett mycket homogent land, och har en mycket låg invandring. Om hög invandring, och etnisk inhomogenitet, är nödvändiga förutsättningar för ekonomisk tillväxt, hur kan det då komma sig att Korea har lyckats så bra?

  SvaraRadera
 4. Bra analyserat, Tobbe!

  När man närmare och mer ingående analyserar liberalers och vänsterfolks tankegångar märker man just det här: lösligheterna och ihåligheterna i deras resonemang.

  Deras tankeförmåga eller intelligens är ofta inte särskilt imponerande, kunde man drista sig säga.

  SvaraRadera
 5. Problemet med Karéns (och förvånansvärt många andras) föreställning om den historiska invandringen är att den aldrig någonsin har sett ut som den som vi bevittnar idag och de senaste tre decennierna.

  Historiskt sett har invandringen varit normal. (då menar jag inte invasioner och invandringen till Amerikanska kontinenten) Folk har migrerat och anpassat sig till det nya (utan att förlora någon upplevd identitet) De har inte tärt på någon välfärd (eftersom den inte existerat) som de som redan bodde i det nya landet skrapat ihop efter föreställningen att den skulle utnyttjas av dem som bidragit till den.

  Tankefelet massinvandringsförespråkare gör är att de vill förändra samhället på ett bakvänt sätt. Istället för att börja med att reformera samhället och ekonomin så att den passar den typ av historiskt onormal massinvandring som vi har idag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. oops, sista raden kom inte med: ... så att den passar den typ av historiskt onormal massinvandring som vi har idag så börjar de med massinvandringen och ändrar samhället och ekonomin efteråt... inte undra på att motståndet är så stort, såpass att fascister får luft under vingarna tack vare denna sortens vansinnigheter...

   Radera
  2. vargiveum:

   Det finns stabilt politiskt stöd för "fri rörlighet". Det finns vare sig politiskt eller folkligt stöd för de radikala arbetsmarknadspolitiska och ekonomiska reformer som krävs för "fri rörlighet".

   Jag tror att stora delar av vänstern inte ser några som helst motsättningar mellan storskalig invandring (av lågutbildade) och den svenska modellen.

   Bland liberalerna är man medveten om motsättningarna. Men man prioriterar fri rörlighet framför ekonomiska och arbetsmarknadspolitiska reformer. Jag tror att man utgår från att ekonomiska och arbetsmarknadspolitiska reformer kommer att genomföras då de nuvarande systemen blir ohållbara. Något annat vore otänkbart.

   Radera
 6. Fredric Karén var den direkta anledningen till att jag sade upp min prenumeration av SvD, som jag haft sedan 1970-talet. Karén tillsammans med Lifvendahl, det blev liksom för mycket.
  Det har blivit alltmer uppenbart under senare år (när man kunnat läsa privata bloggar) att journalisterna är samhällets D-lag ur intellektuell synvinkel. Mycket få av dem har någon hög IQ och mycket få av dem har några gedigna kunskaper i något ämne. De är inte bara helt överflödiga utan en kraftig belastning för alla människor som strävar efter att få sann information. Fredric Karén är ett utmärkt exempel på min analys. Ju snabbare de går i graven desto bättre.
  /Gunnar B.

  SvaraRadera
 7. Karén blandar friskt ihop sammanträffanden, korrelation och kausalitet tiil en slags Hari Seldonsk psykohistoria, vars enda bestående värde ar de krumpsprång han tvingas utföra för att få till en röd tråd. Kul läsning om man gillar dålig studentikos låtsaslogik. Tyvärr saknar han den faktakunskap som behövs för att gora detta till ett inlägg i Grönköpings veckoblad. Lätt pinsamt.

  SvaraRadera